Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

 DSC4430mZveme Vás na diskusní seminář na téma Záchrana venkova aneb Jaké jsou možnosti odvrácení nepříznivých trendů? - koná se ve středu 2. května 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 319

Náš venkov trápí mnoho problémů – počínaje ztrátou identity, nedostatkem pracovních i volnočasových příležitostí, přes dopravní obslužnost a nahrazování venkovského zemědělství latifundistickým s následky na charakter české krajiny, až po migraci mladých lidí z malých obcí, zvláště v periferních územích. V okolí velkých měst se naopak potýká se sídelní kaší. Budeme proto diskutovat o opatřeních, která by pomohla odvrátit anebo alespoň zmírnit nepříznivé trendy. Diskutovat budeme mít samozřejmě příležitost i o dalších problémech a jejich předcházení či řešení.

Březina zastavení u rybníčků

V sobotu 28. dubna pořádáme výlet do CHKO Českého středohoří – do oblasti Milešovky, na který vás srdečně zveme.

Jsme potěšeni, že nám průvodce bude dělat Daniel Pitek, sedlák z pod Milešovky, který nás provede po lesích a pastvinách, kde uvidíme vedle květin (možná i orchideje), ptáků, hmyzu, tůní a mokřadů také agrolesnické systémy. Podíváme se na rašeliniště a bukový prales a obnovu původní skladby lesních dřevin v místních porostech.

Mikroplastasarp

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Plasty v životním prostředí který se koná

v úterý 3. dubna 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 319

V Česku se o mikroskopických částečkách plastu (mikroplastech), které se dostávají do životního prostředí a z něj pak do potravin, začíná mluvit až v poslední době. V přímořských zemích jde ale už řadu let o velmi diskutované téma. Problém studovali donedávna hlavně mořští biologové, kteří pozorovali rostoucí množství mikroplastů v mořské vodě, v sedimentech, ale také v tělech některých mořských organismů. Protože v mnoha zemích tvoří ryby a plody moře tradiční součást místní kuchyně, začali odborníci zkoumat také to, kolik mikroplastů se může dostávat do lidského těla a zda mohou škodit zdraví.

Česká Lípa 2014 (1)

Zveme vás na besedu s panem RNDr. Václavem Cílkem, CSc. která se bude konat v úterý 6. března od 17,00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce

Téma besedy je DETROIT – jak rozpustit civilizaci

Přednáška se bude týkat amerického Detroitu, který během posledních 70 let zažil období rozkvětu i úpadku. Detroit, největší město amerického státu Michigan, je prvním post – americkým městem, o kterém se říká, že je i post – apokalyptickým městem.

Město, které mělo téměř 2 milióny obyvatel, jich dnes má necelých 700 000. Dr. Václav Cílek nám ukáže, že podobný osud může v budoucnu potkat i některá naše města, např. Ostravu nebo Mladou Boleslav.

Dr. Cílek dokáže svým srozumitelným povídáním vysvětlit složité vědecké teorie a i laické veřejnosti osvětlit netušené souvislosti.

Vstup na besedu je volný.

 

Záznam ze semináře najdete zde

 

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Budoucnost českých lesů aneb Jak dále v obhospodařování i ochraně našich lesů?

který se koná v úterý 2. ledna 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 319

V posledních letech se ti, kterým jde o naše lesy, obávají o jejich osud: násobí se nepříznivé vlivy abiotických i biotických faktorů – v prvé řadě vichřic, sucha a kůrovců. Budeme proto diskutovat o opatřeních, která by stavu našich lesů pomohla a do budoucna je je připravila na možné změny zapříčiněné pokračující klimatickou změnou. Diskutovány budou samozřejmě i další otázky a podněty, které padnou z auditoria.

