Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Starší Aktuality najdete zde

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Jak jsme slíbili, přinášíme některé materiály z besedy se zástupci politických stran, která proběhla dne 2. 5. 2006 na Novotného lávce. Stačí kliknout na název článku...

Beseda proběhla, jak je již zvykem u těchto předvolebních besed, za hojné účasti, nejen členů STUŽ, ale i dalších zájemců, mezi nimi bylo i několik novinářů.

Součástí besedy byla i krátká prezentace Zeleného kruhu, ve které bylo zhodnoceno hlasování poslanců k vybraným návrhům zákonů během uplynulého volebního období.

Ukázalo se, že není jednoduché přimět zástupce jednotlivých politických stran k stručným vystoupením, takže se nepovedlo probrat všechna připravená témata, přesto doufám, že si jednotliví účastníci mohli udělat jistý obrázek o ekologických programech volebních stran. Nám nezbývá, než si přát, aby si strany na tyto své sliby pamatovaly i po volbách. STUŽ se bude snažit jim to ve vhodný okamžik v mezivolebním období připomenout.

Děkuji všem posluchačům, že dodrželi pokyn moderátora a měli jen věcné dotazy či technické přípomínky. Omlouvám se všem, na které se nedostalo.

Na této stránce můžete najít prezentace, které se na besedě objevily a také přehledně uspořádané volební programy jednotlivých stran

Tak, jak jsem slíbil na besedě, nyní máte možnost připojit písemně své poznámky a připomínky, stačí kliknout na "Přidat komentář".

A kdo politické strany zastupoval?
 • ČSSD- Petr Petržílek, tvůrce environmentálního programu ČSSD
 • KDU-ČSL - Jakub Kašpar, spoluautor kapitoly Životní prostředí a kapitoly Zemědělství a rozvoj venkova
 • KSČM - Miroslav Prokeš, předseda komise strategie životního prostředí ÚV KSČM
 • ODS - prof. Bedřich Moldan, stínový ministr žp, senátor
 • SNK-ED - Eva Kružíková – poradce, nezávislý kandidát za SNK-ED
 • Strana zelených - Martin Bursík, předseda, volební lídr, kandidát za SZ
 • US-DEU - Josef Vozka, člen komise ŽP US-DEU
 • V pátek 22. září proběhlo na MŽP první setkání zástupců některých NGO s novým ministrem životního prostředí Petrem Kalašem. Zúčastnili se zástupci Arniky, ČSOP, EPS, Greenpeace, Hnutí Duha, STUŽ a Zeleného kruhu.

  Pan ministr nás na setkání seznámil se svými prioritami a představami budoucnosti MŽP. Vysvětlil, že nemá v úmyslu dělat nějaké zásadní změny v rámci svého úřadu, na druhé straně je v současné době prováděn audit existujících smluv a dohod.

  Oblasti, na které chce pan ministr klást důraz, jsou především následující:

  -         ekonomický pohled na ekologii (využití motivačních nástrojů – především ekonomických, ekologická daňová reforma),

  -         problematika ovzduší (především polétavý prach a klimatické změny, posílení mobilních měřicích stanic, národní alokační plán),

  -         odpady,

  -         oblast energetiky (úspory energie, decentralizované zdroje energie, obnovitelné zdroje),

  -         chemická politika – hlavně problematika směrnice REACH

  -         SFŽP – reorientace z dotací především na měkké půjčky

  -         předsednictví EU

  -         environmentální vzdělávání a výchova (výrazné prohloubení spolupráce s MŠMT)

  Zástupci NGO vystoupili po vzájemné dohodě s návrhy k problémům, které, díky omezenému mandátu, může pan ministr vůbec ovlivnit. Jednalo se o následující záležitosti:

  -         operační program Životní prostředí (byla zdůrazněna potřeba udržet jeho současnou podobu a nepřipustit snahy o změny),

  -         odpady (potřeba vyhlášky MŽP ke kompostování),

  -         NAP (potřeba změny přístupu určení kvóty),

  -         REACH (posílení úlohy ČR při vyjednávání kvalitní směrnice),

  -         směrnice o ekologické újmě (potřeba zachovat alespoň současnou podobu),

