Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

pořádá STUŽ v úterý 7. června 2005 od 16:00 hod. v Klubu Techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 319

Seminář bude zaměřen na výsledky jednání signatářů Aarhuské úmluvy (Úmluvy EHK OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí), které proběhlo koncem května v Almaty (Kazachstán). O průběhu jednání, výsledcích a výhledech do budoucna budou referovat přímí účastníci jednání.
Pozornost bude věnována i Strategii vzdělávání UNECE pro udržitelný rozvoj, kterou schválili představitelé ministerstev životního prostředí a školství EHK v březnu ve Vilniusu.


Pozvání do panelu přijali:
Mgr. Pavel Činčera, Brountosauří ekocentrum
Mgr. Libor Dvořák, ved. odd. aproximace práva MŽP
Mgr. Jakub Kašpar, řed. odb. vnějších vztahů MŽP
Ing. Eva Tylová, Zelený kruh, STUŽ

Garant semináře:
Ing. Karel Jech, STUŽ


VSTUP VOLNÝ
v úterý 4.ledna 2005 od 16:00
v Klubu techniků v Praze 1, Novotného lávka 5
(3. patro, místnost 319).

Vláda v prosinci schválila Strategii udržitelného rozvoje (SUR) a připravuje novou Strategii hospodářského růstu (SHR). Strategie hospodářského růstu jako střednědobá koncepce bude potřebovat vhodnou institucionalizaci dialogu vláda-veřejnost a politickou podporu přes více volebních cyklů.
Jak nová Hospodářská rada vlády bude chápat a prosazovat "udržitelný hospodářský růst"? Jaké scénáře udržitelné produkce (a spotřeby) nabídne nová hospodářská politika?
Jaký bude vztah cílů SHR a cílů SUR? Jaká je a bude politická podpora vlády/opozice pro SHR? Jaká je podpora veřejnosti pro růst "kvalit" života (místo "neudržitelných kvantit")?
Do diskuse k těmto otázkám byli pozvání:
Odborníci týmů připravujících jednotlivé varianty Strategií udržitelného rozvoje (2001,2002,2004)
Odborníci týmu připravující novou Strategii hospodářského rozvoje (SHR)
Reprezentanti opozičních politických stran
Nezávislí experti.
Diskusi moderuje Ing. Ondřej Velek Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. VSTUP VOLNÝ
Semináře se budou konat tradičně v Klubu techniků, Novotného lávka, první úterý v měsíci, 16:00, sál 319 s výjimkou března a dubna, kdy budeme v sále 417

 • 4. ledna: Nová strategie hospodářského růstu – garant Ondřej Velek

 • 1. února: Obnovitelné zdroje energie – garant Martin Bursík

 • 1. března: Valné shromáždění s volbami do předsednictva, promítání vítězných filmů režiséra, kameramana a potápěče Steva Lichtága z festivalu Ekofilm

 • 5. dubna: Politika územního rozvoje – garant Martin Říha

 • 3. května: NATURA 2000 – garant Ivan Dejmal, Pavel Šremer

 • 7. června: Dekáda environmentální výchovy, Aarhuská úmluva – setkání smluvních stran v Almaty, garant Karel Jech

 • 6. září: Prosazování práva životního prostředí v ČR a EU – garant Pavel Šremer

 • 4. října: Cyklistická doprava – garant Jiří Dlouhý

 • 1. listopadu: Hodnocení vlivu na přírodu – garant M. Martiš

 • 6. prosince: Média a životní prostředí – garanti J. Kašpar, Petr Štěpánek

pořádá STUŽ v úterý 5. října 2004 od 16:00 hod. v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217

 Společnost pro trvale udržitelný život

pořádá

v úterý 5. října 2004 od 16:00 hod.

v  Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217

diskusní seminář k novému zákonu o životním prostředí

KODEX ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  • Potřebujeme nový zastřešující zákon, resp. Kodex životního prostředí ?
  • Jaké jsou důvody pro jeho předložení?
  • Jaké jsou klady a zápory současné legislativy v ŽP a kodexové úpravy?
  • Jaký je harmonogram kroků k přípravě Kodexu?
  • Jak daleko je příprava strukturální reformy resortu ŽP ve spojitosti s obsahem Kodexu?

Pozvání do panelu  přijali:

JUDr Petr Petržílek, Ph.D.- náměstek ministra ŽP

Doc. JUDr. Eva Kružíková - Ústav pro ekopolitiku

Prof. Václav Mezřický - Právnická fakulta UK

Mgr Jiří Nezhyba - Ekologický právní servis

 

Do diskuze jsou dále zváni:

 Doc. JUDr Vlad. Mikule - Právnická fakulta UK

RNDr Ladislav Miko - náměstek ministra ŽP

Ing Jan Slanec - ředitel ČIŽP

 

Garant semináře - Pavel Šremer, prom. biol. - předseda STUŽ - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VSTUP VOLNÝ

v úterý 7. září, 16 hod. - Klub techniků, Novotného lávka 5, sál 319

Společnost pro trvale udržitelný život

pořádá

v úterý 7. září 2004 od 16.00 hod.

v  Klubu Techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 319

panelovou diskusi

na téma

 

Úmluva Rady Evropy o krajině

 

Co je smyslem tohoto dokumentu?

Jaká byla historie jeho vzniku?

Co znamená ratifikace Úmluvy pro Českou republiku?

Jak jsme připraveni plnit naše závazky?

Co přináší Úmluva veřejnosti ve vztahu ke krajině?

