Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Českým řekám hrozí znečištění chemickými látkami jako jsou například léčiva, parfémy, složky kosmetických přípravků a podobně. Podle odborníků z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech si většina čistíren odpadních vod (ČOV) dokáže poradit s biologickým znečištěním, ale část zmíněných chemických látek nezachytí, ačkoli mohou narušovat hormonální funkce organismů a negativně působí na jejich rozmnožování.

Na kvalitu vody mají podle český odborníků stále větší vliv například antikoncepční přípravky, antibiotika, antirevmatika, veterinární léčiva, složky pracích prášků, kosmetických a drogistických přípravků a pesticidy. "Hlavním vstupem těchto látek jsou komunální odpadní vody, třeba výtoky z čistíren odpadních vod," uvedl vedoucí oddělení vodní toxikologie a nemocí ryb Tomáš Randák.

Vodňanští letos zkoumali vodu a vzorky ryb v desítce lokalit na horních tocích řek. Někde podle nich připomíná chemický koktejl. Překvapivě je situace z tohoto hlediska horší na menších tocích než v místech, kde už má řeka víc vody. V horních tocích jsou totiž vody vypouštěné z čistíren méně naředěné. "Velmi překvapivé byly poměrně vysoké nálezy antibiotik a antirevmatik v lokalitách pod ČOV. Například v Živném potoku pod Prachaticemi byl prokázán i negativní vliv vypouštěných vod na pohlavní soustavu samců ryb žijících pod sledovanými zdroji znečištění," uvedl Randák.

Dosud se účinky těchto látek nesledovaly, vědci ve Vodňanech proto nyní zjišťují jejich koncentrace ve vodě a otestují jejich účinky. Vzhledem k vzrůstající spotřebě léčiv a chemikálií předpokládají, že příliv těchto látek do vody se zvyšuje. Proto doporučují lidem, aby se v místech, kam ústí ČOV, nekoupali ani tam nechytali ryby.

Řada těchto civilizačních látek může totiž mnohem více ovlivňovat organismy než těžké kovy a jiné cizorodé látky, jichž nyní v řekách díky čistírnám ubývá. Jsou zřejmě jednou z nejzávažnějších příčin poruch plodnosti ryb i jiných živočichů včetně člověka, protože působí na hormonální soustavu.

"Chceme spolupracovat i na vývoji čistírenských technologií, které by byly schopny tyto látky eliminovat jak v úpravnách pitné vody, tak v čistírnách odpadních vod," dodal Randák.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License