Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Brusel 21. 3. 2017. Patnáctka bývalých evropských komisařů, ministrů, vědců a další osobností vyzvala EU, aby věnovala významně větší pozornost problematice životního prostředí. Celou výzvu si můžete v anličtině přečíst zde. Mezi signatáři jsou také bývalí čeští ministři Bedřich Moldan a Peter Kalaš.

SustEuropeEEB vydalo zajímavou publikaci "Reforming Europe towards Sustainability", ve které můžete najít zajímavé podklady o historii jednotlivých strategií udržitelného rozvoje EU, strategii EU2020, důvody pro nutnost transformace směrem k udržitelnosti a některé myšlenky pro projednávanou Agendu udržitelného rozvoje 2030. Celou publikaci si můžete stáhnout zde.

 

Spomyšl, zemědělské družstvo (1)

Dvě nové studie, zveřejněné 12. listopadu 2015,  financované EEB, ukazují na alarmující stav evropské orné půdy a ukazují, že díky malým ambicím jednotlivých členských států nedochází při reformě společné zemědělské politiky (CAP) k lepšímu přístupu k životnímu prostředí.

Logo EEB coloured

Po roce fungování začíná Evropské komise v čele s panem Junckerem chápat, že nejsou důležitější záležitosti, než je ochrana našeho životního prostřed.  Právě zveřejnění Pracovní program Evropské komise pro rok 2016 je velmi daleko od dokonalosti, ale při jeho čtení vidíme jasné náznaky, že životní prostředí již není Komisí ignorováno, jak to bylo v loňském roce. Vítáme úsilí na podporu oběhové hospodářství, novou politickou vizi podpory Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) , podporu Pařížské klimatické dohody i upřednostňování úspor energie. Tyto priority ale musí nyní vést také k celkovému přepracování původních 10 politických priorit Junckerovy komise a také k jejich legislativnímu zakotvení. Potřebujeme novou reformní agendu, kde životní prostředí a výhody, které přináší pro lidi, planetu a prosperitu nehrají druhé housle za ekonomickými zájmy, jako tomu bylo během posledních 12 měsíců.

Celý text tiskové zprávy European Environmental Bureau najdete zde.

Kraftwerk-horny-pocaply-by-RalfR-2

Jedenáct evropských ministrů životního prostředí, včetně ministrů z Německa a Francie,  zaslalo novému předsedovi Evropské komise dopis, ve kterém ho vyzývá, aby Komise pokračovala ve schvalování legislativy na ochranu ovzduší (tzv. air package) a odpadové legislativy (waste package), navržené již předchozí komisí.

EEB připravilo, jako po konci každého předsednictví,, také po ukončení českého předsednictví EU jeho hodnocení z hlediska životního prostředí. Zelený kruh připravil překlad tohoto hodnocení. Když porovnáme toto hodnocení s tím, které dostalo předešlé, francouzské předsednictví, dopadla Česká republika docela dobře.
Skupina deseti významných evropských nevládních organizací zhodnotila výsledky práce Evropské komise v polovině jejího funkčního období. Neformální skupina známá jako Green 10 (Zelená desítka) hodnotila šestnáct oblastí evropské politiky Komise škálou od jednoho do 10 bodů. Celkový průměr hodnocení činí 4,3 bodu (z deseti možných). Nejlepší známku na pololetní vysvědčení získala Barossova komise za politiky v oblasti ochrany klimatu (7 bodů). Nejhůře byla hodnocena politika v oblasti GMO, lesů a ochrany moří (pouhé 2 body).

Relativně dobře ještě dopadlo hodnocení v oblastí energetiky a zemědělství (6 bodu). Velice špatně byly naopak hodnoceny politika v oblasti odpadů a přírodních zdrojů, ale také obchodní a chemická politika, i celková politika udržitelného rozvoje (po 3 bodech).

Zelená 10 je volné sdružení ekologických nevládních organizací, která zahrnuje Birdlife International, CEE Bankwatch Network, Climate Action Network Europe, European Environment Bureau, Transport and Environment, Health and Environment Alliance, Friends of the Earth Europe, Greenpeace, International Friends of Nature, WWF European Policy Office.

