Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

ZamekDobris small

Dne 13. června od 14 hod.  pořádá STUŽ, ve spolupráci s Americkým centrem seminář, věnovaný první konferenci ministrů životního prostředí EHK, iniciované naším zakladatelem ing. Josefem Vavrouškem. Srdečně zveme všechny.

image1Exkurze k problematice ochrany a udržitelného rozvoje CHKO ČESKÝ KRAS

Společnost pro trvale udržitelný život ve spolupráci se Správou CHKO Český kras pořádá exkurzi do CHKO Český kras, SPR Karlštejn, na kterou si Vás dovoluje pozvat.

V průběhu exkurze se dozvíme od vedoucího Správy CHKO Český kras RNDr. Jaroslava Obermajera o problematice ochrany přírody Českého krasu i širších souvislostech udržitelného rozvoje této CHKO.

Řádné valné shromáždění STUŽ  se bude v roce 2010 konat 

 

v úterý 2. března od 16,00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce.

 

Valné shromáždění v roce 2010 není volební. Podrobný program bude včas uveřejněn na těchto stránkách a bude rozeslán emailem všem členům STUŽ, kteří mají mailovou adresu.

Spálené Poříčí 06

Společnost pro trvale udržitelný život ve spolupráci s Ing. Klárou Salzmann Jančurovou, PhD ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a s Komisí cestovního ruchu a péče o krajinu ve Spáleném Poříčí pořádá

Vessertal trollblumen

exkurzi do okolí Spáleného Poříčí

na opačné straně Brd od Prahy, kde v současné době probíhá projekt participativního a integrovaného krajinného plánování jako důležitého předpokladu územního plánování.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License