Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

4. srpna 2009, Plzeň - Evropská komise minulý týden přijala první pozměňovací návrh k nařízení o testování chemických látek (REACH). Nařízení bylo změněno v tom smyslu, že dvě již platné testovací metody byly aktualizovány a čtyři nové byly přidány. Patří k nim i nová testovací metoda in vitro, která napomůže snížení počtu zvířat, používaných k testování dráždivosti kůže V současnosti jsou k těmto účelům nejčastěji používáni králíci. Znamená to, že králíci již nadále nemohou být ke zjišťování dráždivosti chemických látek, biocidů a kosmetiky využíváni.

Alternativu ke zmíněnému testu dráždivosti kůže na králících představuje metoda in vitro, která používá kůži darovanou lidskými dobrovolníky. Je k dostupná pod komerčními názvy EpiSkin, EpiDerm a SkinEthic.

Tento pozměňovací návrh k nařízení o testování chemických látek na zvířatech, přijatém v květnu 2008, vychází ze závazku Evropské komise zrychlit dostupnost alternativních testovacích metod. Nařízení REACH (registrace, hodnocení a povolování chemických látek) určuje kritéria, podle nichž se bude určovat, zda jsou běžně používané chemické látky nebezpečné pro zdraví lidí a životní prostředí a zda vůbec spadají pod regulaci v rámci nařízení REACH . Také ostatní legislativa zabývající se kosmetikou, čistícími prostředky a biocidy využívá testovacích metod, stanovených v tomto nařízení. Změna vstoupí v platnost tři dny po svém zveřejnění v Úředním věstníku.

Organizace na ochranu zvířat se dlouhou dobu snažily Evropskou unii přesvědčit k tomu, aby přijala tuto novou metodu testování dráždivosti kůže, jejíž platnost schválilo Evropské centrum pro validaci alternativních metod (ECVAM) již v dubnu 2007. Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) vítá, že se tak nyní stalo, nicméně je zklamána, že Evropské unii trvalo dva roky, než přijala tuto schválenou a lehce dostupnou alternativu a zařadila ji do evropské legislativy.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License