Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Skutečnost, že ftalát DEHP(1) je toxický a působí zdravotní problémy, je známá již nejméně patnáct let. Přesto je přelomovým okamžikem, že jeho škodlivost ve zdravotnických pomůckách včera uznal Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika EU ve své rozsáhlé zprávě (2,3). Ještě v roce 2002 totiž Výbor tvrdil, že množství ftalátu DEHP není třeba ve zdravotnických pomůckách omezovat, neboť není dostatek důkazů o jeho negativním působení na léčené pacienty. Výbor včera poprvé otočil. Uznání škodlivosti ftalátu ve zdravotnických pomůckách tak může poprvé v historii otevřít seriózní diskuzi o změnách zákonů a cestu k vymýcení škodlivých látek ze zdravotnictví.
Zdravotnické pomůcky vyrobené z PVC měkčeného ftalátem DEHP patří v současné době k nejrozšířenějším a nejpoužívanějším. V závěru oficiální studie se praví, že největší zdravotní rizika představuje DEHP především pro novorozené chlapce, kteří jsou s jejich pomocí léčeni. „Ftalát DEHP totiž negativně působí kromě jater a ledvin také na testikulární buňky, které ovlivňují produkci spermií. Zvýšená expozice ftalátem DEHP tak může chlapcům v pozdějším věku způsobit vážné problémy s plodností,“ uvedla vedoucí kampaně Arniky “Nehrajme si s PVC” Ing. Miroslava Jopková. Mezi další rizikové skupiny však Výbor zařadil i pomůckami léčené těhotné ženy a kojící matky, protože expozice DEHP probíhá i během těhotenství a kojení.

Podle Jopkové lze významnou část rizikových pomůcek nahradit za bezpečnější alternativy. „V České republice je několik nemocnic, které již upouštějí od používání zdravotnických pomůcek s toxickými ftaláty. Příkladem je novorozenecké oddělení ve Fakultní nemocnici v Olomouci, kde byly zdravotnické pomůcky z PVC nahrazeny z 95 %, Nemocnice na Homolce nebo dětská dialýza v ostravské nemocnici.“

Koordinátorka mezinárodní organizace Health Care Without Harm Karolína Brabcová Vědeckému výboru vyčítá, že se existencí alternativ nezabýval více: “Zpráva hodnotí pouze chemické látky, které lze používat k měkčení PVC. Nejsou zde brány v potaz žádné alternativní plasty či materiály pro výrobu zdravotnických pomůcek, kterých existuje již dnes na trhu několik stovek. Pokud by se zaměřili také na zdravotnické pomůcky z plastů, do kterých není potřeba přidávat změkčovadla, bylo by nalezeno mnoho zdravotnických pomůcek, ze kterých se neuvolňují toxické látky do těl pacientů. ” (5, 6)

Přílohy:

(1) Di-(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) se používá jako změkčovadlo v PVC výrobcích (např. zdravotnické pomůcky- hadičky, vaky, podlahové krytiny, tapety, pláštěnky, apod.). DEHP je podle směrnice EU 67/548/EHS o klasifikaci a označování nebezpečných látek klasifikováno jako látka jedovatá z hlediska reprodukce. Může způsobit vrozené vady, kardiovaskulární problémy, negativně ovlivnit činnost štítné žlázy. Použití DEHP bylo omezeno v hračkách a výrobcích pro děti.

(2) Zpráva Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika Scientific Committee on Emerging and Newly-Identified Health Risks (SCENIHR) Preliminary Report On The Safety Of Medical Devices Containing DEHP-Plasticized PVC or Other Plasticizers On Neonates and Other Groups Possibly at Risk http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_cons_05_en.htm

(3) Zpráva, strana 43: “Dostupná data o expozici DEHP ukazují, že dávka DEHP, které jsou vystaveni novorozenci během některých léčebných procedůr, dosahuje stejné nebo dokonce vyšší úrovně než dávky působící reprotoxicky dle studií prováděných na zvířatech. Tyto studie rovněž vedly ke znepokojujícím zjištěním, že mnohem citlivěji reaguji na toxicitu DEHP testikulární buňky mladých jedinců než je tomu u těch vyspělých. Lze proto předpokládat, že novorozenci mohou být ohroženi negativním působením DEHP na reprodukci a vývoj.

(4) Health Care Without Harm Europe (HCWHE) je mezinárodní koalicí snažící se o ochranu zdraví tím, že podporuje takovou praxi zdravotnického průmyslu, která je odpovědná k životnímu prostředí. Jednou z oblastí, kterou se HCWH zabývá je používání toxického ftalátu DEHP ve zdravotnických pomůckách.

(5) Podle posledního výzkumu HCWHE je na evropském trhu více než 260 zdravotnických pomůcek bez DEHP a jiných změkčovadel. Více informací je zde: http://www.noharm.org/details.cfm?ID=1555&type=document. Sdružení Arnika sestavuje podobnou databázi alternativ k rizikovým pomůckám z PVC obsahujících toxické změkčovadlo DEHP. Více zde:http://pvc.arnika.org/alternativy.shtml

(6) Zdravotnické pomůcky z PVC obsahují 20-40 % DEHP. Podobné množství alternativních změkčovadel je použita u alternativ, které zpráva zmiňuje. SCENIHR to uzavírá takto: “Informace o úniku alternativních změkčovadel jsou výjimečné, ale lze předpokládat, že i u nich to bude podobné.” (strana 39)

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License