Východočeská pobočka STUŽ

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/functions.php on line 202

Nejviditelnější změna týkající se našeho pobočkového spolku je vylepšený webový koutek s názvem „Východočeská pobočka STUŽ“ na internetových stránkách STUŽ, a to díky přičinění Ing. Jiřího Dlouhého.

Další nepřehlédnutelnou změnou představujezastoupení naší pobočky v předsednictvu STUŽ, paní RNDr. Annou Poláškovou. Za připomenutí stoji, že, mimo jiné, zorganizovala a moderovala besídku „Stav povrchových vod v ČR – sinice a jiné problémy“ a následně zformulovala Stanovisko předsednictva STUŽ č. 127 ke stavu povrchových vod v ČR, kde se upozorňuje na stav, jež představuje významnou hrozbu pro lidské zdraví, biodiverzitu vodních ekosystémů a funkce krajiny.

Jaro 2015 patřilo tradičně sérii přírodovědných exkurzí. Odstartovala ji cyklovýprava do labské nivy u Předměřic/ L, PR Trotina a PR Hořiněvská bažantnice. Pro jednodenní přírodovědnou exkurze byla vybrána zajímavá lokalita V Mošnicích u Kladrub nad Labem.

A konečně Odpoledne v hradecké přírodě obohatila mykologicko-botanická exkurze v režii Mykologického klubu při Muzeu východních Čech.

Uprostřed horkého léta jsme nezapomněli na stužovací společenskou akci zvanou Středoletní setkání.

V rámci Evropského týdne mobility došlo i loni na Ozvěny Ekofilmu. Jednalo se již o 12. ročník. Toho se zúčastnilo 901 diváků z 10-ti základních a středních škol.

První víkend v říjnu byl věnován Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových. Ze slovenských Roháčů se přesunul tentokrát až do Šumavské Borové Lady. Program ve spolupráci se správou NP Šumava byl pestrý a zajímavý. Pobočku zastupovali dva vyslanci: dr. A. Polášková a Miroslav Petr.

17. října jsme byli svědky slavnostního předání Ceny Ivana Dejmala za rok 2015 Ing. arch. Martinu Říhovi. Společnost pro krajinu jej tak ocenila za vytrvalou aktivní obranu územních ekologických limitů v Podkrušnohorské pánvi. Připomínkou tohoto slavnostního ocenění je vysazený strom a osazená pamětní deska u hradeckého Moravského mostu.

Projekt ekologicko-výukových přednášek na školách probíhá vždy od září do konce února. Celková bilance letos ukončeného ročníku představuje účast 733 žáků a studentů. Přednášky nabízíme vybraným školám. Důvodem této regulace jsou naše možnosti finanční, jakož i omezené možnosti lektorů. Projekt je podporovaný již řadu let Nadačním fondem Veolia v rámci tzv. Minigrantů a zaujal i v zahraničí. Konkrétně o něm informoval mezinárodní firemní časopis Veolie „Planeta“ s redakcí v Paříži.

V listopadu jsme vydali své stanovisko k návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje pro období 2016 – 2025“ .
Žádáme v něm o doplnění podstatných vstupních údajů pro SEA tak, aby tyto mohly být základem zodpovědného plánování odpadového hospodářství v královéhradeckém kraji, a zároveň aby umožňovaly hodnotit vliv odpadového hospodářství kraje na kvalitu životní prostředí jak vlastního kraje, tak i regionu, kde k likvidaci krajského odpadu dochází.
Připojujeme se rovněž k požadavku uvedení tohoto návrhu do souladu s legislativou ČR a směrnicemi EU, především pokud jde o stanovení rozsahu recyklace komunálního odpadu a snížení produkce směsného komunálního odpadu.
K vypracování tohoto stanoviska věnovala svůj čas a energii paní dr. Polášková.

K neformálnímu setkání nad našimi barevnými a rozmanitými obrázky z dovolených, a také z oněch populárních exkurzí do přírody, jsme se sešli v listopadu v rámci třetího ročníku Stužobraní. Jednotlivé příspěvky nás zavedly na různá místa Evropy, do střední Asie, ba i přes Velkou louži do USA.

Jelikož jako pobočka tradičně podporujeme šetrné formy dopravy, zapojili jsme se do systematické činnosti hradecké cyklokomunity na zlepšování infrastruktury pro cyklisty i pěší. Iniciativa se těší podpoře primátora města.

Informace k naší členské základně : počet členů činí 22 osob.

Závěr patří poděkování všem, kteří v minulém roce našemu pobočkovému spolku zachovali přízeň a kteří jej podporovali. Především pak panu Ing. arch. Martinu Říhovi za převedení jeho odměny za poradenství pro obecní úřad Odolená voda ve věci záměru změny paliva v obalovně živičných směsí na konto jak pobočky, tak celostátní STUŽe, dále pak celému předsednictvu a jeho tajemnici paní Ing. Evě Vavrouškové.

Miroslav Petr
předseda Vč. pob. STUŽ
únor 2016


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License