Tábor-Jordán 9

Společnost pro trvale udržitelný život, regionální jihočeská pobočka, ve spolupráci s Týdeníkem Táborsko si Vás dovolují pozvat na veřejnou diskusi v Táboře ve středu 8. června 2011 od 18 hod.

Diskuse se bude konat v salonku restaurace Monako na Starém městě v Táboře (Široká 213, z Pražské ulice za Oberbankou doleva)

  • Proč výběrové řízení vyhrál uchazeč s nabídkou o více než 100 milionů vyšší?
  • Dá se nehospodárnému zacházení s veřejnými prostředky ještě zabránit?
  • Může do věci promluvit ÚOHS a Evropská komise?

Na tyto a další otázky budou tázáni

  • táborští politici z obou názorových protipólů,
  • zástupce Transparency International, nadnárodní neziskové organizace zaměřené na omezování korupce,
  • zástupce pořádající Společnosti pro trvale udržitelný život

moderuje PhDr. Libuše Kolářová, šéfredaktorka Týdeníku Táborsko