Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Evropská komise zaslala vládě České republiky varování, že řádně neuvedla do praxe evropskou direktivu zkráceně nazývanou Seveso II, která nařizuje zpracování havarijních plánů pro průmyslové podniky nakládající s nebezpečnými chemikáliemi. Varování Evropské komise kromě České republiky týká dalších 11 zemí, např. Francie, Německa, Španělska, Itálie nebo Nizozemska.

Podle sdělení Evropské komise bylo v této věci v souladu se články 226 a 228 smlouvy o EU odesláno všem dvanácti zemím poslední písemné varování. Jde o poslední krok před tím, než je záležitost předána soudu, který by případně stanovil výši pokuty za porušování závazků členských zemí.

Na problémy s uplatňováním evropské legislativy v oblasti prevence vážných havárií už v minulosti upozorňovaly české nevládní ekologické organizace. V červenci 2005 například dal Městský soud v Praze zapravdu žalobě Občanské ligy z Ústí nad Labem, že ministerstvo životního prostředí vedené tehdy Liborem Ambrozkem (KDU-ČSL) postupovalo nesprávně při projednávání bezpečnostní zprávy ústecké chemičky Spolchemie. Nevládní organizace podala žalobu proto, že bezpečností zpráva ústecké Spolchemie ignorovala velmi vážná rizika např. synergických účinků nebo nejhorší možné izolované události (únik chlóru velkým otvorem v zařízení).

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License