Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

stuz logoZveme všechny řádné členy Společnosti pro trvale udržitelný život na zasedání valného shromáždění STUŽ, které se bude konat v Klubu techniků v Praze, na Novotného lávce, místnost 319, v úterý 3. března 2020 od 16:00 hod.

Tato pozvánka je písemným svoláním valného shromáždění STUŽ ve smyslu č. 7.2 platných stanov. Za předsednictvo STUŽ Jiří Dlouhý, předseda, v. r.

Předběžný program...

Clean mobility instead of dirty traffic

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) Vás zve na diskusní seminář na téma UDRŽITELNÁ MOBILITA aneb Idea a realita udržitelnosti dopravy

v úterý 4. února od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Jak se daří plnit cíle udržitelné mobility? A jsou vůbec reálné? Odborníci nabídnou pohledy filozofické i technické, teoretické i ryze praktické. Zvláštní pozornost bude věnována mobilitě ve městě, nastupující elektromobilitě   a také vztahu územního plánování k udržitelné mobilitě. V panelu nebude chybět ani skeptik, to abychom nebyli zapouzdřeni jen v jedné bublině.  V diskusi mohou zaznít i další otázky související s uplatňováním konceptu udržitelné mobility.

1024px Change in Average TemperatureZveme Vás na diskusní seminář na téma Změna klimatu aneb Co je nového na poli boje s klimatickou změnou?

v úterý 7. ledna 2020 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418 

Změna klimatu je ve světě čím dál tím naléhavějším tématem, jednotlivé státy postupně přijímají strategie přechodu k uhlíkové neutralitě, hledají se konkrétní technická a ekonomická řešení. Za poslední rok hrají velkou úlohu studenti, kteří berou změnu klimatu jako ohrožení své budoucnosti. Pro novou Evropskou komisi je klima téma číslo jedna.

 DSC8232Vážení přátelé, přijměte pozvání na diskusní seminář a STUŽovrat - tradiční a neformální podvečerní setkání (pod záminkou oslavy zimního slunovratu) členů, příznivců a přátel Společnosti pro trvale udržitelný život i všech dalších zájemců,

který se koná v úterý  10. prosince 2019 od 17. 00

v Podnikatelském a inovačním centru Magistrátu hl.m. Prahy ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1 (ze zadního vchodu z Charvátovy ulice je Podnikatelské a inovační centrum v přízemí  vpravo)

díky spolupráci s Podnikatelským a inovačním centrem MHMP

Milovice - building construction

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Nový stavební zákon – moderní právní předpis, nebo katastrofa pro přírodu a památky?

 v úterý 3. prosince 2019 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418 

Podle autorů je novela zákona z hlediska ochrany veřejných hodnot, jako je příroda, ale i veřejný prostor, prostupnost krajiny, kvalita architektury, podpora pěších a cyklistů, zadržování vody v krajině apod. velký přínos oproti dnešnímu, velmi technicistnímu a přeformalizovanému zákonu. Přesun orgánů ochrany přírody ze samospráv na státní stavební úřad také nemůže být na škodu. Specializované orgány typu CHKO či AOPK zůstanou. A účast veřejnosti, která vypadla od 1.1.2018 z územního řízení, se novelou vrací.

První živá hala na světě - LIKO-Vo - Foto: Liko-S

Na tuto pozvánku omylem směřuje odkaz na pozvánku na prosincovou besedu v Aktualitách STUŽ 18/2019.

Správnou pozvánku na besedu

na besedu o Novém stavebním zákoně najdete zde.

Omlouváme se.

=========================

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Architektura a změna klimatu aneb jak mohou architekti pomoci řešit klimatickou krizi,

v úterý 5. listopadu 2019 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418 

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy zve zájemce, kteří mají zájem se dozvědět více.

Současná společnost čelí dvěma závažným problémům: klimatickým změnám a obrovské ztrátě biodiverzity. Stavby na to mají značný vliv, a to díky téměř 40 % podílu na celkových emisích skleníkových plynů spojených se svým provozem (43 % v rámci ČR). To má samozřejmě výrazný dopad na naše životní prostředí a na klimatickou krizi.

