Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

26. září 2008 - V Evropské unii se zpřísňují pravidla sběru a recyklace baterií a akumulátorů. V platnost totiž vstupuje směrnice, která mimo jiné zakazuje používání některých nebezpečných látek v bateriích.

Směrnici ale k dnešnímu dni kompletně převzalo jen sedm ze 27 členských zemí Evropské unie. Česko ani Slovensko mezi nimi podle mluvčí komise Barbary Helfferichové nejsou. Členské státy, které unijní normy do svých předpisů neaplikují, může Evropská komise pohnat před evropskou justici. Baterie obsahují řadu látek, které škodí lidskému zdraví či životnímu prostředí. Jsou mezi nimi třeba rtuť, kadmium či olovo. Sběr a recyklace použitých baterií mohou zabránit tomu, aby se tyto látky dostaly do přírody.

Směrnice kupříkladu zakazuje využívání rtuti ve všech typech baterií a používání kadmia v klasických malých bateriích (nikoli v bateriích pro automobily). Průmyslové a automobilové baterie se také nesmějí spalovat či dávat na skládky.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License