Českolipská pobočka STUŽ

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Riedlova jeskyneExkurze českolipské pobočky STUŽ do nejsevernější části ČR

V sobotu 26. března 2011 uspořádala českolipská regionální pobočka STUŽ exkurzi na Šluknovsko a Novoborsko se zaměřením na problematiku geologie, geomorfologie a historie této oblasti. Kromě Českolipských se exkurze zúčastnili též členové a příznivci STUŽ ze středních Čech a z Plzeňska.

Odborným lektorem a průvodcem při návštěvě jednotlivých lokalit byl ing. Přemysl Brzák, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ ve Varnsdorfu a spoluautor knihy „Podzemí Šluknovska a Lužických hor“ (vyd. ZO ČSOP Netopýr Varnsdorf ve spolupráci s KČT Krásná Lípa v roce 2007).

Exkurze byla zahájena na okraji Šluknova prohlídkou štoly, která zde byla ražena od poloviny roku 1944 do května roku 1945 jako protiletecký kryt. Poté se účastnci exkurze přesunuli cca 2 km na jih od Šluknova, kde se v lesním terénu nachází historický důl na Schweidrichu. První zmínky o „stříbrném dole na Schweidrichu“ jsou z druhé poloviny 15. století, v prvopočátcích se zde ale patrně jednalo pouze o povrchovou těžbu. O ražbě štoly se hovoří až v 16. století, důlní provoz skončil v době třicetileté války. V dole byla obnovena těžba až v letech 1835 – 1923, kdy se zde těžil hlavně pyrhotin a chalkopyrit a také niklová ruda. Další průzkumné práce v této lokalitě byly prováděny po roce 1953.

Po skončení prohlídky dolu členové STUŽ navštívili nedaleké Karlovo údolí, v němž se kdysi nacházelo významné rekreační a lázeňské centrum. Bývalý hotel a další objekty, které jsou nyní v soukromých rukou,  byly po roce 1990 opuštěny a spolu s přilehlým parkem a rekreačními vodními plochami jsou nyní prakticky zcela zdevastovány.

Další zastávkou dle programu byl zámek v centru Šluknova, který je naštěstí příkladem zcela opačného vývoje. Tento zámek, který byl těžce zasažen požárem v roce 1986, se podařilo městu opravit a zpřístupnit v roce 2007. Od té doby je centrem kulturního života nejen tohoto nesevernějšího města na území ČR s cca 6000 obyvateli, ale i celého mikroregionu. Zámek je celoročně přístupný a m.j. je i sídlem Regionálního informačního centra, které poskytuje návštěvníkům informace o veškerých  službách v této oblasti, včetně prezentace výrobků místních firem a řemeslníků i zemědělské a potravinářské produkce v tomto kraji.

Ze Šluknova zamířili účastnící exkurze zpět na jih. Po malé zastávce u arboreta šluknovské Střední lesnické školy v místní části Kunratice pokračovali přes Brtníky k Doubici, v jejíž blízkosti se nachází přírodní rezervace Vápenka, která je unikátním dokladem tzv. lužické poruchy, respektive lužického přesmyku, v jehož důsledku došlo k značnému výškovému posunu jednotlivých ker a vyvlečení permských a jurských sedimentů na povrch. Vápenka je zároveň místem výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů, zejména netopýrů. Touto přírodní rezervací prochází Köglerova naučná stezka, která byla v nedávné době obnovena a slavnostně otevřena v roce 2006.

Závěr exkurze patřil návštěvě severozápadní části Novoborska. První navštívenou lokalitou v této oblasti byla tzv. Riedelova jeskyně v Dolním Prysku, což jsou podzemní prostory, které vznikly v první polovině 20. století těžbou písku, používaného při broušení skla v četných místních brusírnách. I Riedelova jeskyně, stejně jako výše jmenované objekty, je místem výskytu netopýrů – konkrétně zde bylo možno spatřit několik vrápenců. Další zastavení bylo u mohutného pískovcového lomu ve svahu Šenovského vrchu v Horním Prysku. Odtud účastníci exkurze pokračovali kolem mezinárodně proslulého čedičového výtvoru Panská skála do Nového Boru, kde po prohlídce další rozlehlé podzemní prostory, vytvořené těžbou písku, byl program akce ukončen.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z exkurze. 

Marie Čcheidzeová

Foto: Marie Čcheidzeová a Blanka Pechačová

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License