Je proto nezbytně nutné, aby všichni, kdo mají co dělat se stavebnictvím, ať již jako architekti, investoři, stavaři nebo uživatelé staveb, změnili svůj přístup a uvažování dřív, než nenávratně překročíme hranice udržitelnosti planety Země, takové jakou známe. Společně musíme budovat a projektovat města, stavby a infrastrukturu tak, aby se staly součástí širšího obnovitelného a soběstačného systému.

Výzkumy a technologie, které máme k dispozici, ukazují, že je možné začít se změnou hned. Jediné, čeho se nám nedostává, je společná vůle.

Do panelu byli pozváni:

  • Marie Davidová – architektka
  • Jiří Karásek – SEVEn
  • Libor Musil – předseda představenstva LIKO-S, a.s.
  • Jan Soukup – architekt
  • Karel Wirth – odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj
  • zástupce firmy Skanska

Moderuje: Jiří Dlouhý, STUŽ 

 

Vstup volný

 

Blue Linckia Starfish

Přinášíme vám  záznam a další materiály z diskusního semináře na téma Ztráta biodiverzity aneb Skrytá hrozba existence lidstva, který jsme, ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí pořádali v úterý 1. října 2019

Filmový záznam - jednotlivé části záznamu najdete zde.

 

 

Zajímavé materiály ukazované během semináře:

 

Seminář byl podpořen z projektu Technologické agentury ČR TL02000012 "Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe"

Blue Linckia Starfish

zveme Vás na diskusní seminář na téma Ztráta biodiverzity

aneb

Skrytá hrozba existence lidstva

v úterý . října 2019 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se buď chtějí dozvědět o tom, jak nás ohrožuje ubývání biologických druhů.

Jak uvedl prof. Pavel Kindlmann z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd „Honbu za penězi musíme nahradit honbou za přežití přírody. Podle vědeckých výzkumů je světová míra vymírání je nyní až stokrát vyšší, než činí průměr za posledních 10 milionů let, a tyto ztráty jsou přímým důsledkem lidské činnosti.

Bubeneč, čistička, z Baby

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Perspektivy čištění odpadních vod a znečištění vodních toků

aneb

Podaří se zlepšit stav našich vod?

v  úterý 3. září 2019 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se buď chtějí dozvědět o nových metodách čištění odpadních vod a možnostech jejich aplikace, anebo sdílet své zkušenosti z této oblasti.

Population growth rate world 2005-2010 UN

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Na počtu obyvatel záleží - aneb Problémy růstu/poklesu počtu obyvatel na Zemi

který se koná v úterý 4. června 2019 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 319

V Africe se rapidně zvýší populace, víc než na kterémkoliv jiném kontinentu. Podle zprávy OSN do roku 2050, bude polovina celkového nárůstu populace na Zemi jen v 9 zemích, z nichž se většina nachází v Africe. A to je pro mnohé africké země nepříznivý výhled. S problémy kvůli nedostatku vody a potravin se potýkají už dnes. Čína zavedla v roce 1979 tvrdou politiku „jednoho dítěte“, dnes se však potýká s velkými problémy stárnutí populace. Populace v Evropě naopak klesá.

Jak bude tento vývoj pokračovat, jaký vliv to má na planetární ekosystémy a jaká by měla být přijata opatření

Diskutovat budou:

  • RNDr. Tomáš Fiala, CSc., Katedra demografie, VŠE
  • Mgr. Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze
  • MUDr. Bc. Jan Greguš, Centrum ambulantní gynekologie, Brno

                                                                                                                 

Diskuzi bude moderovat Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

VSTUP VOLNÝ

Climate March 0619 (34210337012)

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Právo na informace o životním prostředí, který se koná

v úterý 7. května 2019 od 16.00 do 18.30 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 418 

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, je účinný již přes 20 let. Jaká má omezení? Jak se ho dotkla nová evropská legislativa v oblasti ochrany osobních údajů? U jakých subjektů můžete o informace žádat? A jak se jich domoci v případě, že nejsou poskytnuty dobrovolně?

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License