1. VS schvaluje Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2007 a Plán činnosti na rok 2008 s dodatky formulovanými v diskusi.
2. VS schvaluje Zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2007, Zprávu revizní komise o kontrole účetnictví a rozpočet na rok 2008.
3. VS vzalo na vědomí zprávu o bohaté činnosti Východočeské pobočky, přednesenou Mirkem Petrem a námět vypracovat propagační leták či širší materiál propagující STUŽ.

Usnesení bylo schváleno v 17:40

Zapsali: Ing. Arch Martin Říha RNDr. Jiří Nečas