Do panelu byli  přizváni:

Ing. Ivan Dejmal - ekolog

MUDr. Mgr. Tomáš Hájek, Ph.DMinisterstvo životního prostředí

RNDr. Miroslav Martiš, CSc. - Ústav aplikované ekologie FLE ČZU v Praze,  Kostelec nad Černými lesy

RNDr. Jan Plesník, CSc. - Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha

Ing. Martin WeberVýzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné        zahradnictví, Průhonice u Prahy

 

 Vstup volný

pořádá STUŽ v úterý 2. prosince 2003 od 16:00 hod. v Klubu Techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 319

Účelem diskuse je „služebně starším“ připomenout, a těm mladším z nás objasnit, z čeho a za jakých podmínek vzniklo a jak postupně rostlo zelené hnuti, neboť se na to velmi často zapomíná

 

Do panelu byli pozváni:

 

RNDr. Otakar Leisky/ Sbor ochrany přírody, TIS

Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc./Ekologická sekce při Biologické společnosti ČSAV

RNDr. Ivan Makásek/Nika

RNDr. Miroslav Martiš, CSc. /Brontosaurus

RNDr. Jiří Kulich /Brontosaurus

Petr Pakosta/ Brontosaurus, Společnost za záchranu Jezeří, Ekoforum

Ing. Ivan Dejmal, ekologická skupina Charty 77, Ekologický bulletin

Ing. Michaela  Valentova/ Pražské matky

RNDr. Jindřich Petrlík/ Bořena, Děti Země

Miroslav Vaněk/ Ústav soudobých dějin (pohled z druhé strany)

Mgr. Jakub Patočka/ Hnutí Duha

RNDr. Miroslav Kundrata /Český svaz ochránců přírody, Veronika

 

   

Diskuzi bude moderovat jako zvídavý představitel mladší generace

Ing. Miroslav Andrt, STUŽ, Zdravý životní styl

               

Garanti: Pavel Šremer, prom. biol. a RNDr. Miroslav Martiš, CSc.

 

 

VSTUP VOLNÝ

 

Zveme Vás na pravidelnou besedu STUŽ, v úterý 2.září 2003 od 16:00 v sále 319 Klubu Techniků, Novotného lávka 5, Praha 1

Integrovaná výrobková politika (IPP)

a neudržitelné vzorce spotřeby

a výroby v ČR?

 

Jak průmysl reaguje na výzvy k EFEKTIVNÍ spotřebě ?

(z „méně" vyrobit „více" - problém spotřeby energií, surovin, prostoru, problém „rebound-efektu")

Jak nastavuje vláda prostředí pro ZMĚNĚNOU spotřebu ?

(zákony, daně, zelenání spotřeby státní správy)

Jakou společenskou prestiž a preferenci má ODPOVĚDNÁ spotřeba?

(nabídka a preference bio/eko/fair‑ trade výrobků v ČR)

Jaká a měla by být PŘIMĚŘENÁ spotřeba české republiky?

(indikátory a trendy udržitelné spotřeby, měření eko-stopy, pozice ČR)

 

 

K úvodním sdělením byli pozváni:

 

Alena Marková (MŽP) - Příprava Akčního plánu udržitelné spotřeby ČR

Tomáš Hák / Petra Kušková (COŽP UK) - Indikátory a trendy udržitelné spotřeby

Jakub Kašpar (MŽP) - Iniciativa k zelenání spotřeby ve státní správě

Yvonna Gailly (STEP) - Příklad odpovědné a změněné spotřeby - kancelář Ombudsmana

Dagmar Sucharovová (MŽP) - Stav příprav  Integrované produktové politiky (IPP) v ČR

Květa Remtová (VŠE)/ Ondřej Velek (STUŽ) - Příležitosti a slabiny „mixu nástrojů" IPP

 

 

Garant diskuse: Ondřej Velek

 

VSTUP VOLNÝ

 

Organizační poznámka:

na začátku besídky RNDr. Otakar Lejský krátce připomene 40té výročí založení TISu

img 570939 mainNaše členka Martina Pásková je spolu s Josefem Zelenkou autorkou nové knihy: Společensky odpovědný cestovní ruch. Je to Monografické zpracování současného stavu poznání problematiky společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s původními poznatky autorů. Poukazuje na mezioborové propojení poznatků o společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s důrazem na aplikaci znalostí z ekonomie, environmentalistiky, sociologie, psychologie, marketingu a managementu. Popsány jsou přístupy a metody vedoucí k odpovědné realizaci cestovního ruchu a uvedeny ilustrativní případové studie, příklady dobré praxe a analýza vybraných udržitelných forem cestovního ruchu (dobrovolnický cestovní ruch, ekoturismus, geoturismus aj.), které předpokládají přijetí určité minimální míry odpovědnosti na straně nabídky i poptávky cestovního ruchu.

IMG 0253V sobotu 19. 5. se na pražském Vyšehradě konal jubilejní 10. ročník výstavy a společenské akce "Má vlast cestami proměn", pořádaný Asociací Entente Florale CZ - Souznění, z. s., tentokrát ve stylu První republiky, kterou reprezentovaly nejen některé obnovené vily, ale hlavně oblečení pořadatelů i mnohých návštěvníků. Na panelech v plenéru mohli návštěvníci shlédnout 121 prezentovaných proměn staveb, prostorů, památek, nádraží, účelů využití, krajinných úprav a dalších veřejně prospěšných akcí ze všech krajů ČR, kterými se kraje, města a obce jednak hlásí k historickému odkazu předků, ale také zlepšují životní podmínky současných obyvatel a návštěvníků.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License