Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Veterinární inspektoři ve Zlínském kraji prokázali ve čtyřech z šesti šarží marockých sardinek nadlimitní množství kadmia. Nyní jsou stanovány z trhu. A ve Středočeském kraji kvůli nadlimitnímu množství dioxinů se stahuje jedna šarže polských tresčích jater.

Státní veterinární správa ČR již informovala o obou zjištěných případech ostatní členské země prostřednictvím systému rychlého varování RASFF.

Podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 je limit pro kadmium 0,1mg/kg. A v marockých sardinkách v rostlinném oleji byly naměřené hodnoty 0,256 mg/kg; 0,190 mg/kg; 0,170mg/kg a 0,139mg/kg. Dvě šarže ze zásilky byly pořádku, tudíž nyní se stahují závadné čtyři. Případ řeší Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj.

Pokud jde o dioxiny, tak limit pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým účinkem je podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro rybí játra 25pg/g. A laboratorní vyšetření v polských tresčích játrech ve vlastním oleji prokázalo 39,7 pg/g. Tento výrobek je v současné době stahován z trhu. Jde o zásilku celkem 2 779 kg. Případ řeší Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj.

Lze zopakovat, že obě závadné zásilky nesmí být uvedeny do oběhu, to znamená, že se stahují, a budou buď vráceny zpět dovozci, popřípadě na jeho náklady tzv. neškodně odstraněny, tj. zlikvidovány.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License