  -         Program rozvoje venkova (NE snahám o financování intenzifikace zemědělské výroby),

  -         novela zákona o ochraně přírody (řešení ochrany přírody ve vojenských újezdech, zrušení nesmyslného projednávání výjimek Vládou ČR),

  -         peníze na krajinotvorné programy (nutnost udržet dohodnuté finance),

  -         kamionová přeprava (nutnost obnovení víkendových zákazů jízdy kamionů s první novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích),

  -         integrovaný registr znečištění (nutnost nepřipustit navrhované změkčení),

  -         problematika jezů na Labi a Dolní Lutyně.

  Zdálo se, že žádný z přednesených problémů nebyl panu ministrovi zcela cizí, i když ne vždy byla jeho reakce v plné shodě s názorem zástupců NGO. Zásadní rozpory se však nevyskytly.

  Dva či tři měsíce, které má zatím pan ministr Kalaš k prosazování svých představ, je hrozně krátká doba a nezbývá si, než mu přát delší období „u kormidla MŽP“. Tak by opravdu mohl prosadit více myšlenek našeho prvního předsedy Josefa Vavrouška, ke kterým se nový ministr opakovaně hlásí.

  Rekordních 2 500 pestře oblečených lidiček přijelo, přiběhlo či přišlo na letošní pražskou cyklojízdu, konanou u příležitosti Dne bez aut.

   

     Počet lidí, kteří se dali zlákat k velké podzimní cyklojízdě letos přesáhl všechny minulé rekordy. Manifestační cyklojízda vedla ze Staroměstského náměstí po magistrále přes Nuselský most a zpět na Smetanovo nábřeží. Dobrá informační kampaň spolu s nádherným podzimním počasím nalákala na společnou akci tři Nuselské mosty - celkem asi 2 500 - 3 000 lidiček na různých šlapohybech - od běžných jízdních kol přes historické kostitřasy po různé jednokolky apod.

  Myslím si, že pro příští léta by této akci rozhodně slušel větší prostor - když auty přecpaný Brusel dokáže bez problémů na Den bez aut uzavřít na celý den šestipruhý "Vnitřní okruh" a přenechat ho cyklistům, proč by nešlo na jeden den uzavřít nenáviděnou magistrálu. Zvláště, když kvůli různým komerčním maratónům, půlmaratónům, čtvrtmaratónům atd. jde uzavřít centrum Prahy bez problémů. Možná, že by se potom nemuseli cyklisté tlačit na magistrále doslova řídítka na řídítkách a mohli by se jednou za rok projet v centru Prahy. A pro příklad nakonec nemusíme chodit jen na západ, také v Kyjevě uzavře radnice každý víkend hlavní dopravní tepnu "Chresčatik" a vyhradí ji chodcům.

  Pro ty, kteří se nestihli účastnit, jsem připravil alespoň pár fotek, cyklistů však bylo tolik, že snad jedině letecký snímek by je zachytil všechny.

  O cyklojízdě si můžete také přečíst na jiných serverech:

  a brzy zajisté i na dalších.

  Roháče 2008Setkání slovenských a českých „stužáků“ a jejich příznivců k uctění památky Josefa a Petry Vavrouškových se letos konalo v Bobrovci u Liptovského Mikuláše v penzionu Jurika poslední letní víkend, tedy 19. - 21. září 2008. V článku najdete také další fotografie ze setkání.

   

   

   

  Ačkoliv to bude v březnu 2005 již 10 let, co zahynuli pod lavinou v dolině Parichvost Josef a Petra Vavrouškových, do letošního léta jsem ještě nebyl na žádném Memoriálu, konaném STUŽ na místě tragedie každoročně od podzimu 1995. Letos jsem se rozhodl to napravit, vzít sebou i svou ženu Jarku a nabídl jsem Evě Vavrouškové, že vezmu naše auto a “odřídím to“ tam i zpět. Dva dny před odjezdem se připojil i Pavel Šremer a tak jsme jeli ve čtyřech. Kupodivu jsme se i se zavazadly vešli do naší krátké Fábie.

