Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Kolesové rypadlo s bagrem - Lom Bílina

Přesto ministr Mládek vyzval členy vlády k odsouhlasení dalšího prolomení těžebních limitů v Dole Bílina.

V polovině srpna, konkrétně 12.8.2015 byla z Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) postoupena k mezirezortnímu připomínkování PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA společně s dokumentací „Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách“. Jejím cílem bylo odsouhlasení dalšího prolomení limitů těžby v Dole Bílina. Proti tomu zazněly argumenty, že lhůta pouhých 10-ti pracovních dnů v době letních prázdnin a dovolených byla pro členy vlády nepřiměřeně krátká k posouzení a prověření tak zásadního návrhu.

Četní vědci, klimatologové a ekologové už léta celé lidstvo varují, že si při růstu světové populace a při současném růstu spotřeby surovin a energií, pitné vody, zemědělských produktů, při rostoucích objemech odpadů, emisí škodlivin do ovzduší, vody i půdy, nepočínáme rozumně. Varují, že budeme-li v tomto trendu pokračovat, směřuje lidská civilizace do pekel. Stejně dlouho jsou tato varování mnohými politiky, ekonomy a dalšími rozumbrady bagatelizovány, ba vysmívány. Za ty první, rozumné a odpovědné u nás jmenuji RNDr. Prettela, člena klimatického mezinárodního panelu, z těch druhých, zpochybňovačů globálních změn klimatu, si jistě u nás každý vybaví nejdříve exprezidenta a ekonoma Ing. Václava Klause. Většina populace byla k těmto zprávám donedávna, mírně řečeno, netečná, jako by se jí to netýkalo. Patřily k ní bohužel dlouho i vlády ČSSR, ČSFR a ČR.

North Bohemian mining limits

Dne 16. 7. 2015 rozeslalo MPO omezenému počtu adresátů podkladový materiál pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody, připravený pracovní skupinou, shrnující názory na další možný postup vlády ČR ve věci (ne-)prolomení územních ekologických limitů povrchové těžby uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Materiál, obsahující text s grafy a tabulkami o 89 stranách a mapovou přílohu s návrhem posunu hranic těžby za limity na velkolomu Bílina, má být projednán v RHSD už 20. 7. 2015. Adresáti, včetně Odboru územního plánu MMR, se proto měli dle průvodního e-mailu vyjádřit tentýž den do konce pracovní doby (!). Vzhledem k rozsahu a závažnosti materiálu je takový požadavek nehorázný.

17845666713 2af797fb04 zLetošní laureát Ceny Josefa Vavrouška se narodil v roce 1931. Když mu bylo zhruba jedenatřicet let, dostal obtížný úkol – naplnit jeden z cílů tehdejšího Územního plánu rajonu Krkonoš a splnit sen a přání mnoha dřívějších ochránců přírody nejvyšších českých hor – Augusta Bayera, Františka Schustlera, Aloise Zlatníka, Karla Kaviny, Zdeňka Pilouse, Josefa Mařana, Jaroslava Veselého nebo Zdeňka Vulterina – zřídit v Krkonoších první český národní park.

Promiňte, že hned zpočátku „otravuji“ tak obsáhlým (i když i tak zdaleka ne úplným) seznamem jmen. Je to proto, že Josef Fanta, o němž je tu dnes po zásluze řeč, nebyl prvním, kdo se myšlenkou zřízení Krkonošského národního parku zabýval. A měl, na koho navazovat. Přesto byl, jak jsem předeslal, jeho úkol těžký. Připadla mu úloha jen s několika spolupracovníky v šibeniční lhůtě zhruba jednoho roku říci, co by se mělo chránit, v jakém rozsahu a na jakém konkrétním území v horách, které oplývají nádhernými druhově pestrými horskými loukami, dědictvím po předcích – budními enklávami, ale také „botanickými zahrádkami“ ledovcových karů a lavinových drah, rozsáhlými rašeliništi a také světovým unikátem – krkonošskou, neboli arkto-alpínskou, tundrou. Snadné, že? Založit národní park v takovém území…

Lom ČSA - Pohled na důl a Krušné hory

Příspěvek ing. arch. Martina Říhy na konferenic "Těžit nebo žít?", která se konala v pondělí 18. 5. s podtitulem "Jak bude vypadat náš kraj v roce 2050?"a uspořádal ji poslanec PČR Michal Kučera (TOP 09), předseda podvýboru Ochrana přírody a krajiny, spolu s TOPAZ z. s. a Nadací Konráda Adenauera na FSE Univerzity JEP v Ústí n. L.

