•  VS rozhodnulo, že počet členů předsednictva zůstává 10 + předseda
 •  VS schválilo zprávu o činnosti STUŽ za rok 2004 po zapracování připomínek z pléna
 •  VS schválilo zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2004 a revizní zprávu STUŽ za rok
 • 2004
 •  VS schválilo návrh rozpočtu na rok 2005
 •  VS schválilo návrh činnosti STUŽ na rok 2005
 •  VS zvolilo
  • předsedou STUŽ Pavla Šremera
  • předsednictvo ve složení: Ivan Dejmal, Jiří Dlouhý, Eva Tylová, Miroslav Martiš, Ondřej Velek, Jiří Nečas, Jiří Kulich, Ivan Rynda, Jiří Roth, Marcela Křížová
  • o náhradníky předsednictva STUŽ: Jan Piňos, Jiří Fencl, Zdeněk Joukl
  • o revizní komisi STUŽ ve složení: Jaroslav Mejzr, Miroslav Punčochář, Jan Zeman

Na první schůzi nového předsednictva konané 23. března byli zvoleni podle počtu hlasů z valného shromáždění Jiří Dlouhý, Miroslav Martiš a Eva Tylová místopředsedy