Východočeská pobočka STUŽ

Za udržitelné Česko na místní úrovni

Naše východočeská pobočka završila úspěšně projekt Udržitelná Evropa pro všechny. V rámci tohoto projektu vydala rozsáhlou publikaci Za udržitelné Česko na místní úrovni. Více o celém projektu se můžete dozvědět na webových stránkách tohoto projektu.

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Východočeská regionální pobočka STUŽ je nezisková organizace zabývající se ekologií a navazujícími disciplínami, např. výchovnými a osvětovými.

Jsme pobočný občanský spolek založený již v roce 1994 z iniciativy profesora Lékařské fakulty UK v Hradci Králové RNDr. Vladimíra Srba, DrSc. a bývalého ministra životního prostředí československé federální vlády Doc. Ing. Josefa Vavrouška. Mateřská organizace datuje svůj vznik o dva roky dříve. Jsme právnickou osobou s působností vymezenou územím Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Hlavním naším cílem je hledání cest a prosazování lidských hodnot a způsobů života umožňujících trvale udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni, viz stanovy organizace. Tento rozvoj chápeme jako „způsob života, který hledá rovnováhu mezi svobodami a právy každého jedince a jeho odpovědností vůči jiným lidem a přírodě jako celku a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím“ (J. Vavroušek).

Od svého počátku jsme prosazovali v Hradci Králové program Zdravé město a patřili mezi průkopníky popularizace indikátorů kvality života. Dokládá to například uspořádání celorepublikovou konferenci k tomuto tématu v roce 1997.

Z dlouhodobé spolupráce s Magistrátem města Hradce Králové stojí pak za připomenutí účast na formování nejprve Programu rozvoje města a posléze i na aktualizacích Strategického plánu města Hradec Králové.

V minulosti jsme organizovali a účastnili se celé řady podniků, jako je např. Nejkrásnější strom, Bike +10, Kola v přírodě a úzce spolupracovali v koalici neziskových organizací Hradce Králové.

Mezi naše úspěchy řadíme rovněž důležitý podíl na ochraně přírody v NPR Žehuňská obora na hranici se středočeským regionem nedaleko Chlumce nad Cidlinou.

Součástí našich aktivit jsou také přírodovědné exkurze určené pro širokou veřejnost. Spolupracujeme při nich s pracovníky Muzea východních Čech, jakož i s dalšími profesionálními a amatérskými přírodovědci.

Za nejrozsáhlejší každoroční projekt naší organizace lze označit Ekologicko-výukové přednášky pro základní a střední školy, ba i pro posluchače univerzity, v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Východočeská pobočka STUŽ se soustřeďuje na podporu ekologicky šetrných forem dopravy. V souvislosti s tímto zaměřením pořádáme dopravní exkurze přímo v ulicích města a zapojujeme se do akcí k Evropskému týdnu mobility. Naším příspěvkem do této každoroční mezinárodní kampaně je již tradiční zářijová přehlídka Ozvěny Ekofilmu, a to s důrazem na téma dopravní bezpečnosti a vlivu dopravy na kvalitu životního prostředí.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License