Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

rudohlavekV sobotu 11. června uspořádala STUŽ přírodovědnou exkurzi do Českého krasu. Široká medializaci této exkurze se docela povedla, a tak se na místě srazu - na nádraží v Srbsku - sešlo skoro 20 lidí, což bylo výrazně více, než bylo očekáváno. Naším průvodcem byl vedoucí správy CHKO, dr. Obermajer.

Pár fotek autora z exkurze.

Po počátečním povídání o historii i současnosti CHKO Český kras jsme se přesunuli do prostoru lomu Na Chlumu, kde jsme mohli pozorovat nejen štoly v blízkosti lomu, kde byl za války ukryt archiv plzeňské Škody, ale také některé vzácné rostliny, jako je bělozářka liliovitá, a také jsme diskutovali o možnostech ochrany kosatce bezlistého.

Nad vlastním lomem jsme mohli pozorovat ochranu území – tady se konkrétně jednalo o stepní biotop na jaře hojně rozkvétající hlaváčkem jarním – pomocí spásání stádem ovcí.

Naše další kroky vedly do svahů Boubové, kde jsme si mohli prohlédnout louku s poměrně četnými exempláři rudohlávky jehlancovité, a také jsme si mohli vyslechnout vysvětlení existence podivných klecí roztroušených tu a tam po louce ‑ je zde prováděn výzkum důsledků spásání. před nímž mají klece chránit (plochy jsou pak porovnávány).

Dále jsme se cestou-necestou dostali k Bubovickým vodopádům, které díky nedávným dešťům nebyly úplně suché, i když opravdový vodopád si člověk představuje trochu jinak.

Poslední částí exkurze, které jsme se my zúčastnili, byl prostor vrchu Doutnáč. Zde bylo vytvořeno bezzásahové území a při přestávce na občerstvení na další stepní mýtině, kde jsme mohli vidět další rudohlávky a také např. třemdavu, jsme se museli rozloučit se zbytkem exkurze, která dál pokračovala k lomům u Mořiny; my jsme spěchali zpět na vlak do Srbska.

Exkurze s podrobným výkladem ve mně utvrdila dojem, který mám již delší dobu, že CHKO Český Kras je jedním z chráněných území, kde je ochrana přírody pojímána správou CHKO komplexně a osvíceně ‑ daleko víc, než na striktní znění zákona a tvrdé sankce, je kladen důraz na dohodu, osvětu a vědeckou činnost.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License