Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

UN SDG Logo

Zveme Vás na diskusní seminář na téma ČESKÁ REPUBLIKA 2030 aneb Jak bude realizován strategický rámec pro ČR?

který se koná v úterý 4. dubna 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 319

Po meziresortním připomínkovém řízení a projednání Radou vlády pro udržitelný rozvoj bude základní strategický rámec České republiky ČR 2030 projednán vládou. Protože rámec končí na úrovni cílů, jaké jsou plány na jeho dopracování a realizaci? Stihne to ještě tato vláda, nebo se bude opakovat situace s předchozím rámcem z r. 2010, jehož naplnění nová vláda bojkotovala?

STUŽ, CENELC CZ a FOKCentrum Evropských sítí pro implementaci Evropské úmluvy o krajině si vás dovolují pozvat na 7. FÓRUM O KRAJINĚ na téma PŮDA / DEMOKRACIE které se koná

v úterý 3. ledna 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 417

V souvislosti s posledními událostmi a vývojem společnosti v České republice a celé Evropě se chceme zaměřit na současný stav a budoucnost vývoje vztahu k půdě a její ochraně a budeme diskutovat nad riziky a hrozbami pro zachování půdy pro budoucí generace občanů naší země. Budeme se zabývat hranicemi demokracie ve vztahu k vlastnictví půdy a jeho regulacemi a omezeními užívání, prodeje a vlastnictví půdy u nás a v sousedních zemích a soustředíme se na vliv těchto vztahů pro udržitelnost naší krajiny, která je nyní „NA PRODEJ“.

Quercus robur at Hanspaulka 04

Seminář se koná v úterý 6. prosince 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost 417

„Dřeviny…stromy… keře - souše…

Jaká bohatost životních forem, dimenzí biomasy, genetické rozmanitosti a různověkosti!  A  jaká bohatost právních problémů se skrývá za těmito jednoduchými slovy, pod nimiž se přece každý z nás představí totéž.

Skutečně totéž?“

(z předmluvy Mgr. Pavla Hubeného, ředitele Správy Národního parku Šumava ke knize J. Jelínkové a M. Tuháčka „Právní vztahy k dřevinám“)

Vegetarian Curry

Seminář es konáv úterý 1. listopadu 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků

Jedním z výborů Evropského parlamentu je Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Společnost pro trvale udržitelný život se dosud většinou zabývala problémy životního prostředí a jejich souvislostmi se zdravím lidí. Otázku bezpečnosti potravin však evidentně nelze od těchto témat oddělovat, ostré hranice mezi životním prostředím, zdravím a bezpečností potravin v podstatě neexistují.

Tématicky široce pojatý seminář má ukázat, jak je institucionálně zajištěna tato oblast ochrany veřejného zdraví a jak funguje sledování různých ukazatelů bezpečnosti potravin. Diskuse mezi panelisty, doplněná dotazy a názory posluchačů, snad pomůže rozlišit, nakolik má obecně rozšířený pocit ohrožení a nedůvěry k potravinám a jejich kontrole racionální základy a/nebo jakou roli hrají nedostatečné či zkreslené informace. Semináře STUŽ s velmi kvalitním obsazením někdy pomáhají upozornit na slabiny systému.

Castle Hlavňovice 03

Diskusní seminář Vnitřní periferie se koná v úterý 4. října 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Vnitřní periférie jsou oblasti zůstávající stranou vůči rozvojovým centrům, s nedostatečnou dopravní dostupností, nejčastěji ležící na rozhraní krajů České republiky. Podle klasika této problematiky Jiřího Musila jsou to území, která se hospodářsky nerozvíjejí, ztrácejí obyvatelstvo, demograficky stárnou, mají nižší sociálně-technickou úroveň a horší technickou i sociální strukturu než ostatní části území, mají starý bytový fond a objevují se v nich specifické problémy spojené s exkluzí.

Cracked ground 151

Zveme vás na diskusní seminář na téma Klimatické změny a zdraví

který se koná v úterý 13. září 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Klimatické změny jsou v životním prostředí vidět. Vody ubývá, usychají stromy, tropická vedra jsou na jaře i na podzim. V zimě se krajina sněhovou pokrývkou nepřikryje. Přicházejí nečekané srážky s bleskovými povodněmi.

Co ale nevidíme, je zhoršení zdraví chronicky nemocných za tropických veder, alimentární nákazy, dlouhá pylová sezóna a větší nabídka pylů, komáři včetně tropických, klíšťata a další hmyz.

Musíme o tom vědět, abychom s tím počítali.

který se koná v úterý 7. června 2016 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Seminář se bude zabývat cíli v jednotlivých klíčových oblastech připravovaného střešního strategického rámce Česká republika 2030 z hlediska nevládních organizací. Diskuse bude probíhat v šesti diskusních (pracovních) skupinách.

K diskusím budou využity prozatímní návrhy cílů připravených v rámci oficiálního zpracování materiálu (viz příloha). Jako důležitý podklad bude využit materiál několika platforem nevládních organizací “Měj se k světu“ ( viz http://mejseksvetu.cz/). Výsledné návrhy cílů budou nabídnuty Úřadu vlády k využití při přípravě tohoto strategického rámce.

Berounka pod Krašovem

Diskusní seminář na téma Voda v naší krajině, sucho a přehrady se koná v úterý 3. května 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Zveme všechny členy STUŽ, ale i další odborníky a zájemce z řad veřejnosti i médií, kterým není lhostejná tvář naší krajiny, na diskuzi o tom, jak rozumně a udržitelně zlepšit vyhlídky naší přírody i našeho zemědělství v případě bohužel očekávatelných velkých výkyvů počasí a podnebí, zejména hrozícího sucha. Aktuální je zejména otázka, zda přehrady jsou jediným možným řešením, jak tvrdí někteří. O problematiku se však zajímáme i šíře, z hlediska ekologie krajiny, stavu vodních toků apod.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License