Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

24.3.2009 - Evropský parlament dnes podpořil aktualizaci právních předpisů v oblasti kosmetických výrobků. Vzhledem k tomu, že EP dospěl k dohodě s Radou, bude moci tato legislativa vstoupit v platnost v nejbližší době. Nové nařízení odstraňuje nejasná a nekonsistentní ustanovení a posiluje bezpečnost kosmetických výrobků zavedením minimálních standardů pro hodnocení bezpečnosti. Pozměňovací návrhy EP se týkají především bezpečnosti nanomateriálů používaných v kosmetických výrobcích.

Poslanci ve zprávě poslankyně Dagmar ROTH-BEHRENDT (PES, DE), kterou dnes přijali na plenárním zasedání poměrem hlasů 633:29:11, vyjadřují souhlas s návrhem Komise na zjednodušení evropských právních předpisů v oblasti kosmetických výrobků nahrazením 27 právních předpisů o celkovém rozsahu 3.500 stran jediným nařízením. Podporují rovněž hlavní cíl návrhu: zajistit vysokou úroveň bezpečnosti kosmetických výrobků zvýšením odpovědnosti výrobců a posílením kontrol na vnitřním trhu při současném omezení administrativní zátěže. Platných předpisů o zákazu a postupném ukončování testování kosmetických produktů na zvířatech se nové nařízení nedotkne.

Nanomateriály: nutné označování, definice a hodnocení bezpečnosti

Kompromisní text uvádí, že u všech kosmetických výrobků, které obsahují nanomateriály, musí být zaručena vysoká úroveň ochrany zdraví spotřebitelů. Nanomateriály jsou přitom obsaženy v celé řadě výrobků. Podle odhadů Komise obsahovalo v roce 2006 nanomateriály přibližně 5 % všech kosmetických produktů. Na žádost Parlamentu bylo do kompromisního znění začleněno ustanovení, podle kterého bude ustanoven postup pro hodnocení bezpečnosti všech výrobků obsahujících nanomateriály, který může vést k jejich zákazu, pokud se prokáže, že existuje riziko pro lidské zdraví. V současné době jsou regulovány pouze nanomateriály obsažené v barvivech, konzervantech a UV filtrech. Poslanci také požadují, aby nanomateriály v kosmetických výrobcích byly uvedeny ve složení výrobku.

Na žádost poslanců byla do nařízení začleněna definice nanomateriálů, kterou má Komise později upravit tak, aby zajistila, že bude odpovídat nejnovějším vědeckým poznatkům. Nanomateriálem se podle textu nařízení rozumí „nerozpustný nebo bioperzistentní a záměrně vyrobený materiál o jednom nebo vícestranném vnějším rozměru, nebo vnitřní struktuře, jehož částice jsou velikosti řádu od 1 do 100 nm”.

Údaje o výrobcích - nutná společná kritéria

Pokud jde o údaje na výrobcích týkajících se například účinků jednotlivých produktů, má nařízení zajistit, že v reklamách budou moci být využívány pouze skutečné vlastnosti daného výrobku. Stejný princip bude uplatněn i na obaly a označování výrobků. Poslanci žádají Komisi, aby vytvořila akční plán týkající se těchto údajů a aby přijala seznam společných kritérií pro uvádění údajů na kosmetických výrobcích.

Karcinogenní, mutagenní látky a látky toxické pro reprodukci

V souladu s návrhem Komise, který Parlament plně podpořil, stanoví kompromisní text přísná pravidla pro využívání karcinogenních a mutagenních látek, stejně jako látek toxických pro reprodukci při výrobě kosmetických produktů. Používání těchto látek je obecně zakázáno a může být povoleno pouze ve výjimečných případech a za přísně vymezených podmínek.

Nařízení o kosmetických výrobcích z roku 2003

Po rozsáhlých jednáních se Parlament a Rada dohodly na zákazu testování hotových kosmetických výrobků na zvířatech v celé EU, s platností od roku 2004. Dohodly se také na postupném ukončení testování jednotlivých složek kosmetických výrobků na zvířatech. Aby byly pokryty také importované výrobky, bude se tento zákaz týkat všech kosmetických výrobků a jejich sloučenin, které jsou umísťovány na evropský trh. Pokud budou nalezeny alternativní metody testování, měly by být testy na zvířatech zcela ukončeny v roce 2009. Některé těžko nahraditelné testy však budou používány až do roku 2013. Poté zákon o zákazu testování na zvířatech vstoupí v platnost, i když se do té doby alternativní metody nenaleznou.

Z českých europoslanců vystoupila v rozpravě Zuzana ROITHOVÁ (EPP-ED). Je přesvědčena, že „zavedení minimálních standardů pro bezpečnost kosmetických výrobků je důležitým krokem k zajištění podstatně vyšší bezpečnosti evropských spotřebitelů”. Ocenila rovněž, že nové nařízení snižuje administrativní zátěž pro evropské výrobce a že tvrzení o účincích na výrobcích bude muset být doloženo v dokumentaci. Nesouhlasí nicméně s požadavkem, aby „sdělení o obsahu nanomateriálu na produktech měla charakter varování”. Domnívá se totiž, že je důležité, aby byl zaveden seznam povolených nanomateriálů, které nejsou škodlivé, nýbrž zlepšují kvalitu výrobků, ale není nutné „budit strach mezi spotřebiteli”. Vítá v tomto ohledu, že do textu byla zapracována jednotná definice nanomateriálu, která bude upravena tak, aby odpovídala dalším nejnovějším vědeckým poznatkům.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License