Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Zveme vás srdečně na besedu Hluk (čeho je moc, toho je příliš), který se bude konat v úterý 4. září 2007 od 16, 00 hod., Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

H L U K

 

(čeho je moc, toho je příliš)

 

Jak se mohu jako občan bránit? Na to Vám odpoví diskusní seminář

 

který se bude konat

v úterý 4. září 2007 od 16, 00 hod.,

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

  

 • Více než 500 tis. občanů je vystaveno nadlimitnímu hluku.
 • Hluk se stává jedním z nejvýznamnějších stresových faktorů.
 • Hlukovou zátěž obyvatel by měly popsat hlukové mapy.
 •  Za hluk z dopravy je odpovědný provozovatel komunikace. Pokud hluk neomezí, občan se může bránit žalobou.

 

Panelisté:

Mgr. Pavel Doucha - Ekologický právní servis

JUDr. Aleš Ohrablo - Eko Břevnov

Ing. Eva Tylová - STUŽ, zastupitelka hl.m. Prahy

Zástupce ministerstva zdravotnictví

MUDr. Eva Rychlíková - odbornice na zdravotní rizika

 

Moderátor -  Ing. Jiří Dlouhý - STUŽ

 

 

VSTUP VOLNÝ

Zveme vás na besedu, kterou STUŽ pořádá jako obvykle první úterý v měsíci, tedy v úterý 5. června 2007 v klubu techniků - Novotného lávka od 16,00 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život pořádá v rámci pravidelných besed besedu na téma:

Úmluva o biologické rozmanitosti

(Strategie biologické rozmanitosti v ČR a ve světě, indikátory biodiverzity)

Beseda se koná v úterý 5. června 2007 v klubu techniků - Novotného lávka od 16,00 hodin

Pozvěte své známé a přijďte si poslechnout, jak chráníme přírodní bohatství v České republice a ve světě, zvláště v Evropě

Besedy se zúčastní jako panelisté:

 • Mgr Jana Brožová – odbor mez. ochrany biodiverzity MŽP
 • Ing. Michael Hošek – náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny
 • RNDr. Jan Plesník, CSc. - odborný poradce, Agentura ochrany přírody a krajiny
 • Ing. Karel Jan Štolc, CSc. – odbor vzdělání a výzkumu MZe
 • Petr Voříšek, Dr. – koordinátor projektu Pan-European Common Bird Monitoring, Česká společnost ornitologická,
 • Mgr. David Vačkář – Centrum pro otázky životního prostředí UK

Garant besedy - PaedDr. Jiří Roth

Vstup volný

Dovolujeme si vás pozvat na besedu ke státní politice životního prostředí, která se bude konat, tentokrát výjimečně ve středu, dne 2. května od 16 hod v Klubu techniků na Novotného lávce

Pozvánka na diskusní seminář

 

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

(aneb jak jsme na tom v poločase plánovacího období)

který se bude konat

ve středu 2.května 2007 od 16, 00 hod., 

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

 

Beseda bude věnována otázkám plnění Státní politiky životního prostředí na léta 2004-2010. Společně jak panelisté, tak i další účastníci diskuze budeme hledat odpovědi na otázky:

 • Je státní politika dostatečně plněna ?
 • Jsou cíle a opatření z r. 2004 ještě dostatečné i pro nastávající období?
 • Jak do budoucna dosáhnout vyšší účinnosti státní politiky životního prostředí ?

 

Na besedu jsme pozvali též místopředsedu vlády a ministra životního prostředí 

RNDr. Martina Bursíka.  

 

Panelisté:  

 • Ing. Rut Bízková  , náměstkyně ministra, sekce ekonomiky a politiky životního prostředí MŽP
 • RNDr. Alena Marková, vedoucí oddělení strategií odboru politiky životního prostředí MŽP
 • Ing. Eva Tylová, náměstkyně ředitele České inspekce životního prostředí
 • RNDr. Tomáš Gremlica, Ústav pro ekopolitiku
 • Ing. Ivan Dejmal , STUŽ

 

Moderátor: Pavel Šremer (STUŽ)

 

VSTUP VOLNÝ

 

U příležitosti 15. výročí prvního Summitu Zeme, 20. výročí Bratislavy/nahlas a 30. výročí založení Sekce pro ochranu lidové architektury vyhlásily Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike, Společnost pro trvale udržitelný život v České republice, Regionálne environmentálne centrum Slovensko, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied a Dvojtýždenník Mosty 6. ročník soutěže o nejlepší esej na téma udržitelný způsob života.