Globalni toky energie cs

Zveme vás na diskusní seminář Globální změna klimatu - dva roky po Pařížském summintu který se koná v úterý 6. února 2018 od 16:00 do 19:00 hodin Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 319
Jaká je situace 2 roky po klimatickém summitu v Paříži, co se děje po odstoupení USA od klimatické dohody, jaké jsou aktivity Evropské unie a dalších států a také jaké je aktuální novinky klimatologů.

Zinnwaldite-150086

Zveme vás na diskusní seminář na téma Surovinová politika ČR v souvislostech s možnou těžbou lithia

který se koná v úterý 5. prosince 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Ač těžbu surovin na našem území zajišťují soukromé subjekty již mnoho století, zdá se, že v dnešní době vyspělých technologií se musíme znovu zamyslet nad správnou mírou „odvodů“ z vytěžené suroviny tak, aby její využití kromě zisku generovalo benefity ve prospěch státu i jeho občanů. Jaké právní problémy jsou dnes spojeny s vlastnictvím surovin a jejich spotřebováním, jak lze ještě nevytěženou surovinu ocenit, jak se vyvíjejí technologie těžby a zpracování surovin? Kdy se vyplatí surovinu netěžit a nechat příštím generacím, které ji budou umět využít efektivněji?

 

stuz 25 letZveme vás na přátelské setkání k 25. výročí trvání Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)

které se bude konat v úterý 12. prosince od 17,00 hod. v Café Kampus (dříve Krásný ztráty), Náprstkova ulice 10, Praha 1

Vážení přátelé,

Čtvrtstoletí fungování naší Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) se nám jeví jako dobrý důvod k malé oslavě a připomenutí si význačných milníků na naší cestě a taky osobností, které nám směr naší cesty vytýčili a kteří už tu s námi nejsou.

Passivhaus thermogram gedaemmt ungedaemmt

Zveme vás na seminář EKOLOGICKY PŘÍZNIVÁ ARCHITEKTURA - Vize a realita který se koná v úterý 7. listopadu 2017 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 418

Rostoucí spotřeba energie a s ní související klimatické změny jsou faktory, na které se snaží reagovat nejrozumnější představitelé moderní architektury a urbanismu. Některé z jejich idejí a realizací chceme představit v rámci našeho pravidelného semináře. Měly by posluchačům umožnit poznat a podporovat často netradiční a nijak mimořádně nákladná, ale zato skutečně účinná opatření ke snížení energetické náročnosti staveb a zvýšení odolnosti domů i měst vůči klimatickým extrémům. Ve všech ukázkách přistupuje ještě k odpovědnosti člověka a rodiny za vlastní dům a odpovědnosti občanů za své město i odpovědnost za vývoj životních podmínek v širším, regionálním i celosvětovém měřítku.

Kromě zajímavých a futuristických vizí by hlavní část semináře měla být věnována stavbám běžně realizovatelným v našich podmínkách, zejména pasivním domům a „ekologickým“ stavebním prvkům, zeleným stěnám apod.

Confluence of Berounka and Vltava river

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Společnost pro trvale udržitelný život

si Vás dovolují pozvat na odborný pracovní seminář Voda nebo štěrkopísek

středa 11. 10. 2017, 14:00–17:00 hod. sál 206, II. patro Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Cílem semináře je objektivní posouzení únosného zatížení dotčeného území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability, tj. minimalizaci negativních externalit.Předcházením ekologické újmě lze zamezit ztrátě nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů poškozením jejich složek  nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. V dotčeném území jde o střety zájmů mezi těžbou štěrkopísku, regulací toku Berounky, výstavbou dalšího přístavního zařízení a zachováním produkčních i mimoprodukčních funkcí území. Nejdůležitějšími funkcemi lokality  jsou jímací a filtrační schopnosti štěrkopísku, obsahujícího významné množství kvalitní podzemní  vody a vysoce bonitní, zemědělsky využívaná půda. Nevyhnutelný je i střet zájmů mezi záměrem vybudovat příměstský park zemědělsko - rekreačního charakteru s navrženými investičními aktivitami.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License