Společná tisková zpráva Green 10: Green groups deliver critical mid-term review of Barroso Commission

Celý text hodnotící zprávy nazvané „Could Try Harder“- A mid-term report on the European Commission's environmental record

K některým projednávaným politikám najdete také bližší informace v češtině na stánkách STUŽ:

Hlas europoslanců pro lepší prevenci a recyklaci odpadů, proti zvýhodnění spaloven

Chemická politika EU – REACH

Europoslanci: Vzduch může být špinavější déle

Vážná pochybení v návrhu politiky EU pro užívání pesticidů - nechrání přírodu ani zdraví lidí

Podle EEB ignoruje Evropská komise závěry letošního setkání vrcholných evropských politiků, kteří se sešli na jarním summitu před pouhými dvěma týdny v otázce dalšího zaměření a priorit tzv. Lisabonské strategie. K tomuto závěru dospěla EEB po prostudování tzv. "integrovaných směrnic" Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005-2008), 12.4.2005 (Com(2005)141final , které Evropská komise publikovala 14. dubna. Tyto směrnice byly připraveny, aby pomohly členským státům připravit během roku 2005 tzv. Národní reformní programy

Podle EEB jarní summit jasně nesouhlasil s názorem předsedy Komise Barrosa, že v krátkodobém výhledu mají být sociální a environmentální zájmy podřízeny ekonomickému růstu a zaměstnanosti. Místo toho Evropští politici prezentovali environmentální politiku jako "důležitý příspěvek k růstu a zaměstnanosti a také ke kvalitě života". Jasně vyjádřili, že čistě životní prostředí a udržitelná spotřeba a výroba jsou jedna z nezbytných podmínek dobrého investičního prostředí.

Generální sekretář EEB, John Hontelez říká: "Těmito integrovanými směrnicemi ukazuje Komise překvapující nedostatek úcty k závěrům Evropské rady. Životní prostředí bylo v těchto směrnicích zcela marginalizováno, i ve srovnání s dřívějším obdobným materiálem, vypracovanými Komisí před dvěma roky. Je také patrné, že Komise ignoruje rozhodnutí Rady, která stanovuje, že národní programy k reformě Lisabonské strategie mají být vypracovány se zapojením "všech zúčastněných stran", a místo toho prosazuje "sociální partnery" (zaměstnavatele a odbory).

Více informací na stránkách EEB: www.eeb.org

Nová studie, zveřejněná dnes, ukazuje, že navrhované závazné minimum EU na recyklaci ve výši 50 % pro komunální odpad, diskutované v současné době v Evropském parlamentu může snížit emise až o 89 milionů tun CO2 ekvivalentu za rok. Více v původní tiskové zprávě EEB (anglicky).

EU needs waste prevention and recycling targets to help the climate

Brussels, 14th February 2008
A new study, released today [1], shows that the proposed binding minimum EU recycling targets of 50% for municipal waste [2] by 2020, currently discussed by the European Parliament, could save emissions equivalent to more than 89 million tonnes (mt) of CO2 equivalent per year. This is equivalent to taking 31 million cars off the road. The study builds on a UK report [3] which found that most studies showed that recycling was better for the climate than incineration.

Dr Michael Warhurst of Friends of the Earth Europe said:
"Recycling our waste helps to tackle climate change, and targets are the best way to make sure recycling really happens across Europe. This study shows the massive potential benefits from targets for municipal waste. Friends of the Earth believes it is crucial that targets for business waste are also agreed, as these will also have massive benefits, and we all need to do our bit."
The study also calculates the climate benefits of waste prevention, and finds that if waste volumes were stabilised at 2006 levels, a total of 1.1 billion tonnes of CO2 equivalents would be saved by 2020.
Nathalie Cliquot of EEB said:

"This study provides further evidence that we must make waste prevention a reality, as it has the potential to save significant quantities of climate-changing emissions, not to mention avoiding environmental damage in the use of natural resources. The European Parliament has already supported a target to stabilise waste production across the EU at 2008 levels by 2012 - they must not let EU Governments dodge this crucial issue."

The new research is released exactly a year after the European Parliament voted in its first reading for the following binding EU targets for prevention and recycling:

  1. Stabilisation of total waste generation in each EU country at 2008 levels by 2012
  2. A minimum recycling rate of 50% for municipal waste by 2020, with the option of a 5-year delay for those countries with very low recycling rates.
  3. A minimum recycling rate of 70% for industrial, commercial, construction and demolition wastes by 2020.

EU Governments have ignored the European Parliament's vote in their first reading Common position, and the second reading is now starting with recycling targets as one of the main issues of negotiation. Five EU countries have already achieved the 50% recycling rate for municipal solid waste, with others having set similar targets, demonstrating that this target really is achievable.

