Alej v Heřmani, převzato z Wikimedia CommonsVlastivědné muzeum v České Lípě společně s regionální pobočkou Společnosti pro trvale udržitelný život se rozhodlo přispět k aktuální diskusi, týkající se péče o stromy v České republice. Na toto téma, které mnohdy vzbuzuje kontroverzní reakce, připravilo přednášku, která se konala v budově muzea ve čtvrtek 17. března 2011.

Hlavním přednášejícím byl arborista Jan Svárovský z Českolipska, který seznámil přítomné s historií péče o stromy ve světě i u nás, s aktuálními poznatky i s možnostmi získat vzdělání v  této oblasti. „U nás se při péči o stromy mnohdy stále ještě projevuje odborná neznalost či uplatňování překonaných metod, zejména tzv. stromové chirurgie, která byla ve světě používána od 50. až do 80. let 20. století,“ uvedl mimo jiné J. Svárovský. V posledních dvaceti letech se stále více prosazují přírodě blízké metody péče o stromy, přičemž na čele v rozvoji těchto metod je mezi evropskými zeměmi Velká Británie, proslulá svými četnými parky a zahradami.

Tyto metody jsou již ve spolupráci s odborníky – arboristy uplatňovány i na Českolipsku, byť zatím jen v užším měřítku. V následné diskusi zazněly příklady překonávání zastaralých přístupů, problémů neperspektivní výsadby zeleně v rámci nové výstavby i toho, jak bývá rozhodování úředníků státní správy ovlivňováno hrozbou sankcí kvůli tzv. zanedbání údržby zeleně či ekonomickými tlaky. Za zamyšlení v té souvislosti stojí i skutečnost, že této velice přínosné přednášky a diskuse se nezúčastnil nikdo z pozvaných úředníků místní státní správy.