Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

riha02Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Nevnímám pozvání do Národního technického muzea jako náznak, kam už patřím - naopak. Připomnělo mi mé mladistvé okouzlení technikou a romány Julese Vernea, ve kterých se snoubil obdiv k jejím možnostem, k vynálezům, spojený vždy s důrazným připomenutím odpovědnosti lidstva za environmentální i sociální důsledky, s varováním před možným zneužitím této lidské kreativity proti lidem i přírodě.

Udělením Ceny Josefa Vavrouška jsem překvapen a zaskočen. Můj tragicky zahynuvší přítel Ing. Stanislav Sládek mi kdysi prorokoval, že já se svou povahou se nikdy žádného ocenění nedočkám. Prý proto, že se nikdy bez výhrad neztotožním s nějakým politickým nebo jiným účelovým názorovým proudem, který by mi pomohl prosadit se. Nevstoupil jsem nikdy do žádné politické strany, i když to znamenalo mít nad sebou vždy „kádrový strop“. Sázel jsem na své vzdělání a zkušenosti, na vlastní rozum a tak jsem byl často mezi investory a ochránci životního prostředí jako mezi mlýnskými kameny. Posuzoval jsem celý život náměty a návrhy na změny v území jak z hlediska možných záporných, tak kladných dopadů na životní prostředí, bral jsem vždy v potaz i ekonomický a sociální kontext. To nevyhovovalo investorům a developerům, někdy ani mým nadřízeným, ale v jiných případech ani environmentalistům.

Když jsem si přečetl, že je letos na Cenu Josefa Vavrouška rekordní počet nominantů a že nejvíce nominací získal RNDr. Martin Bursík, byl jsem si jist, že tu cenu letos získá on. Tím více musím poděkovat těm kolegům ze STUŽ, kteří mne nominovali a výběrové komisi Nadace Partnerství a Nadace Charty 77. Když vidím letošní seznam nominovaných, uvědomuji si, že to museli mít letos obzvlášť těžké. Velmi si toho ocenění vážím. Připadám si trochu jako při povýšení do rytířského stavu ducha, mezi skutečnou elitu národa.

Vnímám toto ocenění i jako ocenění všech těch úředníků veřejné správy, projektantů a ochránců životního prostředí, kteří v minulém i současném režimu neohýbali páteř, věděli, že jejich úkolem je hájit veřejné zájmy, za to že je lidé platí ze svých daní, že nepracují jen pro šéfa a zachovali si čisté svědomí i za cenu osobních problémů. Je to ocenění i pro ty mé bývalé kolegy, kteří mi v práci celý život pomáhali. Až na nepočetné výjimky jsem měl na spolupracovníky po celý svůj aktivní život štěstí a mnohému mne naučili, takže i jim děkuji. Také chci poděkovat mé ženě Jarce, od které jsem se mnohému naučil jak o medicíně, tak o lásce k přírodě.

Vážil jsem si Ing. Josefa Vavrouška za jeho života a vážím si jeho odkazu člověka, který se přes původní technické vzdělání systémového inženýra strojaře, přes humanistické přesvědčení, osvědčené v Expedici Lambaréné a přes lásku k přírodě prostřednictvím horolezectví dobral k oné potřebné syntéze celostního pojímání světa a jevů v něm ve všech věcných i časových souvislostech. Tím více si považuji, že jsem dostal cenu nesoucí jeho jméno a ještě jednou Vám za toto ocenění děkuji.

V Praze dne 6. června 2011                                      Ing. arch. Martin Říha

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License