Východočeská pobočka STUŽ

Za udržitelné Česko na místní úrovni

Naše východočeská pobočka završila úspěšně projekt Udržitelná Evropa pro všechny. V rámci tohoto projektu vydala rozsáhlou publikaci Za udržitelné Česko na místní úrovni. Více o celém projektu se můžete dozvědět na webových stránkách tohoto projektu.

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Kostel v Neratove - pohled zepredu 1

V sobotu 24. července 2021 uspořádala Východočeská pobočka STUŽ exkurzi do Neratova, jehož funkční využití území je dle návrhu územního plánu Bartošovice v Orl. horách předmětem sporu mezi některými místními občanskými iniciativami, místní správou obce, i zhotovitelem územního plánu a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelnost vývoje území. Vč STUŽ se k návrhu územního plánu Bartošovice vyjádřila vloni písemně a podpořila negativní stanovisko občanského sdružení „Kruh“. Neratov se nachází v CHKO Orlické hory, kde by měl být chráněn jak krajinný ráz, tak urbanistický charakter rozptýlené zástavby chalup v lukách a pastvinách, stejně jako chráněné rostliny a živočichové a jejich místa výskytu, charakteristické biotopy. Tyto zásady návrh územního plánu porušuje.

Fotografie z exkurze
Předseda pobočky Mirek Petr zveřejnil záměr exkurze i v „Radnici“ a nakonec se přihlásilo více než 20 lidí, nejen členů Východočeské pobočky STUŽ. Z Prahy přijel i Pavel Šremer.
V sobotu 24. 7. jsem se pozdravil s Mirkem Petrem, který po 7. hodině odjížděl s několika účastníky do Letohradu vlakem. Tam měli přestoupit do autobusu, který je doveze do Neratova v 9.30. V 8.00 jsme 2 auty, z nichž druhé řídil pan Rychtrmoc, vyrazili na cestu. Z výpadovky I/11 jsme na konci Hradce sjeli do Svinar, kde jsme hladce nabrali další pasažérku paní Doulíkovou. Na opravě silnice I/11 u Třebechovic jsme měli štěstí a nezdržela nás, takže jsme hladce dojeli až do Žamberka, kde jsme odbočili na Kunvald. Tam jsem zazmatkoval na křižovatce, kde jsem přehlédl ceduli Kunvald. Pak už jsme dojeli hladce do Bartošovic a přes ně až do Neratova. Dorazili jsme na vteřinu přesně v 9.30, kdy měl dorazit i autobus z Letohradu, ale ten nikde. U hospody jsem spatřil paní Arch. Steinbachovou. Mohli jsme tedy čekání na autobus věnovat začátku jejího povídání. Když autobus nedorazil ani v 9.50, vydali jsme se na prohlídku poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie s tím, že opozdilci nás tam dohoní. Stalo se tak bohužel až v 10.15 a ten čas nám pak dost chyběl. Po prohlídce kostela jsme pořídili skupinové foto s kostelem za zády a na trávníku ve stínu stromů v sádku pod kostelem nám Arch. Steinbachová přednesla své vystoupení o problémech rozvoje Neratova. V kostce řekla, že už vzdali odpor proti výstavbě parkoviště za kostelem, kde se jen podařilo snížit počet stání ze 150 na 120, a proti dalším stavbám v centru, ale nadále chtějí uchránit střední a horní část obce, tvořené řídkou zástavbou chalupami rozptýlenými mezi loukami a pastvinami, proti parcelaci luk, zhušťování zástavby na pozemcích, kde žádné stavby nikde nebyly, s ohrožením chráněných živočichů a rostlin, včetně chřástala polního. Připomněla zdravou zásadu bývalého pracovníka Správy CHKO Orlické hory, že případné nové stavby by měly být umisťovány jen na staré stavební parcely po demolicích, a měly by dodržovat charakter stávajících chalup jak rozměry, tak typem zastřešení.
