Východočeská pobočka STUŽ

Za udržitelné Česko na místní úrovni

Naše východočeská pobočka završila úspěšně projekt Udržitelná Evropa pro všechny. V rámci tohoto projektu vydala rozsáhlou publikaci Za udržitelné Česko na místní úrovni. Více o celém projektu se můžete dozvědět na webových stránkách tohoto projektu.

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Když se řekne strávit odpoledne v hradecké přírodě, mohou být naše představy dosti rozdílné. Někdo dá přednost posezení v parku, někdo krmení labutí u řeky, ti aktivnější nastartují svého čtyřkolového miláčka, aby je „bezbolestně“ dopravil až do lůna městských lesů, kde začíná inlajnový ráj. Zjednodušeně lze rozlišit dvě kategorie konzumentů přírody: Jedněm slouží příroda jako pouhá kulisa a prostředí se zdravým luftem, ti druzí se vydávají do přírody kochat, nebo ji dokonce poznávat.

Akce s názvem „Odpoledne v hradecké přírodě“ je přírodovědná exkurze, tedy podnik rozhodně pro ty druhé.

A co je vlastně tak zajímavého na městské, respektive příměstské zeleni? Cožpak nejde stále o ty stejné kytičky, brouky a opeřence ve stále stejné krajině?
Především je nutné konstatovat, že příroda je médium živé, tedy proměnlivé, dokáže překvapovat laiky i odborníky. A míra a hloubka poznání tohoto fenoménu nás neustále nabádá k pokoře a k obdivu k jednotlivým druhům, jakož i k jejich vazbám na sebe navzájem a na prostředí, ve kterém žijí.

Kam až oko dohlédne jen široširé louky, křovinaté remízky a zarostlá slepá ramena kdysi tu tak všemocné řeky. Její hlavní koryto vytyčuje prostor, kterým se ubírá na padesát účastníků exkurze pořádané východočeskou odnoží Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), prostor končící pak v městské časti Svinary. Takhle idylicky vypadá území mezi zmíněným říčním tokem, Orlicí, a tokem dopravním, silnicí I/11. Pouze hluk této autostrády kazí dojem příměstské divočiny, a také značně narušuje koncertní vystoupení jednotlivých sólistů aviofauny. O to více se musíte koncentrovat na rozpoznání hlasu slavíka obecného nebo třeba pěnice černohlavé. Zato chechtavý pokřik žluny šedé přeslechnout nelze.

Bohatý svět hmyzu je mnohými návštěvníky naší přírody opomíjen. A to je velká škoda. Vždyť nabízí tolik možností pozorování. Stačí, samozřejmě na tom pravém místě, mávnout motýlí síťkou a ve smyku objevíte pilatky, nosatce, střechatky, případně zlatohlávka. Zaujmout dokáže zbarvením i jménem slunéčko dvaadvacetitečné, důmyslnou chemickou obranou pak brouk bradavičník.

Přírodní park Orlice se na dolním toku řeky vyznačuje rozsáhlými lučními porosty, takže botanici si tu přijdou na své a v zeleni listují jako v herbáři. Z mnoha identifikovaných kytiček zmiňme bukvici lékařskou, rozrazil douškolistý, bedrník větší, pomněnku chlumní, ale také “políčko” rukve obojživelné, do něhož se vetřel i nepřehlédnutelný šťovík koňský.

Pamětníci vzpomínají na zdejší nešťastné terénní úpravy v osmdesátých letech minulého století. Zarovnání podmáčených prohlubní sice rozšířilo plochu luk, ale přírodu jednoznačně ochudilo. Kupříkladu dávno je tomu, co zde našla vhodné životní po

dmínky bekasina otavní. Ale není všem dnům konec. Jak již řečeno, příroda dokáže stále překvapovat. Důkazem je objev pobytových stop bobra evropského. A to, prosím, přímo na území krajského města. No řekněte, nestálo by to za přípitek? Zkrátka,

 přátelé

, hradecká příroda stojí za to!

----------------
Poznámka k odbornému doprovodu: Účastníky přírodovědné exkurze Odpoledne v hradecké přírodě provázeli botanička RNDr. Věra Samková, entomolog Miroslav Mikát (oba z Muzea východních Čech), herpetoložka RNDr. Blanka Mikátová (AOPK) a ornitologové Věra Hromádková, Ing. Ivan Tláskal a MUDr. Jiří Zajíc (všichni Česká společnost ornitologická).

-mp-

Vč. pob. STUŽ

Foto K. Kalousková

květen 2017

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License