Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

 

Legislativa pro udržitelný rozvoj

 

který se koná

v úterý 4. října 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

*

 

Legislativa je tvorbou práva a výsledkem je právní úprava. Je pilířem právního státu a součástí kultury společnosti.

Listina základních práv a svobod, jako součást ústavního pořádku ČR v čl. 35 uvádí:

Odst. 1 : Každý má právo na příznivé životní prostředí.

Odst. 2 : Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

Odst. 3 : Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky, nad míru stanovenou zákonem.

 

V primární rovině se zhoršování životního prostředí následně promítá do sekundární roviny, např. do změny hodnotových orientací obyvatelstva a v terciární rovině dochází k ohrožování biologické podstaty člověka, narušování politického systému společnosti a k dalším negativním důsledkům.

Veřejným zájmem je společná vize základních hodnot, především dlouhodobé udržitelnosti kvalitního života.

 

Panelisté :

 

  • Mgr. Libor Dvořák, ředitel odboru legislativy MŽP
  • JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph. D., ředitelka odboru právního, Ředitelství ČIŽP
  • JUDr. Petr Kužvart, Atelier pro životní prostředí
  • Ing. arch. Martin Říha, STUŽ

 

Moderuje: Ing. Jiří Fencl, CSc. STUŽ

 

 

 

VSTUP VOLNÝ

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License