Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Krivanska mala fatra hreben

Příspěvek – předvolební prohlášení – našich slovneských kolegů s Slovenského ochranárského snemu.

Výzva ochranárov politickým stranám a ich voličom: Venujte serióznu pozornosť programovým a personálnym aspektom blížiacich sa parlamentných volieb s ohľadom na životné prostredie

O necelého pol roka sa na Slovensku uskutočnia parlamentné voľby. Jednou z ciest, ako osloviť voličov, sú volebné programy. Ich súčasťou je už tradične aj pár viet, či odsekov, venovaných životnému prostrediu: ochrane prírody, biodiverzite, lesom, klíme, ovzdušiu, vode, pôde, odpadom, prípadne udržateľnej mobilite, obývateľným mestám, alebo hoci zelenému verejnému obstarávaniu, či environmentálnej výchove, vzdelávaniu a osvete.

Ivan Makásek

Jistě nejsem v této zemi sám, kdo má pocit, že se u nás chronicky nedostává ze strany státu vědcům, ekologům, environmentalistům a aktivistům působícím v ochraně životního prostředí stejné pozornosti a stejných poct, jako politikům, ekonomickým lídrům, sportovcům či známým osobnostem kultury. Při tom i v tomto sále je několik osobností, které by si to zasloužily. Sveřepě proto už léta nominuji takové lidi na ocenění, jakou představují Cena Josefa Vavrouška, Cena Ivana Dejmala nebo Cena ředitele Správy KRNAP, a jsem rád, když moje nominace zaujmou příslušné poroty. Letos je pro mne obzvláštním potěšením, že po nedávném udělení Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku mnou nominované novinářce paní Elišce Pilařové jsem uspěl i s nominací dalšího ekologického novináře RNDr. Ivana Makáska, tentokrát  na Cenu Josefa Vavrouška.

NevrlyPříští rok to bude 10 let, co tento svět v roce 2008 opustil Ing. Ivan Dejmal, zemědělský inženýr, politik – ochránce přírody, krajiny a životního prostředí, po Bedřichu Moldanovi druhý ministr životního prostředí ČR, spoluzakladatel STUŽ, Spolku pro obnovu venkova i Společnosti pro krajinu. Právě Společnost pro krajinu od roku 2009 uděluje každým druhým rokem Cenu Ivana Dejmala osobnostem, které se nějak zapsaly do ochrany krajiny – ať už při výkonu profese vědce či úředníka, publicistiky, představitele samosprávy obcí, nevládních neziskových organizací.

Old cadastral map of Praha-Josefov and surround areas

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Společnost pro trvale udržitelný život - pražská pracovní skupina si Vás dovolují pozvat na odborný pracovní seminář

Metropolitní plán Prahy – jak dál?

středa 15. 3. 2017, 15:00–17:30 hod. sál 108, I. patro Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Podle předkladatelů je Metropolitní plán inovativním dokumentem – přichází se změnou paradigmatu v plánování města. Namísto dosavadního plánování města na základě funkčního využití ploch se navrací k předsocialistickému způsobu územního plánování: základním principem Metropolitního plánu je vymezování veřejných prostranství, struktury a kompozice zástavby či stanovení výškové regulace. Bude tomu tak skutečně? Jaké jsou návrhy na dopracování? K diskusi nad Metropolitním plánem byli pozvání odpovědní pracovníci Magistrátu a hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a špičkoví odborníci na územní plánování.

Online Survey Icon or logoDovolujeme si vás oslovit s anketou, která je realizovaná na základě projektu České rozvojové agentury Vzdělávání ke sdílené odpovědnosti: klíčové kompetence globálního občana, a v širších souvislostech debat o budoucnosti vzdělávání. Cílem ankety je shromáždit názory a požadavky na vzdělání od co nejširšího spektra českých společenských aktérů, kteří jsou buď součástí vzdělávacího systému, nebo jej nějakým způsobem využívají, přispívají do něj atd. Jako jeden z těchto důležitých "hráčů" budete mít možnost formulovat vlastní představu o dobrém vzdělávání, což přispěje k pochopení zájmů a názorů české společnosti.

Pokud máte zájem nám pomoci, anketu najdete zde.

automatSpolečná tisková zpráva Nadace Partnerství, iniciativ Auto*Mat, Brno na kole a Společnosti pro trvale udržitelný život ze dne 3.11.2014.

Praha – Ministerstvem dopravy připravovaná novela zákona o provozu na pozemních komunikacích obsahuje z hlediska bezmotorové dopravy sporné body a postrádá řešení dlouhodobě známých nedostatků. Neziskové organizace zabývající se rozvojem cyklistické a pěší dopravy proto podávají ke znění novely připomínku.

 DSC0019aVe dnech 19. – 21. září 2014 se konalo v penzionu Jurika v Bobrovci už 20. setkání členů české i slovenské Společnosti pro trvale udržitelný život v Západních Tatrách, kde před 19 lety zahynuli pod lavinou v dolině Parichvost Josef Vavroušek s dcerou Petrou (první setkání se konalo již v roce tragédie, proto nesouhlasí počet let a počet setkání). Josef by se letos v září dožil 70 let a za rok to bude už 20 let, co ho postrádáme. Po několika letech nižší účasti se letos řady návštěvníků opět rozrostly na 19 lidí, po letech zdravotních problémů se opět zúčastnila a statečně došla až k mohyle a zpět Eva Vavroušková, slavící narozeniny v září stejně, jako je slavil Pepík.

pcm-id-1bTradiční setkání členů české a slovenské STUŽ, které letos proběhne již po dvacáté se zařadilo mezi tisíce celosvětových akcí hnutí "People´s Climate March", které vyzývá politiky k účinným opatřením k ochraně klimatu. Hlavní akcí tohoto hnutí je velký pochod New Yorkem v neděli 21. 9. - v předvečer tzv. "Klimatického Summitu", který svolal na 23. září generální tejemník OSN Pan Ki-Mon.

Podkategorie

Články v této kategorii vyjadřují pouze osobní názory jednotlivých autorů a nemusí se shodovat s postojem Společnosti pro trvale udržitelný život.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License