Zveme Vás na diskusní seminář na téma

 

Česká krajina v budoucnosti

aneb

jak řešit problémy udržitelného rozvoje české krajiny?

 

který se koná

v úterý 5. dubna 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319krajina

*

Česká krajina podstupuje jednu ze svých největších proměn. Čím dále, tím více jsou patrné neudržitelné trendy, jimiž se nám mění před očima. Diskusní seminář bude věnován tomu, jak dosáhnout změny k udržitelnějšímu vývoji naší krajiny a šetrnějšímu hospodaření s jejím přírodním a kulturním potenciálem.

 

Diskutovat budou:

Mgr. Petr Birklen, ředitel odboru péče o krajinu, MŽP ČR,

Prof. Josef Fanta, emeritní profesor univerzity v Amsterdamu, zemědělské univerzity ve Wageningenu a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

Ing. Martina Pásková, PhD, Ministerstvo životního prostředí,

Ing.arch. Martin Říha, místopředseda STUŽ,

Ing. Klára Salzmann Jančurová, PhD, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,

Akad. arch. Martin Stránský, Cenelc.cz.

 

Pozváni byli také:

Ing. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí

Ing. Miroslav Kalous,   NM MMR pro územní a bytovou politiku

PhDr. Juraj Chmiel,  CSc, náměstek ministra  MZe pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku

PhDr.Anna Matoušková, náměstkyně pro kulturní dědictví, MK ČR

 

Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, prom. biol..

 

VSTUP VOLNÝ