Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Otevřený dopis Auto*Matu pražskému primátorovi ze dne 17. 6. 2011

Vážený pane primátore,

včerejší stávka dopravních odborů se v Praze do značné míry přeměnila ve festival cyklistické dopravy. Velká část Pražanů se rozhodla i přes zastavený provoz metra a výrazně omezený provoz ostatních prostředků MHD vyrazit do práce „vlastní silou“. V Praze včera sedlo na kolo více obyvatel než ve Vídni jak v poměru, tak v absolutních číslech – a podíl lidí na kolech v ulicích se blížil světově špičkové Kodani.

Už do osmé hodiny ranní projelo po pražských cyklostezkách stejné množství lidí, jako jindy za celý den. Automatické sčítače ukázaly v ranní špičce sedminásobný nárůst průjezdů. Zatímco v běžný všední den projede po Podolském nábřeží mezi sedmou a devátou hodinou asi 330 lidí na kolech, včera to bylo 2 328. Podobný nárůst zaznamenaly cyklostezky na Rohanském nábřeží a v Sulické ulici v Krči.

Lidé, kteří vyrazili do města poprvé, se přitom neomezili na jízdu po cyklostezkách. Vršovickou ulicí projelo ve špičce šestapůlkrát více lidí na kolech než v běžný den. Dokonce i na křižovatce Dukelských Hrdinů, jedné z nejnebezpečnějších v Praze, byl zaznamenán trojnásobný nárůst.

Do historického centra města včera na kolech zamířily desítky tisíc Pražanů. Odhadujeme, že zjištěný počet by za běžného dne znamenal v centru 15 – 20% podíl cyklistické dopravy na celkovém dopravním výkonu, zatímco v běžné letní dny tento podíl činí maximálně 3 %. S ohledem na omezení provozu MHD můžeme předpokládat, že na kolo včera nasedla až třetina Pražanů směřujících do centra.

V Amsterodamu nebo Kodani, kde lidé na kolech vykonají přes 30 % svých cest, má vysoký podíl cyklistické dopravy pozitivní vliv i na plynulost dopravy automobilové. Jak sám víte, cyklistická doprava výrazně šetří ovzduší, snižuje hluk a přispívá k vyšší bezpečnosti provozu na silnicích.

Den stávky jasně ukázal, že pro obyvatele Prahy nepředstavuje kopcovitý terén, který bývá mylně uváděn jako důvod, proč v Praze nemůže fungovat cyklistická doprava, výraznější problém. Především v centru města mají ale lidé mnoho překážek, jako jsou neprůjezdné jednosměrky nebo náročné průjezdy křižovatkami. Centrum Prahy potřebuje kvalitní a bezpečné trasy pro kola, především propojení cyklostezek končících na hranicích historického centra. Včerejší den potvrzuje výsledky loňského průzkumu sdružení Oživení, podle kterého by v centru Prahy mohlo jezdit až třikrát více lidí na kolech, kdyby byla odstraněna nejzásadnější problémová místa.

Protože z Vašich vyjádření vyplývá, že si význam cyklistické dopravy pro Prahu plně uvědomujete, rádi bychom Vás vyzvali, abyste podpořil cestování Pražanů do práce na kole pro každý den, ne jen v době stávek a mimořádných situací. Navrhujeme tři konkrétní snadno a rychle realizovatelná opatření, jejichž kombinace by obyvatelům Prahy zásadně pomohla:

1/ Zavedení „Tempa 30“ pro celou oblast historického jádra Prahy UNESCO a vytvoření oblastí s volným průjezdem cyklistů

V centru Prahy, kde jsou úzké ulice, není možné zřizovat samostatné cyklostezky ani vyhrazené pruhy pro cyklisty. Plošné snížení rychlosti na 30 km/h přispěje nejen k větší bezpečnosti lidí na kolech, ale také k větší plynulosti automobilového provozu, což omezí dopravní zácpy. Zásadním problémem pro lidi na kolech v centru jsou pak jednosměrné ulice, kvůli kterým cyklisté nemohou objet nebezpečné hlavní tahy. Zkušenosti z Bruselu ukazují, že je možné zajistit v centru pro kola plošnou prostupnost a jednosměrné ulice ponechat pouze ve zvláště oprávněných případech.

2/ Úplné uzavření Smetanova nábřeží pro motorovou dopravu

Smetanovo nábřeží patří k místům s nejkrásnějším výhledem na pražské panorama, přitom jej každý den zaplňují proudy aut. Jedná se o nejkritičtější úsek pražské cyklistické infrastruktury kvůli přerušení páteřní cyklotrasy A2. Jízda na kole je zde nebezpečná a nepříjemná, od průjezdu na kole toto místo odrazuje až tři čtvrtiny lidí. Vyloučení automobilové dopravy mezi mostem Legií a Karlovými lázněmi podstatně zlepší podmínky pro pěší, cyklistickou i tramvajovou dopravu a výhledově umožní navrátit jednomu z nejkrásnějších míst Prahy charakter klidného korza.

3/ Umístění cyklistických stojanů před všechny veřejné budovy

Jedním z problémů, který trápí Pražany, je parkování kol. Uvazování bicyklu k dopravním značkám je zakázané, stejně jako nošení kol do většiny budov. Praha má program umisťování cyklistických stojanů, avšak ten je administrativně náročný a podfinancovaný, takže se stojany už zhruba rok neumisťují. Vhodný cyklistický stojan si zaslouží každá veřejná budova.

* * * * *

Vážený pane primátore, děkujeme, že našim návrhům budete věnovat pozornost a věříme, že zajistíte jejich rychlou realizaci. Nyní, kdy Pražané zjistili, že cestování po městě na kole je příjemné, rychlé a umožňuje jim nezávislost, je potřebné tohoto potenciálu využít. Nemusíte sahat k drahým a náročným opatřením. Stačí umožnit lidem, kteří chtějí jezdit na kole, aby tak mohli činit bezpečně a pohodlně.

Tento dopis prosím považujte za otevřený.
S pozdravem, za Auto*Mat, Vratislav Filler

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License