Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

rudohlavekV sobotu 11. června uspořádala STUŽ přírodovědnou exkurzi do Českého krasu. Široká medializaci této exkurze se docela povedla, a tak se na místě srazu - na nádraží v Srbsku - sešlo skoro 20 lidí, což bylo výrazně více, než bylo očekáváno. Naším průvodcem byl vedoucí správy CHKO, dr. Obermajer.

Město Mikulov

Čiperná Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Nadace ABF uspořádaly ve dnech 8. - 9. 6. 2011 v rámci programů uvedených v titulku hned 2 konference: Kámen v architektuře a Green City. Doplňkovým programem je odborná výstava k oběma tématům, která potrvá až do 30. 6. 2011. Jako bonus si mohli účastníci obou konferencí prohlédnout i výstavu s prezentacemi staveb, které se ucházejí o titul Stavba roku 2010.

riha_jiretinKdyž Komise životního prostředí Akademie věd České republiky přijímala v březnu 2010 své stanovisko plédující za další zachování a respektování územních ekologických limitů těžby uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi, bylo schválení jednohlasné. Když pak ale projednávala některé navazující materiály ke státní energetické a surovinové politice, připravené Ing. Josefem Sejákem, projevili se i některé pochybnosti a výhrady, které by mohly zpětně zpochybnit onu jednoznačnost stanoviska k limitům těžby.

Mavlast

Na veletrhu For Greenery v Praze - Letňanech  při semináři připraveném MŽP a Nadací ABF „Když se lidem nelení, tak si hoví v zeleni“ 18. 3. 2011 představila mezi jinými příspěvky paní Ing. Drahomíra Kolmanová, vedoucí úseku péče o zeleň Národní kulturní památky Vyšehrad a ředitelka Asociace Entente Florale CZ - Souznění o. s. akci, kterou pořádá spolu s Národní kulturní památkou Vyšehrad, se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Spolkem pro obnovu venkova, Asociací krajů ČR a dalšími subjekty letos již potřetí - den setkání krajů Čech, Moravy a Slezska „Má vlast“ na Vyšehradě v Praze. Na závěr své prezentace pozvala tehdy účastníky semináře na ten letošní, který proběhl 7. května 2011.

HvizdalkaPoprvé jsem slyšel Ing. Kláru Salzmann Jančurovou přednášet o jejích aktivitách v participativním krajinném plánování na veletrhu Nadace ABF Greenery v Praze Letňanech, na semináři připravovaném Mgr. Martinou Páskovou z MŽP „Když se lidem nelení, tak se topí v zeleni“ 18. 3. 2011.

Konference ministrů životního prostředí je dalším důležitým krokem v procesu, který začal tehdejší československý ministr životního prostředí Josef Vavroušek první konferencí na zámku v Dobříši v červnu 1991.

Konferenci s názvem „Budování mostů do budoucnosti“ zahájil srbský prezident Boris Tadič, který uvítal zástupce celkem 56 států na největší mezinárodní akci na vysoké úrovni, která je organizována na území Srbska od demokratických změn v roce 2000. „Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj jsou důležitými cíly Srbské vlády“, konstatoval prezident.

Konference, která potrvá do pátku, je jistým mezníkem procesu „Životní prostředí pro Evropu“. Poprvé za dobu trvání těchto konferencí není přijímán žádný právně závazný dokument, na druhou stranu je větší důraz kladen na prosazování stávajících mezinárodních dokumentů, přijatých na předchozích konferencích.

Velkou otázkou při přípravě konference bylo, zda má proces ministerských konferencí nadále pokračovat, nebo zda tato konference bude poslední. Přes odpor USA a Ruska bylo teprve den před konferencí rozhodnuto, že proces bude pokračovat a další konferenci bude v Kazachstánu – v novém hlavním městě Astaně (pamětníci ho znají pod názvem Celinograd).

Konference se letos zabývá 5 hlavními tématy:

  • hodnocením stavu a implementačním procesem,
  • vzděláváním pro udržitelný rozvoj,
  • biodiverzitou,
  • budováním kapacit,
  • spoluprací v ochraně životního prostředí.

