Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Berounka pod Krašovem

Diskusní seminář na téma Voda v naší krajině, sucho a přehrady se koná v úterý 3. května 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Zveme všechny členy STUŽ, ale i další odborníky a zájemce z řad veřejnosti i médií, kterým není lhostejná tvář naší krajiny, na diskuzi o tom, jak rozumně a udržitelně zlepšit vyhlídky naší přírody i našeho zemědělství v případě bohužel očekávatelných velkých výkyvů počasí a podnebí, zejména hrozícího sucha. Aktuální je zejména otázka, zda přehrady jsou jediným možným řešením, jak tvrdí někteří. O problematiku se však zajímáme i šíře, z hlediska ekologie krajiny, stavu vodních toků apod.

Praha 1888

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Metropolitní plán Hlavního města Prahy aneb

Bude Metropolitní plán pro Prahu opravdu přínosem?

který se koná v úterý 5. dubna 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

V současné době probíhají práce na návrhu nového Metropolitního, resp. územního plánu hl. m. Prahy. Protože se STUŽ zabývá problematikou udržitelnosti, bude naše členy i pozvané zástupce městských částí a veřejnosti opětovně zajímat:

VyrocHKVýroční schůze členů Východočeské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život, se koná v pondělí 22. února 2016 v salónku restaurace Sport (dříve Sokol), Eliščino nábř. 777/ 5, HK od 16:30 hodin

Na programu je zhodnocení činnosti za minulý rok a plány na rok letošní.

Od 18.00 hodin nás pak čeká expedice slovem a obrazem do tropické Ameriky:

20151030 Syrians and Iraq refugees arrive at Skala Sykamias Lesvos Greece 1

Seminář se koná v úterý 2. února od 16. do 19. hod. jako vždy v Klubu techniků na Novotného lávce.

Migrační vlna a váleční uprchlíci z arabských zemí je téma, které v posledním roce vyvolalo extrémní polarizaci české společnosti – strach z uprchlíků, z migrantů a z islámu přinášejí reakce, které bychom si před několika málo léty vůbec nedovedli představit.

Na jednu stranu se někteří občané snaží uprchlíkům pomáhat, na straně druhé má velká část Čechů z migrantů vážné obavy a jejich příchod do Evropy označují za začátek konce tradiční evropské civilizace.

Protože migrace je nepochybně významným faktorem ovlivňujícím udržitelný rozvoj naší společností, zařadili jsme i my toto téma na program našich besed. Do panelu jsme pozvali ty, kteří se touto problematikou profesně zabývají, aby nás seznámili s historickými kořeny a širšími souvislostmi dnešní uprchlické migrační vlny – jejími environmentálními, sociálními a ekonomickými příčinami a důsledky.

Pope Francis Korea Haemi Castle 19 (cropped)

Vážení přátelé, přijměte pozvání naZIMNÍ STUŽOVRAT tradiční a neformální podvečerní setkání (pod záminkou oslavy zimního slunovratu) členů, příznivců a přátel Společnosti pro trvale udržitelný život, které se koná v úterý 15. prosince 2015 od 17.00. hod.v příjemném salonku nekuřácké restaurace U Bohouše (www.restauraceubohouse.cz)Polská 34, Praha 2.

Tématem letošního setkání je ekologická encyklika papeže Františka Laudato sii – výzva všem


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License