  Vyjeli jsme v 9.00 ráno, naložili škatuli materiálů u Karla Jecha na MŽP a vyrazili po dálnici na východ. Obědvali jsme v motorestu „Na peci“ před Prostějovem. Až před město Hranice na Moravě, kde končí čtyřpruhová komunikace, ubíhala cesta hladce, tam však nastaly problémy. Zácpa před městem, způsobená stavební činností na vozovce a svedením dopravy do jediného pruhu pro oba směry, několikeré špatné odbočení ve Valašském Meziříčí v dalších zácpách nás zdržely natolik, že namísto v plánovaných 17.00 hodin jsme dorazili do Ondrášové u Liptovského Mikuláše až v 18.00 hodin.

  Zde se již podesáté sešli přátelé a známí s české i slovenské Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) s Evou Vavrouškovou v Západních Tatrách – Roháčích, aby uctili památku Josefa a Petry Vavrouškových. Jubilejní desátý ročník Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových se konal 17. – 19. září 2004, tedy o víkendu po týdnu, kdy by se Josef Vavroušek dožil 60 let a kdy slavila narozeniny i Eva Vavroušková.

  Zhruba 30 účastníků se sešlo tentokrát v hotelu Pyramída v Ondrášové u Liptovského Mikuláše. Program víkendu byl zahájen již v pátek 17. 9. večer vyhlášením výsledků studentské soutěže o nejlepší environmentální esej a odměněním jejích vítězů. K dispozici účastníkům byly četné dovezené publikace a další odborné i osvětové materiály, zpracované v obou zemích. Jídelna hotelu byla pro tyto dny vyzdobena vlajkou světového summitu OSN o životním prostředí v Rio de Janeiro 1992, kterou Josef Vavroušek přivezl a věnoval později Pavlovi Šremerovi. Večer byla příležitost popovídat si se starými známými a seznámit se s dalšími zajímavými lidmi. Objevem pro nás byla zejména neobyčejně zajímavá a samorostlá paní Iskrová odněkud od Bánské Bystrice.

  V sobotu 18. 9. ráno se zdraví účastníci Memoriálu vecpali do aut, které byly k dispozici a odjeli do výchozího místa cesty do doliny Parichvost na začátek Jalovecké doliny. Zmínka o zdravých účastnících je na místě, neboť akutní trávicí potíže, způsobené patrně požitím tatarské omáčky v nádražní restauraci, připoutaly do blízkosti hotelu a zejména WC manžele Zemanovi tak, že se nemohli zúčastnit. Poté se v krásném slunečném počasí a za cinkání zvonců pasoucích se ovcí vydali účastníci na několikahodinový výstup Jaloveckou dolinou do doliny Parichvost. Zástup se brzy roztrhal na menší skupinky podle nasazeného tempa, což zejména v závěru, při odbočení do doliny Parichvost, vzbudilo u opozdilců pochyby, zda jdou správným směrem. Označení doliny Parichvost totiž po navázání zelené a modré na žlutou turistickou značku zmizelo z rozcestníků a zůstalo tam jen Baníkovské sedlo, což mohlo vzbuzovat dojem, že jsme někde přehlédli a minuli správnou odbočku. Naštěstí se vše v dobré obrátilo, když i skupinka, zdržovaná pomalejším postupem nedoléčeného a bolestivého kotníku po „zvrtnutí“ s výronem krve Jarky Říhové, dorazila na správné místo. Bylo jím místo nálezu těl Josefa a Petry Vavrouškových po zasypání lavinou v březnu 1995, na malé kamenité moréně v korytě potoka, vytékajícího ze závěru doliny Parichvost. Zde ti rychlejší již odpočívali a obědvali poté, co každý přidal svůj kámen na malou kamennou mohylu, připomínající tragédii z před 9 a ½ roku. Přidali jsme tedy své první kameny, neboť jsme zde byli poprvé, poseděli a zavzpomínali s Evou Vavrouškovou na ty světlé chvíle, kdy byli Pepík a Petra ještě mezi námi. Část účastníků se vydala ještě výše do Baníkovského sedla, ale většina poseděla zde a pak se vracela pomalu dolů. I tak se začalo při sestupu v hluboké Jalovecké dolině již šeřit, jak se slunce sklánělo k západu a začalo se ochlazovat, takže bylo příjemné, když jsme znovu vyšli na slunné louky u výstupu z doliny a ještě se mohli ohřát v paprscích slunce. Odjeli jsme zpět do hotelu, vysprchovali se, převlékli do čistého a suchého prádla a oblečení a byl čas k večeři. Ještě jsme stačili vyfotografovat krásný západ slunce a sešli jsme do jídelny k večeři.

