Pořad, natočený Českou televizí u příležitosti semináře spolupořádaného STUŽ si můžete prohlédnout zde.