Evropská unie je největším světovým trhem s chemickými látkami a jejich nejvýznamnější výrobce. Skandály spojené s chemickým průmyslem v posledních desetiletích (např. PCB, Bhópál, Seveso, ftaláty) vedly k zavádění dílčích právních regulací výroby chemických látek a nakládání s nimi. Tento historický vývoj vedl ke vzniku roztříštěného a nepřehledného právního propletence, který není efektivní ani z pohledu ochrany lidského zdraví (např. každý pátý zaměstnanec v EU přichází do kontaktu s karcinogeny).

 Ačkoli roční obrat evropského chemického průmyslu přesahuje 500 miliard euro, nejsou známa nebezpečí spojená s většinou vyráběných a obchodovaných chemikálií. Evropská komise (EK) se proto odhodlala k reformě chemické politiky, jež hodlá nahradit desítky dílčích předpisů systémem registrace, evaluace a autorizace chemických látek – REACH. Cílem reformy je zvýšit inovativnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu, zajistit dostatek informací o produkovaných chemikáliích a lépe chránit životního prostředí a zdraví lidí před nebezpečnými chemikáliemi. Zda se to podaří, rozhodnou Evropský parlament a Evropská komise, patrně koncem roku 2006.