Pak jsme se vydali na procházku po osadě a Arch. Steinbachová nám ukázala některé stavebními záměry ohrožené louky či pastviny, včetně stanoviště chřástala. Já jsem se pokoušel přimět většinu účastníků k vyššímu tempu, abychom stihli i ukázku chytání a kroužkování ptáků na ornitologickém stanovišti u chaty Perla pod Bedřichovkou v Orlickém Záhoří. Tam působící Ivan Tláskal s chotí avizovali, že musí lapací sítě sbalit po 13. hodině a pak už nebudou moci držet dlouho ani lapené ptáky, takže bychom tam měli dojet nejpozději v poledne. Na horní konec osady jsme došli jen v sestavě z našeho auta. Ostatní u obnovené plastiky na sloupu odbočili k oné „chřástalové louce“, která byla z velké části čerstvě posečená a ponechány jen malé klíny v místě zamokření. Naše rychlá skupina je u té louky nejen dohonila, ale předhonila, a dolů do centra jsme seběhli cca v 11.00. Ostatní se courali, až nám došla trpělivost. Když se nás u auta sešlo 5 i s Aničkou Poláškovou, jejíž rodina odjela k Bedřichovce napřed, sedli jsme do auta a odjeli také. Chtěli jsme Tláskalovy zastihnout na místě i se sítěmi a nachytanými ptáky, což se povedlo. Ivan nám rozdal prospekty ptačí oblasti Orlické Záhoří a vysvětlil, jak se ptáci chytají do sítí, měří a váží, registrují v dokladech a kroužkují, a předvedl nám to na mladém drozdovi, samičce a samečkovi ťuhýka, na mladé sýkoře koňadře. Teprve postupně dojížděla další auta s účastníky. Po ukázkách práce ornitologů část účastníků šla pomoci sbalit sítě, část se vydala na naučnou stezku vedoucí až k hranicím s Polskem. Když jsme se opět sešli u obytného přívěsu ornitologů, nabídl jsem variantu dalšího pokračování exkurze na pevnost Hanička nad Rokytnicí v Orl. horách. Nikdo se nepřidal, a tak jsme se rozloučili a vydali se svou cestou, zatímco ostatní se vydali na Masarykovu chatu, do Deštného v Orl. horách a na rozhlednu nad ním. My jsme projeli celé Orlické hory přes Deštné, Zdobnici, Říčky, kde jsme se naobědvali v místní restauraci pod kostelem, a přes Rokytnici jsme vyjeli nahoru na parkoviště u pevnostního uskupení „Hanička“. Tam jsme nejdříve zašli ke dvěma menším srubům jižně od silnice, a pak pěšky cca 1,5 km do kopce k hlavnímu souboru pevnosti, které jsme postupně obešli a nafotografovali si. V 17.00 jsme byli zpátky na parkovišti utahaní, a usoudili jsme, že to stačilo. Přes Rokytnici v Orl. horách, Pěčín, Rychnov nad Kněžnou jsme dojeli do Častolovic a po silnici I/11 k domovu. K nádraží jsme dorazili v 18.15, takže Pavlovi bohužel ujel rychlík do Prahy v 18.09, a musel 45 minut čekat na další. Všichni pasažéři mi přispěli na benzín, ujel jsem ten den celkem 183 km. Po večeři jsem se ještě zmohl na spuštění notebooku, stažení fotografií z fotoaparátu, jejich úpravu v programu Picassa a uložení na disk. Jejich rozeslání jsem nechal na nedělní ráno a šel jsem spát. V neděli jsem fotky poslal přes Úschovnu.cz některým účastníkům, paní Arch. Steinbachové pak jen výběr z Neratova. Odpoledne jsem přidal i textovou zprávu o větvi exkurze k pevnosti „Hanička“.
Byl to povedený výlet, na kterém jsme viděli v jednom dni mnohé z krás i problémů Orlických hor a tamních obyvatel i rekreantů – chalupářů. Ověřili jsme si na příkladu Neratova fakt, že v územích řešených územními plány se střetávají mnohé zájmy a záměry, které je třeba řešit hierarchizací a dohodou. Neratov je příkladem obce, kde zájem na rozvoji cestovního ruchu, spojeného s životem kolem krásně obnoveného poutního kostela, a služeb pro návštěvníky, je v rozporu se zájmem na zachování klidu, na ochraně přírody a krajiny, stanovišť chráněných rostlin i živočichů i typického charakteru zástavby. K dosažení uspokojivých výsledků musí být dodrženy zásady pro účast veřejnosti na rozhodování, právo na informace a soudní ochranu dle Aarhuské dohody, a EIA či SEA nesmějí být poplatné zásadě „čí chleba jíš, toho píseň zpívej“.
Krásná byla i ukázka práce ornitologů v Orlickém Záhoří na jejich stanovišti u chaty Perla pod Bedřichovkou, za což děkujeme manželům Tláskalovým.
V Hradci Králové 27. července 2021

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License