For further information please contact:

Dr A. Michael Warhurst, Waste & Resources Campaign, Friends of the Earth Europe
Mobile:  +44 7841 503 474; Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doreen Fedrigo, Policy Coordinator, European Environmental Bureau
Tel: +32 2289 1304; Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vanessa Bulkacz, Press & Publications Officer, European Environmental Bureau
 Tel: +32 (0)2 289 1309; Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Francesca Gater, Communications Officer, Friends of the Earth Europe
Tel: +32 25 42 61 05; Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Notes

For a more detailed analysis of the review of the Waste Framework Directive, see our policy briefing and web sites:
http://www.foeeurope.org/publications/2007/FoEE_EEB_WasteBrief_Sep07.pdf
http://www.foeeurope.org/activities/waste_management/
http://www.eeb.org/activities/waste/Index.htm
[1] "Climate Protection Potentials of EU Recycling Targets", Knut Sander (Ökopol Gmbh), commissioned by the European Environmental Bureau and Friends of the Earth Europe. http://www.eeb.org/publication/documents/RecyclingClimateChangePotentials.pdf
The method used in the study released today was developed by the UK Government-funded Waste and Resources Action Programme (WRAP), adding up the climate benefits of recycling different waste streams based on a detailed review of life cycle assessments. Key climate benefits of recycling (including composting) are avoiding extraction and processing of materials (such as aluminium) and avoiding landfill of wastes that break down into the global warming gas methane. The study also examined the impact of a 65% recycling target - closer to the rate currently achieved by countries with the most effective recycling - and found that emissions of over 145 million tonnes of CO2 equivalent could be saved over today's average recycling rate in Europe.
[2] Municipal waste is waste from households, as well as other similar waste.
[3] "Environmental Benefits of Recycling:

Evropská federace nevládních ekologických organizací EEB se obrátila dopisem na portugalské předsednictví EU s žádostí k přijetí konkretních patření pro řádnou implementaci Strategie udržitelného rozvoje EU.

Tisková zpráva EEB: Is the Sustainable Development Strategy Under-Developed?

(Brussels, 22 November, 2007) - In a letter addressed to the Portuguese Presidency, the European Environmental Bureau (EEB) [1] has called upon current EU Presidency to make the most of their final month of leadership by adopting concrete benchmarks for improving performance on the EU Sustainable Development Strategy (SDS) [2]. The European Commission recently released a progress report on the strategy [3] which acknowledges a lack of progress on its implementation, but offers no concrete proposals for positive change.

John Hontelez, EEB Secretary General, said, "The messages of the Commission's SDS progress report, although based on an impressive amount of work by Commission and Member States, are very disappointing and a missed opportunity to challenge the European Council and Member States to finally make a move towards sustainable development."

The EEB has prepared a position paper on the 2007 EU SDS progress report,[4] the main points of which have been outlined by John Hontelez in his letter to the Portuguese Presidency. The EEB's letter delineates several key areas set forth as requirements of the EU SDS that have not yet been achieved and require immediate action, including:

- phasing out harmful environmental subsidies;
- reforming environmental taxation, which was recognized by the SDS as necessary to reconcile environmental protection and smart economic growth;
- reducing the environmental impact of transport, now increasingly contributing to climate change; and
- halting the decline of biodiversity by 2010, which will require policies to limit urban sprawl and transport infrastructure, adapt to climate change, and move to cleaner agricultural practices.

The EEB also called upon the Presidency to achieve the following urgent goals related to successful implementation of the SDS, including:

- an effective programme to achieve sustainable production and consumption patterns. The EEB calls for an ambitious Commission Action Plan on this topic, which has an expected release date of early 2008;
- concretely addressing the Lisbon strategy and working on the basis of relevant conclusions of the June Environmental Council on ecological industrial innovation;
- setting the EU SDS as the lead framework for determining future EU Budgets; and
- recognising positive national developments that contribute to (the mobilisation of the public for) sustainable development and promote them for wider use

Notes for editors:

[1] The EEB is a federation of over 145 environmental citizens' organisations based in EU Member States and most accession countries. The main aim of the EEB is to protect and improve the environmental of Europe and to promote knowledge and understanding of EU environmental and sustainable development policies amongst the general public in the EU to enable them to play their part in achieving that goal.

[2] Council of the European Union. June 2006. Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) Renewed Strategy. Document number 10117/06.

[3] Commission of the European Communities. October 2007. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007.

[4] EEB, November 18, 2007. EEB response to the Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License