  Po ní podali zástupci české i slovenské STUŽ krátké informace o činnosti organizace za období od minulého setkání a o aktuálních problémech životního prostředí v obou zemích. Při tom velmi rušil fakt, že personál jídelny nedokázal zabránit vstupu do jídelny jiným hostům, neboť v sousední restauraci se konala uzavřená oslava narozenin nějakého domorodce a hosté hotelu se neměli kde jinde najíst. To by nevadilo, kdyby se dokázali tiše najíst a odešli, jenže oni měli chuť pít a bavit se a tak zoufale rušili, zejména jacísi Poláci hned u stolu vedle nás.

  Proto jsme se vydali do jiného podniku, který sice měl mít od 22 hodin zavřeno, ale kvůli nám a ještě jedné společnosti z Liptovského Mikuláše „přetáhl“ zavírací hodinu až téměř do 2.00 v noci. Vinárna „U Muzikantů“ se ukázala jako výborný nápad. Dobré víno, příjemná obsluha a zpěv za doprovodu kytar střídavě v „naší“ místnosti a vedlejším baru s místní společností byly velmi příjemným zážitkem. Ani z cen nás neranila mrtvice, takže spát jsme šli ve výborném rozpoložení.

  Ráno jsme sbalili, nasnídali se, se zdvořilým odmítnutím kvůli dlouhé cestě a povinnostem doma poděkovali Mikulášovi Hubovi za pozvání ještě na jeho soukromou chalupu „po cestě“ a vyjeli jsme zpět do Prahy. Na rozdíl od páteční nervózní cesty se zácpami na silnicích už od Hranic na Moravě cesta zpět proběhla až po Prahu hladce. Pavla jsme vysadili na Jižním Městě, Evu u ní doma i se škatulí materiálů ze Slovenska a po natankování u benzinové pumpy jsme ve zdraví dorazili v 17.00 hodin domů.

  Tak jsme v klidu stihli se vybalit, převléci a připravit na návštěvu dcery Štěpánky s manželem Pepínem a vnukem Matějem, který 20. září slaví 3 roky od svého narození.

  Druhý den jsem dal přenést obrázky z digitálního fotoaparátu na CD-disk a uložil si je do počítače, vytiskl jednu sadu na barevné tiskárně a poslal e-mailem Evě Vavrouškové, Pavlovi Šremerovi i na Slovensko a dal je udělat i jako fotografie do alba. Teprve tím pro mne celá zdařilá akce skončila. Se ženou jsme se shodli, že jsme rádi, že jsme se k té cestě konečně odhodlali a že to rozhodně stálo za tu námahu. Bylo to fajn a můžeme to jen doporučit i ostatním členům STUŽ, dalším přátelům a spolupracovníkům nebo ctitelům odkazu Josefa Vavrouška. Je to krásný kus země a lze potkat výborné lidi. Co víc si přát?

  Bubeneč, čistička, z Baby

  Zveme Vás na diskusní seminář na téma Perspektivy čištění odpadních vod a znečištění vodních toků

  aneb

  Podaří se zlepšit stav našich vod?

  v  úterý 3. září 2019 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

  Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se buď chtějí dozvědět o nových metodách čištění odpadních vod a možnostech jejich aplikace, anebo sdílet své zkušenosti z této oblasti.

