Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ k násilnostem, které se udály v sobotu 16. 5. 1998 v Praze a k jejich mediální odezvě

Předsednictvo Společnosti pro trvale udržitelný život projednalo na svém zasedání dne 19. 5. 1998 informace o událostech, ke kterým došlo na různých místech v Praze v sobotu 16. 5. 1998, včetně ohlasu v politických kruzích a hromadných sdělovacích prostředcích, se značným znepokojením. Vzhledem k tomu, že násilí a škody na majetku byly ještě před řádným vyšetřením paušálně připsány ekologickým a environmentálním hnutím, považujeme za nezbytné seznámit veřejnost se svým stanoviskem rovněž prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a věříme, že alespoň seriózní a objektivní z nich je zveřejní.

Předesíláme, že původní podnět k uskutečnění veřejného shromáždění, kterým jsou obavy z negativních důsledků globalizace ekonomiky a snaha upozornit veřejnost na potřebu těmto nebezpečím včas čelit, považujeme za zcela legitimní..

Vznik a činnost silných nadnárodních výrobních, obchodních a finančních subjektů, přesahujících svými oblastmi působení a ekonomickou silou hranice národních států, jejich legislativní, administrativní a ekonomické nástroje, nejen ohrožuje a ničí environmentálně příznivější lokální a regionální podnikání, založené na co nejmenších materiálových a energetických cyklech s malými nároky na objem vyvolané dopravy, ale svou silou, nekonfrontovanou s adekvátní globální správou věcí veřejných, ohrožují i celé národní ekonomiky rozvojových a transformujících se zemí.

Navíc pod záminkou odstraňování překážek ve volné výměně zboží, pracovních sil a kapitálu útočí systematicky a koordinovaně na všechna sociální a environmentální ochranná opatření národních vlád, chránící občany těchto zemí, jejich minimální sociální a environmentální standard. Příkladem je Mnohostranná  smlouva o investicích (MAI) připravovaná v rámci OECD)

Soudě podle reakcí některých našich politiků na tato upozornění, ani u nás nejsou tato nebezpečí pro vznikající malý a střední podnikatelský stav dostatečně na odpovědných místech vnímána. Ne-li zkorumpována, přinejmenším fascinována těmito mocnými subjekty je část naší politické scény ochotna pod tlakem nadnárodních zájmových skupin redukovat sociální i environmentální legislativu, chránící vlastní občany a voliče a vydávat naše ekonomické i životní prostředí rizikům, kterým zatím nedokáže čelit. Proto s původním impulsem pro konání připravovaného shromáždění souhlasíme. Nikoliv ovšem s ničením hodnot a fyzickým násilím jako formou protestu.

Nesouhlasíme s tvrzením policie, že na základě žádosti pořadatelů neměla důvod zajišťovat početnější asistenci, neboť počet účastníků byl ohlášen na cca 250 lidí a žádost neobsahovala záměr pochodu účastníků městem. Některé sdělovací prostředky o akci informovaly už v pátek 15. 5. 1998 (např. Právo, Internet) a uváděly, že akce bude organizována v souvislosti se zasedáním G-8 i v jiných zemích a že spoluorganizátory a spoluúčastníky budou i organizace Earth First a Rainbow Keepers. Tím akci zajistily propagaci bohužel i mezi násilníky a vandaly. Jen naprostý nedostatek předvídavosti a ignorování dalších zpráv mohl způsobit, že byla policie zaskočena počtem účastníků a jejich pochodem do středu Prahy. Na druhé straně chápeme, že policie byla už při doprovázení demonstrantů a při pokusech o jejich usměrnění na magistrále konfrontována po delší době s neobvykle agresivním a nepřátelským chováním části účastníků, což mohlo vyvolat frustraci části jejích příslušníků a excesy i na její straně v dalším průběhu událostí, pro které však není omluvy, neboť jsou neprofesionální a nezákonné.

Jako zcela nepřijatelné se nám pak jeví, potvrdí-li se při vyšetřování některá svědectví, že příslušníci policie použili násilí a bití proti občanům, kteří se k událostem na Václavském náměstí a ve Vodičkově ulici dostali jen shodou okolností jako náhodní svědci, nebo proti zadrženým nekladoucím odpor a proti vyšetřovaným a zraněným.

Žádáme, aby všechny tyto události byly řádně vyšetřeny nejen policií, protože od ní jako účastníka střetnutí nelze očekávat objektivitu, ale nezávislou vyšetřovací komisí, jejímiž členy budou členové Senátu (vzhledem k blížící se nefunkčnosti Poslanecké sněmovny), představitelé Helsinského výboru, HOST, Amnesty International a dalších respektovaných hnutí na obranu lidských a občanských práv.

I když vyšetřování takové komise může jen shromáždit dostupné informace a nemůže vést přímo k opatřením v exekutivě, přispělo by jistě k zodpovězení otázek:

  • proč policie podcenila rizika shromáždění při veřejně dostupných informacích o akci a spoléhala se na odhad počtu účastníků a průběhu akce pouze ze žádosti o povolení;
  • proč nezmobilizovala dostatečné síly ke zvládnutí obnovení veřejného pořádku ihned, jakmile byl narušen neoznámeným zorganizováním průvodu do města při odchodu z Náměstí míru k magistrále;
  • kdo byli skuteční násilníci, útočící na pořádkové síly a majetek (pokud mezi nimi bude identifikován skutečný člen naší organizace, veřejně se policii i spoluobčanům omluvíme) a zda mezi nimi nepůsobili provokatéři s cílem účelové diskreditace ekologických hnutí u veřejnosti před volbami;
  • zda došlo k neprofesionálním a nezákonným zákrokům i na straně státní a městské policie;
  • jaké budou vyvozeny důsledky.

Před ukončením takového vyšetření považujeme za účelové a předčasné ujišťování vlády, ministra vnitra a policejního prezidenta, že zásah byl adekvátní situaci a profesionálně bezchybný.

 

Jménem předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život

 

   Pavel Šremer, prom.biol., v.r.  Ing.arch.Martin Říha, v.r.

          předseda STUŽ         místopředseda STUŽ

 

V Praze dne 21.5.1998

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License