Dušan Stuchlík kritizuje v Lidových novinách z 24. 2. 2015 české „nevládky“, že až na čestné výjimky některých humanitárních organizací „nevidí“ válku na Ukrajině, ačkoliv dříve kritizovaly válku v Iráku, na Balkáně, dokonce i radar v Brdech, pokud za nimi byly aktivity Západu, zatímco nyní ke zjevné ruské agresi mlčí. Dovozuje z toho, že je to výraz jejich levicové zmatenosti, způsobující, že nejsou schopné odsoudit separatisty na východní Ukrajině a Rusko jako jejich podporovatele za porušení mezinárodních dohod a závazků z minula i ze současnosti. Panu Stuchlíkovi zjevně uniklo několik důležitých faktů, které by měl jako novinář znát.

44. Demonstr. v Hor.Jiřetíně St 28.1.2015Ohled na to, co pociťují lidé, kterým hrozí ztráta domova, bývá bohužel tím posledním, co zajímá uhlobarony či politiky, kteří se proti vůli místních opět snaží prosadit zrušení limitů těžby uhlí v severních Čechách. Přitom psychické důsledky vystěhování mohou být doslova tragické. A nikdo se nemůže vymlouvat, že mu o tom není nic známo, pokud aspoň trochu dával pozor ve škole, i kdyby to ve vzdělávání nedotáhl dál než do deváté třídy základky.

Lom ČSA - Těžba skrývky

Tato vládní sestava deklarovala v kampani před parlamentními i místními volbami a v programovém prohlášení vlády, že nebude usilovat o prolomení územních ekologických limitů povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi, ač by si to horničtí odboráři i vlastníci uhelných společností přáli. Tato vláda dokonce deklarovala, že se v souladu se směřováním zemí EU a OSN hodlá zapojit do úsilí o snížení emisí CO2 a dalších škodlivin do ovzduší v zájmu životního prostředí obyvatel i snížení příspěvku ČR k příčinám globálních změn klimatu.

Hranice dobyvaciho prostoru severoceskych hnedouhelnych lomu CSA (1991)

V úterý 7. října 2014 se konal v Litvínově již třetí Den pro limity – akce nevládních ekologických organizací, zástupců samospráv, sdělovacích prostředků a aktivních lidí, kterým není lhostejný osud kraje tolik poznamenaného povrchovou těžbou uhlí, že dokáží veřejně vyjádřit podporu zachování územních ekologických limitů těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi, které již 23 let chrání osídlení, přírodu i krajinu za těmito limity.

Czech pavillion façade Expo 2005

Pod tímto názvem uspořádal Svaz měst a obcí ČR 16. 9. 2014 v rámci doprovodných programů veletrhu FOR ARCH 2014 velmi kvalitní a podnětný seminář určený městům, obcím, architektům i veřejnosti. Ačkoliv se nezúčastnili slibovaní předseda SMO Dan Jiránek ani Ing. arch. Ivan Plicka pro nešťastný souběh akce s vyhlášením nejlepších starostů na Pražském hradě, s předvolebními starostmi a dalšími akcemi, což bohužel ovlivnilo i účast v publiku, podařilo se organizátorům (za SMO Mgr. Rudolfina Voleská a moderátorka Mgr. Květa Halanová, starostka Jílového u Prahy) do panelu pozvat velmi kvalitní a reprezentativní sestavu.

Podkategorie

Články v této kategorii vyjadřují pouze osobní názory jednotlivých autorů a nemusí se shodovat s postojem Společnosti pro trvale udržitelný život.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License