  Population growth rate world 2005-2010 UN

  Zveme Vás na diskusní seminář na téma Na počtu obyvatel záleží - aneb Problémy růstu/poklesu počtu obyvatel na Zemi

  který se koná v úterý 4. června 2019 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 319

  V Africe se rapidně zvýší populace, víc než na kterémkoliv jiném kontinentu. Podle zprávy OSN do roku 2050, bude polovina celkového nárůstu populace na Zemi jen v 9 zemích, z nichž se většina nachází v Africe. A to je pro mnohé africké země nepříznivý výhled. S problémy kvůli nedostatku vody a potravin se potýkají už dnes. Čína zavedla v roce 1979 tvrdou politiku „jednoho dítěte“, dnes se však potýká s velkými problémy stárnutí populace. Populace v Evropě naopak klesá.

  Jak bude tento vývoj pokračovat, jaký vliv to má na planetární ekosystémy a jaká by měla být přijata opatření

  Diskutovat budou:

  • RNDr. Tomáš Fiala, CSc., Katedra demografie, VŠE
  • Mgr. Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze
  • MUDr. Bc. Jan Greguš, Centrum ambulantní gynekologie, Brno

                                                                                                                   

  Diskuzi bude moderovat Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

  VSTUP VOLNÝ

  Climate March 0619 (34210337012)

  Zveme Vás na diskusní seminář na téma Právo na informace o životním prostředí, který se koná

  v úterý 7. května 2019 od 16.00 do 18.30 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 418 

  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, je účinný již přes 20 let. Jaká má omezení? Jak se ho dotkla nová evropská legislativa v oblasti ochrany osobních údajů? U jakých subjektů můžete o informace žádat? A jak se jich domoci v případě, že nejsou poskytnuty dobrovolně?

  Schönlinde-Markt-1

  Zveme Vás na již XXV. Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových, který se bude konat ve dnech 14.–16. června v NP České Švýcarsko. 

  Téma minikonference Memoriálu: Letos je tomu už 30 let od Sametové revoluce. Bylo těch 30 let v ochraně životního prostředí/přírody opravdu sametových?

  Memoriál pořádá společně česká a slovenská STUŽ, ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko přímo v místě správy Národního parku...

  Lightmatter la at night 001

  Zveme Vás na diskusní seminář na téma Musí být pod lampou opravdu největší tma? aneb Příčiny, dopady a možné regulace světelného znečištění

  který se koná v úterý 2. dubna 2019 od 16 do 19 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 319

  "Přirozená tma je pro život většiny organismů stejně důležitá jako přirozené světlo a pro některé dokonce ještě důležitější. Přirozené střídání světla a tmy není přežitou rytmizací našeho života, ale metronomem synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka. Důsledky nadbytečného umělého světla v noci, tzv. světelného znečištění jsou jednou z mnoha daní, které lidské společenství platí za svůj pokrok a rostoucí pohodlí. Díky vědeckým poznatkům se dozvídáme stále více o konkrétních příčinách jeho nežádoucích dopadů na kvalitu života mnoha organismů včetně člověka. Optikou těchto znalostí se tato cena za světelný bonus ve formě nepřirozeného (umělého) světla začíná jevit jako nepřiměřená. Světelné znečištění představuje riziko zdravotní, bezpečnostní i ekologické a v neposlední řadě se lidé připravují nejen o pohled na hvězdné nebe, ale i značné finanční prostředky." 

   DSC2544Zveme všechny řádné členy Společnosti pro trvale udržitelný život na zasedání valného shromáždění STUŽ, které se bude konat v Klubu techniků v Praze, na Novotného lávce, místnost 417, v úterý 5. března 2019 od 16:00 hod. Na valném shromáždění proběhne mimo jiné volba předsedy, členů předsednictva a členů revizní komise. 

  Od 17 do 18 hodin proběhne veřejná přednáška Jiřího Dlouhého na téma Namíbie - aneb globální změna klimatu zblízka.


  Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

  Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

  Společnost pro trvale udržitelný život
  Zpravodaj STUŽ
  ISSN 1802-3053


  Creative Commons License