Východočeská pobočka STUŽ

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Východočeská regionální pobočka STUŽ v roce 2006, stručný přehled činnosti

Že v činnosti neziskovky není pojem riziko podnikání zcela neznámý, netřeba blíže vysvětlovat. V loňském roce se o tom svým vstupem na nezmapovanou církevní půdu přesvědčila východočeská pobočka na vlastní kůži. Totiž odvážila se zaklepat na brány královéhradeckých církevních hradů a pevností. Zdánlivě neproblémový projekt nesl vznešený název Dny vděčnosti v hradeckých křesťanských církvích. V podstatě šlo o organizaci besed se zajímavými lidmi činnými v oblasti ŽP, besed na půdě jednotlivých církevních subjektů, a to s cílem obohatit podzimní křesťanské programy, kam patří období protestantských díkůvzdání, pravoslavný den vděčnosti, ale i katolický svátek sv. Františka.

Po jistých peripetiích zaštítila náš bohulibý záměr propojení církevních a světských sfér bohatá městská pokladna a naše nabídka se rozrostla na třináct lektorů s řadou přednáškových témat od kvality ovzduší až třeba po včelařství a návštěvu skanzenu. Ale tomuto úsilí asi nebylo shůry přáno, těžké brány církevních hradů a pevností zůstávaly, až na jednu výjimku, před námi spolehlivě uzavřeny. Nezbývalo než zvolit náhradní řešení, zaťukali jsme na lehká vrátka základních škol a potěšili tak mladé posluchače.

Z komunitní oblasti stojí za zmínku naše pravidelná spolupráce v rámci jakési neformální koalice hradeckých ekologických neziskovek s místním magistrátem. Její hlavní, tažnou silou jsou kolegové z bratrského Severu.

Tradičně přispíváme k pestřejšímu průběhu masového cyklistického podniku Kola v přírodě, a sice jakýmsi ekologickým koutkem a také zajištěním populárních jízd na letním mušerském povoze.

Mezi naše tradiční akce patří i spolupráce na Evropském týdnu mobility v Hradci Králové. Organizujeme Ekofilm se zaměřením na snímky zabývající se negativními dopady převládajícího životního stylu v oblasti dopravy a na snímky popularizující šetrné formy mobility. Nejen pohyblivými obrázky, ale i různými suvenýry jsme potěšili malé i větší diváky z jedenácti školských zařízení, hlavně ZŠ, ale i SŠ, učilišť a zřízení pro postižené děti. Celkem 746 osob.

I další náš projekt se týkal dopravy. Nesl název Besedy k ekologicky šetrné dopravě v Pardubickém kraji a u jeho zrodu stála paní ing. Eva Tylová. Pardubický kraj poskytl STUŽi grant a naše pobočka besedy v Chrudimi a v Pardubicích realizovala. Tam, a to stojí za zmínku, jsme se odvážili přímo do jámy lvové – tedy na půdu dopravní fakulty zdejší univerzity. Spolupracovali s námi erudovaní odborníci z neziskové sféry jako dr. M. Patrik z Dětí Země a z Dopravního klubu, s přednáškami Územní a stavební řízení ke stavbě dálnice, Domácí a zahraniční příklady zklidňování dopravy ve městě, dále MUDr. M. Šuta: Vliv dopravy na zdraví, D. Mourek z Nadace Partnerství zaujal tématem Cyklistika jako součást dopravního systému ve městě, a také ing. J. Schmidt z Connexu Česká Železniční, který přiblížil posluchačům Možnosti a prostředky revitalizace osobní železniční dopravy v České republice. Zde je na místě poděkovat za vzornou spolupráci našemu ústředí, zvláště pak paní tajemnici ing. Evě Vavrouškové.

 

Miroslav Petr, předseda vč. pob. STUŽ


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License