Právě dnešní část ministerského setkání, která se orientovala na vzdělávání pro udržitelný život, byla zajímavá tím, že se ho společně zúčastnili ministři životního prostředí a ministři školství jednotlivých evropských zemí a přijali na závěr společné prohlášení.

Ze české strany je, především na oficiální úrovni, konferenci věnována zcela minimální pozornost, ministerstvo životního prostředí zastupuje náměstkyně Bízková, ministerstvo školství nevyslalo ani náměstka. Také na webu MŽP nenajdeme doposud (10. října 16:00) jakoukoliv zmínku o konferenci.

Další informace o konferenci můžete najít na stránkách konference http://www.efe-belgrade2007.org/, respektive na stránkách EHK OSN: http://www.unece.org/env/efe/welcome.html

Včera zahájil ukrajinský prezident Kučma 5. panevropskou ministerskou konferenci „Životní prostředí pro Evropu". Tradici těchto konferencí zahájil v roce 1991 tehdejší federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek v Dobříši. Jednání konference budou probíhat do pátku. K české delegaci se připojí dnes i ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 

V rámci oficiální části byl podepsán protokol o integrovaných registrech znečištění (PRTR - Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers), který má vést k větší transparentnosti při nakládání s chemickými látkami. "Veřejnosti a mnohdy ani samotnému vedení podniku není známo, jaká množství nebezpečných látek vypouští do životního prostředí, kolik jich skladuje a spaluje v areálu podniku a kolik jich odchází na skládky," říká Ondřej Velek z Nadace Partnerství. "Český registr PRTR byl již rámcově zakotven v naší legislativě v roce 2002 a letos by měl být upřesněn tak, aby odpovídal protokolu přijatému v Kyjevě.

 

Dalšími projednávanými dokumenty jsou protokol o hodnocení vlivu strategických dokumentů na životní prostředí (Protocol on Strategic Environmental Assessment), protokol o odpovědnosti a kompenzacích za škody způsobené průmyslovými haváriemi na mezinárodních vodách (Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused by the Transboundary Effects of Industrial Accidents on Transboundary Waters) a Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians). „Česká republika nepodepíše Protokol o odpovědnosti, protože není ve shodě s legislativou EU a Rámcovou úmluvu o Karpatech podepíšeme z organizačních důvodů po několika dnech", informoval nás člen české oficiální delegace.

 

Současně probíhá v Kyjevě celoevropské setkání ekologických nevládních organizací „European Eco-Forum" na kterém se setkává více než 200 zástupců nevládních organizací z 55 zemí. V své deklaraci požadují aby vlády zahájily okamžité kroky ke změně vzorců výroby a spotřeby. Požadují také moratorium na používání geneticky modifikovaných organizmů (GMO) do doby, než budou vyjasněny zdravotní a environmentální následky jejich využívání a požadují také pokračování diskuse o jaderné a chemické bezpečnosti jak v regionu, tak i globálně. Je třeba podstatně zintenzivnit integraci environmentálních principů do ostatních sektorů jak ekonomiky, tak i státní správy, vzdělávání či sociální oblasti.

 

Velkým zklamání pro mnohé je fakt, že ministři nepřijmou v Kyjevě Strategii vzdělávání pro udržitelný život. Stále ještě probíhají jednání o tom, zda se vlády zaváží v závěrečné deklaraci přijmout tuto strategii alespoň do roku 2005, jak požadují zástupci nevládního fóra. Nevládní organizace dále vyjádřily velký zájem o to, aby ministři začali pracovat na přípravě pan-evropské strategie k vyloučení neudržitelné spotřeby a výroby. Podstatný je též požadavek NGO na odstranění dotací v energetice, které ve svých důsledcích vedou k plýtvání s energií.

 

Zásadním okamžikem pro nevládní organice bude čtvrtek 22. května odpoledne, kdy v rámci vládní konference proběhne společné jednání ministrů a delegátů NGO o problematice integrace environmentálních politik.

 

Jiří Dlouhý, Karel Jech, s použitím materiálů Ekolistu


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License