Východočeská pobočka STUŽ

Za udržitelné Česko na místní úrovni

Naše východočeská pobočka završila úspěšně projekt Udržitelná Evropa pro všechny. V rámci tohoto projektu vydala rozsáhlou publikaci Za udržitelné Česko na místní úrovni. Více o celém projektu se můžete dozvědět na webových stránkách tohoto projektu.

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Vč. STUŽ Obrázek 1Stanoviska, podněty

 • kritické vyjádření k záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ (Rybitví) adresováno MŽP v rámci procesu EIA
 • návrhy a podněty pro územní plány pěti obcí ležících západně nedaleko od Hradce Králové (Dobřenice, Káranice, Lhota pod Libčany, Obědovice a Praskačka). Autorem odborných podnětů je M. Říha.
 • prosazovaní návrhu Zelené západní clony a zeleného prstenec kolem Hradce Králové, komunikace s novým vedením města

Vč. STUŽ Obrázek 2Exkurze

 • čtyři přírodovědné exkurze pro cyklisty a pěší v rámci regionu
 • krajinářsko-urbanistická exkurze
 • poznávací výprava na Českolipsko spojená s milým setkáním se členy českolipské pobočky

 

Vč. STUŽ Obrázek 3Další akce

 • ochranářské brigády v PP Na Plachtě s naší účastí
 • na Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových v CHKO Jeseníky zastupoval pobočku M. Říha a M. Petr
 • neformální Středoletní setkání
 • do komunálních voleb jsme se zapojili environmentální minianketou pro kandidující subjekty
 • spolupořádáme Evropský týden mobility v HK, v jeho rámci i online konferenci “Rozvoj mobility v partnerských městech” se zástupci HK, Arnhemu, Giessenu a Wroclavi
 • Stužobraní
 • vytvoření nástěnného stužkového kalendáře na rok 2023
 • spolupráce na Plánu městské mobility v HK
 • zapojení do Poradního sboru pro ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v Královéhradeckém kraji
 • naši členové pracují v komisích pro životní prostředí v Chrudimi, v Hradci Králové a v Pardubicích, a také v dalších organizacích zaměřených na péči o přírodu a krajinu

*

Výroční členská schůze východočeské STUŽ se konala 22. února 2023. Pobočka čítá 26 členů a hlásí se k hodnotám a ideálům, které stály u zrodu vavrouškovské STUŽe.

 

Poděkování

všem, kteří v minulém roce našemu pobočkovému spolku zachovali přízeň a kteří jej podporovali. Extra poděkování náleží předsednictvu STUŽe pod taktovkou jeho předsedy Ing. Jiřího Dlouhého.

 

Miroslav Petr

předseda Vč. pob. STUŽ

24. únor 2023

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License