Termín vyhlásenia výsledkov súťaže: jún 2007

Pod záštitou Tematickej skupiny Európskeho EcoFora: Hodnoty pre udržateľnú budúcnosť

Medzinárodná porota súťaže:
Tenley A. Dalstrom, Soňa Čechová, Eugen Gindl, Mikuláš Huba, Vladimír Hudek, Vladimír Ira, Ján Lacika, Pavel Nováček, Natália Šovkoplias, Pavel Šremer, Ľubica Trubíniová, Eva Vavroušková

Účastníci: poslucháči univerzít v Českej republike a na Slovensku

Jazyk: slovenský, český alebo anglický

Tematické zameranie: problematika trvalo udržateľného rozvoja a vyššej kvality životas dôrazom na environmentálne, sociálne, kultúrne a etické aspekty a na vzťah globálny-národnýlokálny

Rozsah: 3 - 5 rkp. strán, riadkovanie 1,5, veľkosť písma 12, Times New Roman CE

Kritériá hodnotenia:
- aktuálnosť prístupu a originalita spracovania,
- schopnosť zaujať čitateľa a presvedčivo vyjadriť vlastný názor,
- seriózna práca s prameňmi,
- literárna hodnota,
- návrhy riešení (aplikabilita).

Adresovať: STUŽ/SR, Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava, na vedomie: REC Slovensko, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 20.5.2007.

Súťažiacich prosíme uviesť presnú adresu domov, do školy, telefón a e-mail!

Prečo práve téma (trvalej) udržateľnosti a prečo práve tieto výročia? V ostatných desaťročiach si ľudstvo začína pomaly uvedomovať, že doterajší neregulovaný rozvoj či rast, odohrávajúci sa v prostredí obmedzených zdrojov našej planéty, je dlhodobo neudržateľný.

Beseda v rámci pravidelných seminářů STUŽ se uskuteční dne 3. října 2006, od 16:00, Novotného lávka 5, Praha 1

Česká stopa, globální dopady české spotřeby

Kdo komu ve skutečnosti dluží?

Chudý jih versus bohatý sever; ekonomický kontra přírodní kapitál

_________________________________

Na semináři budou představeny souvislosti požadavků  kampaně Česko proti chudobě s ochranou životního prostředí. Jedním z požadavků kampaně je oddlužení nejchudších zemí. Odhlédneme li však od peněžních jednotek a podíváme se na fyzické ukazatele, zjistíme, že ve skutečnosti žijí na dluh země vyspělé. Spotřebovávají totiž v drtivé většině více zdrojů, než mají k dispozici, a to často na úkor chudých rozvojových zemí. Jak si stojí Česká republika a co můžeme udělat pro to, aby ekologická stopa za našimi hranicemi byla co nejnižší?

Seminář pořádá Společnost pro trvale udržitelný život  a Zelený kruh v rámci kampaně Česko proti chudobě

Program:

 • Představení kampaně Česko proti chudobě (Z. Drhová),

 • Ekologická stopa, ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi (V. Třebický),

 • Fair Trade a další spotřebitelské značky (P. Kušková),

 • Mezinárodní a národní aktivity směrem k udržitelné spotřebě (J.Hlaváček)

STUŽ si Vás dovoluje pozvat na diskusní seminář "Návrh nové odpadové politiky Evropské unie", který se bude konat v úterý 5. září 2006 od 16,00 hodin v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1.

Návrhy Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci zveřejnila Evropská komise v prosinci 2005. Nyní se jimi zabývá Rada EU složená z ministrů životního prostředí členských států, která si ustanovila speciální expertní pracovní skupinu J1. Návrhy nyní projednávají také poslanci Evropského parlamentu, kteří o nich mají v tzv. prvním čtení hlasovat během podzimu.

* Co oba dokumenty obsahují? * Co znamená Evropskou komisí proklamovaný politický cíl nastolení "recyklační společnosti"? * A jak jí chce dosáhnout? * Mění návrhy pravidla pro dovoz odpadů? * Obsahují návrhy kontrolovatelné cíle a efektivní nástroje odpadové politiky? * Bude EU směřovat k prevenci vzniku odpadů a jejich recyklaci? * Nebo bude poskytovat další a další subvence pro stavbu skladek a spaloven odpadů? * Nakolik bude odpadová politika koordinována v rámci EU? * Nestanou se chudší části Evropské unie "smetištěm" pro bohatší regiony? I to jsou otázky, na které se pokusí diskusní seminář STUŽ hledat odpovědi.

Diskusní seminář je součástí projektu "Zapojení veřejnosti do rozhodování o nové evropské odpadové legislativě", který koordinuje plzeňská regionální pobočka STUŽ a jež byl podpořen grantem Nadace Partnerství.

Panelisté:
- ing. Miroslav Punčochář (Ústav chemických procesů Akademie věd ČR)
- zástupce odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR (osoba bude upřesněna)
- zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR (osoba bude upřesněna)
- MUDr. Miroslav Šuta (STUŽ)
- ing. Ivo Kropáček (Hnutí Duha)

Moderátorla: Ing. Eva Tylová (STUŽ)

Vstup volný

STUŽ si Vás dovoluje pozvat na diskusní seminář "EKOETIKA", který se bude konat v úterý 6. června 2006 od 16, 00 hod., v Klubu techniků na Novotného lávce 5, místnost č. 417 (místnost může být změněna - sledujte v přízemí budovy).

