Pozvánka

 

na diskusní seminář na téma

 

(Nejen) Praha cyklistická

 

Problémy cyklistiky jako způsobu dopravy po městě

 

Seminář se bude konat

v úterý 3. dubna 2012 od 16. hod.

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

 

Diskuse se bude zabývat cyklistikou jako nástrojem pro zklidnění dopravy ve městě, měla by shrnout, co se povedlo dosáhnout za posledních 5 let – jak na poli legislativním, tak i organizačním a investičním a měl by dát posluchačům také výhled do dalších pěti let. Důraz by měl být kladen na cyklistiku jako formu dopravy, ne na rekreační cyklistiku.

Cyklostezka 2

 

 

Panelisté

 

Ing. Vratislav Filler, PhD, Auto*Mat, Praha

Ing. arch. Tomáš Cach, dopravní urbanista, odborník na cyklistickou dopravu

Ing. Hana Brůhová – Foltýnová, Kolínský technologický institut, o.s.

Bc. Petr Dlouhý, Auto*Mat, Praha

MgA. Petr Vilgus, Ph.D., zastupitel m. č. Praha 8 (Strana zelených)

 

Diskuse

 

 

Moderuje: ing. Jiří Dlouhý za STUŽ

 

 

VSTUP VOLNÝ

 

 

 

 

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva životního prostředí