Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Pope Francis Korea Haemi Castle 19 (cropped)

Vážení přátelé, přijměte pozvání naZIMNÍ STUŽOVRAT tradiční a neformální podvečerní setkání (pod záminkou oslavy zimního slunovratu) členů, příznivců a přátel Společnosti pro trvale udržitelný život, které se koná v úterý 15. prosince 2015 od 17.00. hod.v příjemném salonku nekuřácké restaurace U Bohouše (www.restauraceubohouse.cz)Polská 34, Praha 2.

Tématem letošního setkání je ekologická encyklika papeže Františka Laudato sii – výzva všem

Loužek 2 and 3

Zveme Vás na diskusní seminář na téma CLLD – komunitně vedený místní rozvoj (komu patří – venkovu, nebo městům ?)

který se konáv úterý 2. června 2015 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

Umweltzone rot, gelb, grün freikterý se koná v úterý 5. května 2015 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

Jedním z nástrojů pro snížení emisí prachových částic PM10 a PM2,5 jsou z hlediska samosprávy tzv. nízkoemisní zóny. Jaké jsou dosavadní zkušenosti s pokusy o jejich zavedení v ČR? Jaký prach nás ohrožuje? A co vyplývá ze zahraniční praxe nízkoemisních zón?

Longwanqun national forest park sanjiaolong crater lake 2011 07 25

V březnu STUŽ nepořádá pravidelný úterní seminář, ale v tuto dobu má stanovami určeno pořádat valné shromáždění členů. Časovou mezeru mezi volbou předsednictva a počítáním hlasů  vždy vyplní  zajímavou přednáškou, letos to bude přednáška a promítání obrázků členky STUŽ Martiny Páskové Geoparky Jižní Číny. Pokud nemáte zájem se zúčastnit valného shromáždění, což chápu, je možné přijít v úterý 3. března na Novotného Lávku ne v 16,00 hod., ale  až v 17,00 hod a poslechnout si povídání Martiny Páskové. Všichni jste srdečně zváni.

Guerillagardeners

který se koná v úterý 3.února 2015 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, sál č. 319

Na semináři STUŽ se budeme zabývat sociálním rozměrem udržitelného rozvoje, a to konkrétně komunitními aktivitami.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License