Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Radikálně zpřísnit a zprůhlednit nakládání s nebezpečnými odpady chce česká vláda po zkušenostech s likvidací nebezpečné skládky v Libčanech na Královéhradecku, která stála daňové poplatníky 30 milionů korun. Ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) ve středu kabinetu představí sedm opatření, která mají umožnit vznik systému bezpečného zbavování se jedovatých látek. Do konce příštího roku by měl být například připraven návrh on-line informačního systému pohybu jedů a burzy pro nakládání s nespotřebovanými chemikáliemi.

Do poloviny příštího roku chce ministerstvo také zkontrolovat všechna problémová místa, kde by se nezabezpečené jedovaté látky mohly nacházet. Krajské úřady už ve spolupráci s obcemi zpracovaly seznam potenciálních brownfieldů a budov, kde by mohly být chemikálie dlouhodobě skladovány načerno. Pro prevenci je podle dokumentu, který vyslechne vláda a který má ČTK k dispozici, nutné monitorovat tato místa do doby, než budou opět legálním způsobem využívána.

Sklad v Libčanech policisté objevili v dubnu 2006, pracovníci dekontaminační společnosti následně do spaloven odvezli 600 tun toxických látek. Experti v bývalé továrně našli nezabezpečené extrémně hořlavé látky, výbušniny a chemikálie s vysokým obsahem těžkých kovů.

Likvidace stála 30 milionů korun, peníze nyní kraj vymáhá po majiteli skládky Václavu Etlíkovi před soudem. Krajský úřad také nechal po ukončení odvozu toxických látek ze skladu zpracovat studii, která prokázala, že půda v areálu skladu je kontaminovaná ropnými látkami a toxickými kovy.

Aby stát předešel obdobným případům, navrhuje Bursík do konce příštího roku v zákonu o odpadech definovat dobu pro "shromažďování" chemikálií. Chce tak omezit situace, kdy původně pouze shromážděné odpady zůstávají na místě po mnoho let. Firmy, které nebezpečné látky budou skladovat delší dobu, tak budou moct činit jen za pravidel daných provozním řádem. Ministerstvo také navrhuje sjednotit systém vydávání povolení pro provozování skládek krajskými úřady, zvýšit počet kontrol a doporučuje pojišťovat firmy skladující nebezpečné odpady, aby byly schopny v případě platební neschopnosti, zániku nebo vyhlášených konkurzů financovat práce související s ochranou skládky.

Zpracovat návrh on-line informačního systému o pohybu nebezpečných látek a odpadů navrhuje ministerstvo podle holandského vzoru. Propojen by měl být i s dalšími již existujícími systémy v ostatních státech EU. Burza by měla podle návrhu vzniknout například při Hospodářské komoře či Komoditní burze, vedla by databázi nespotřebovaných chemikálií, čímž by se zvýšily přehled o jejich výskytu a možnost jejich využití.

Do konce příštího roku by chtělo ministerstvo vydat metodické pokyny, jimiž by se měly při povolování skládek nebezpečných odpadů řídit kraje a obce. Navrhuje také, že bude každým rokem Bezpečnostní radě státu předkládat zprávu o metodickém vedení samospráv v oblasti hospodaření s nebezpečnými odpady.

Přehled úkolů MŽP pro zabezpečení nepotřebných chemikálií:

  • předložit novelu zákona o odpadech, která omezí dobu shromažďování nebezpečných odpadů
  • sjednotit činnost krajských úřadů při povolování nakládání s odpady, zvýšit kontroly, doporučit pojištění firem skladujících nebezpečné odpady
  • zpracovat návrh on-line informačního systému o pohybu nebezpečných látek a odpadů v ČR
  • v ytvořit systém pro nakládání s nespotřebovanými chemikáliemi pomocí burzy na jednom centrálním místě
  • zpracovat návrh systému metodického vedení a pomoci samosprávám
  • předkládat každoročně Bezpečnostní radě státu zprávu o metodickém vedení a pomoci
  • provést kontroly problémových míst na základě podkladů, získaných od krajských úřadů a obcí

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License