Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Řitka, zácpa na Prahu

Pozvánka na diskusní seminář

Negativní účinky automobilové dopravy ve městech a možnosti jejich redukce

který se koná v úterý 6. června 2017 od 16:00

na Novotného lávce 5 v Praze 1 v Klub techniků, místnost č. 417

Jak znečištěné ovzduší máme v našich městech? Jaké jsou zdravotní odpady tohoto znečištění? Co je příčinou tohoto znečištění? Jaké škodliviny obsahují výfukové plyny automobilů? Jaká technická zařízení lze použít ke snížení těchto emisí? Jaká regulační opatření používají evropská města k omezení znečištění ovzduší z dopravy? Co jsou to PZKO (programy zlepšování kvality ovzduší) a jaké změny mají přinést? Proč občané nedůvěřují těmto plánům a v několika regionech podali žaloby žádající zrušení těchto plánů? Jaká opatření plánuje Praha pro zlepšení kvality ovzduší?

Jana Hybášková 2013

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Společnost pro trvale udržitelný život vás zvou na podvečerní popovídání s

 

Janou Hybáškovou Velvyslankyni EU v Namibii

 

na téma

Důsledky klimatických změn –perspektiva z Namibie

které se koná

ve středu 24. května 2017 od 17:00

Praha 1, Husova 4a, Akademické konferenční centrum

UN SDG Logo

Zveme Vás na diskusní seminář na téma ČESKÁ REPUBLIKA 2030 aneb Jak bude realizován strategický rámec pro ČR?

který se koná v úterý 4. dubna 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 319

Po meziresortním připomínkovém řízení a projednání Radou vlády pro udržitelný rozvoj bude základní strategický rámec České republiky ČR 2030 projednán vládou. Protože rámec končí na úrovni cílů, jaké jsou plány na jeho dopracování a realizaci? Stihne to ještě tato vláda, nebo se bude opakovat situace s předchozím rámcem z r. 2010, jehož naplnění nová vláda bojkotovala?

STUŽ, CENELC CZ a FOKCentrum Evropských sítí pro implementaci Evropské úmluvy o krajině si vás dovolují pozvat na 7. FÓRUM O KRAJINĚ na téma PŮDA / DEMOKRACIE které se koná

v úterý 3. ledna 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 417

V souvislosti s posledními událostmi a vývojem společnosti v České republice a celé Evropě se chceme zaměřit na současný stav a budoucnost vývoje vztahu k půdě a její ochraně a budeme diskutovat nad riziky a hrozbami pro zachování půdy pro budoucí generace občanů naší země. Budeme se zabývat hranicemi demokracie ve vztahu k vlastnictví půdy a jeho regulacemi a omezeními užívání, prodeje a vlastnictví půdy u nás a v sousedních zemích a soustředíme se na vliv těchto vztahů pro udržitelnost naší krajiny, která je nyní „NA PRODEJ“.

Quercus robur at Hanspaulka 04

Seminář se koná v úterý 6. prosince 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost 417

„Dřeviny…stromy… keře - souše…

Jaká bohatost životních forem, dimenzí biomasy, genetické rozmanitosti a různověkosti!  A  jaká bohatost právních problémů se skrývá za těmito jednoduchými slovy, pod nimiž se přece každý z nás představí totéž.

Skutečně totéž?“

(z předmluvy Mgr. Pavla Hubeného, ředitele Správy Národního parku Šumava ke knize J. Jelínkové a M. Tuháčka „Právní vztahy k dřevinám“)

Vegetarian Curry

Seminář es konáv úterý 1. listopadu 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků

Jedním z výborů Evropského parlamentu je Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Společnost pro trvale udržitelný život se dosud většinou zabývala problémy životního prostředí a jejich souvislostmi se zdravím lidí. Otázku bezpečnosti potravin však evidentně nelze od těchto témat oddělovat, ostré hranice mezi životním prostředím, zdravím a bezpečností potravin v podstatě neexistují.

Tématicky široce pojatý seminář má ukázat, jak je institucionálně zajištěna tato oblast ochrany veřejného zdraví a jak funguje sledování různých ukazatelů bezpečnosti potravin. Diskuse mezi panelisty, doplněná dotazy a názory posluchačů, snad pomůže rozlišit, nakolik má obecně rozšířený pocit ohrožení a nedůvěry k potravinám a jejich kontrole racionální základy a/nebo jakou roli hrají nedostatečné či zkreslené informace. Semináře STUŽ s velmi kvalitním obsazením někdy pomáhají upozornit na slabiny systému.

Castle Hlavňovice 03

Diskusní seminář Vnitřní periferie se koná v úterý 4. října 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Vnitřní periférie jsou oblasti zůstávající stranou vůči rozvojovým centrům, s nedostatečnou dopravní dostupností, nejčastěji ležící na rozhraní krajů České republiky. Podle klasika této problematiky Jiřího Musila jsou to území, která se hospodářsky nerozvíjejí, ztrácejí obyvatelstvo, demograficky stárnou, mají nižší sociálně-technickou úroveň a horší technickou i sociální strukturu než ostatní části území, mají starý bytový fond a objevují se v nich specifické problémy spojené s exkluzí.

Cracked ground 151

Zveme vás na diskusní seminář na téma Klimatické změny a zdraví

který se koná v úterý 13. září 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Klimatické změny jsou v životním prostředí vidět. Vody ubývá, usychají stromy, tropická vedra jsou na jaře i na podzim. V zimě se krajina sněhovou pokrývkou nepřikryje. Přicházejí nečekané srážky s bleskovými povodněmi.

Co ale nevidíme, je zhoršení zdraví chronicky nemocných za tropických veder, alimentární nákazy, dlouhá pylová sezóna a větší nabídka pylů, komáři včetně tropických, klíšťata a další hmyz.

Musíme o tom vědět, abychom s tím počítali.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License