Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) a Zelený kruh si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář "REACH - nová chemická politika EU", který se bude konat v úterý 7. listopadu 2006 od 16,00 hodin v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1. 

Projednávání návrhu evropské směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH) finišuje. Plénum Evropského parlamentu o něm bude v tzv. druhém čtení hlasovat v polovině listopadu a předpokládá se, že nová právní norma vstoupí v platnost počátkem roku 2007.

* Jak se liší postoj Evropského parlamentu a Rady EU k REACH? *Co obsahuje česká pozice k REACH?* Co bude znamenat REACH pro průmyslu? Co přinese REACH pro životní prostředí a co přinese spotřebitelům? * Jak bude REACH chránit zdraví? I to jsou otázky, na které se pokusí diskusní seminář STUŽ a Zeleného kruhu hledat odpovědi.

Účast na semináři doposud přislíbili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (ing. Ksandrová), Ministerstva životního prostředí ČR (ing. Ptáčková), Koalice občanských spotřebitelských aktivit - KOSA (ing. Velek) a STUŽ (MUDr. Šuta)

Diskusi bude moderovat: Ing. Tylová

Vstup volný, diskusní seminář se koná díky laskavé podpoře Nadace Partnerství a pražské kanceláře Nadace Heinricha Bölla