Smyslem semináře je zamyšlení se nad vztahem člověka a životního prostředí

Panelisté:

*Mgr. Leona Leišová, molekulární bioložka

*PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., filozofka

*RNDr. Pavel Trpák, zoolog a ekolog

*RNDr. Jiří Bendl, CSc, environmentální geochemik

*RNDr. Jiří Nečas, STUŽ, matematik a kazatel, garant semináře

VSTUP VOLNÝ

Pořádá STUŽ ve spolupráci se Zeleným kruhem

Setkání se bude konat
v úterý 2. května od 16.00 hod. do cca 18.00 hod.
v Klubu techniků, Novotného lávka, sál 417

Program:
• Na úvod budou mít zástupci politických stran 2 minuty na představení sebe a ekologické části volebního programu své strany
• Panelová diskuse zejména na tato témata: občanská práva v ekologických zákonech, ekologická daňová reforma, ochrana zdraví před rizikovými chemikáliemi, kamiony na silnicích, recyklační služby pro občany, reforma lesního zákona
• Otázky novinářů
• Otázky z pléna

Moderátor: Ing. Jiří Dlouhý, STUŽ


Osloveny byly tyto subjekty:
(v abecedním pořadí)

ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SNK-ED, SZ, US-DEU


Vstup volný
STUŽ si Vás dovoluje pozvat na diskusní seminář "HODNOCENÍ VLIVU NA PŘÍRODU A KRAJINU", který se bude konat v úterý 4. dubna 2006 od 16, 00 hod., Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 317

Smyslem semináře je porovnat postupy a zhodnotit dosavadní zkušenosti ve sféře hodnocení vlivu činnosti člověka na přírodu a krajinu.

Garant semináře: , Laboratoř ekologie krajiny Fakulty lesnické a environmentalní ČZU v Praze, Kostelec nad Černými lesy

RNDr. Miroslav Martiš, CSc.

Panelisté: , Katedra agroekologie, sekce pece o krajinu, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.

Ing. Jiří Cibulka, odbor ekologie krajiny a lesa, Ministerstvo životního prostředí,

Mgr. Stanislav Mudra, autorizovaná osoba pro hodnoceni lokalit v systému NATURA 2000 a pro biologické hodnocení

VSTUP VOLNÝ

Pozvánka - Zveme všechny řádné členy Společnosti pro trvale udržitelný život na zasedání valného shromáždění STUŽ, které se bude konat v Klubu techniků v Praze, na Novotného lávce, místnost 417 (bude upřesněno na tabuli vlevo před vrátnicí) v úterý 7. března 2006 od 16:00 hod.

Tato pozvánka je písemným svoláním valného shromáždění STUŽ ve smyslu č. 7.2 platných stanov.

Za předsednictvo STUŽ Pavel Šremer, předseda, v. r.

Předběžný program valného shromáždění

1. Zahájení, organizační pokyny
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti STUŽ za rok 2005
5. Předložení návrhu plánu činnosti pro rok 2006
6. Diskuse o Zprávě o činnosti za rok 2005 a k Návrhu plánu na rok 2005
7. Zpráva o hospodaření za rok 2005
8. Návrh rozpočtu na rok 2006
9. Zpráva revizní komise za rok 2005
10. Rozprava ke Zprávě o hospodaření za rok 2005, k Návrhu rozpočtu na rok 2006 a k Zprávě revizní komise za rok 2005
11. Zprávy o činnosti regionálních poboček a regionální skupiny STUŽ za rok 2005 - přednesou zástupci poboček
12. Zpráva návrhové komise
13. Schválení usnesení
14. Závěrečné slovo předsedy
15. Různé

Po valném shromáždění proběhne plánovaný seminář

Současný stav environmentálního poradenství v ČR, jeho problémy a perspektivy, Výsledky studií – analýz

Garantka: Marcela Křížová
Panelisté: Síť ekologických poraden ČR, Agentura Koniklec, zástupce soukromých podnikatelů v oblasti environmentálního poradenství v ČR a další.

Semináře se budou konat vždy první úterý v měsíci od 16,00 hod na tradičním místě v Domě techniků ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Podrobný program najdete v tomto článku....

3. ledna Metodika posuzování vlivů na lidské zdraví – garantka E. Rychlíková, místnost 319
7. února Stavební zákon – garantka E. Tylová - 7. únor, místnost 417
7. března Ekologické poradenství – garantka M. Křížová 7. březen, místnost 417
4. dubna Hodnocení vlivu na přírodu – garant M. Martiš 4. duben, místnost 417
2. května Volební programy a vztah politických stran k ŽP – 2. květen, místnost 417
6. června Etika ve vztahu k ŽP – garant J. Nečas – 6. červen, místnost 417

Cca každý měsíc se v prostorách STUŽ v Krátké 26, Praha 10, Strašnice bude pořádat diskusní podvečer na konkrétní téma. Termín a program bude vyvěšen na našich stránkách www.stuz.cz a těm, co mají emailovou adresu, budou chodit pozvánky.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License