Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/functions.php on line 202

Rok 2010 nevybočil z linie, kterou východočeská pobočka sleduje cílevědomě již léta. Také počet a charakter vlastních akcí byl obdobný jako v předcházejících letech. Minulý rok lze tedy hodnotit jako úspěšný.

Naše činnost je zaměřena z větší části na ekologickou výchovu a osvětu.

Na prvním místě stojí za zmínku náš největší projekt, a to Ekologické výukové programy s nadací Veolia. Projekt nastartovaný v září skončil letos v únoru. Jeho náplň tvoří přednášky na školách na různá témata týkající se životního prostředí. Cílem je obohacovat školní výuku a vnášet do ní nové pohledy a myšlenky, včetně principu udržitelného rozvoje.

V rámci projektu jsme potěšili žáky a studenty nejen řady královéhradeckých, ale i dalších škol v kraji. Konkrétně v Malých Svatoňovicích, v Náchodě, v Trutnově a v Novém Bydžově. Přednášíme také na tzv. specializovaných či praktických školách. Zde bývá počet žáků na prezentaci podstatně nižší, což se pak projeví i v naší statistice. I tak jsme zpestřili výuku 1110 žákům a studentům v deseti školách v kraji.

Do ekologické výchovy spadá i naše tradiční zářijová akce, projekce ekologických filmů k Evropskému týdnu mobility. Koná se s podporou Magistrátu města Hradce Králové a Ministerstva ŽP. Promítání proběhlo ve čtyřech dnech, účast byla vysoká: 1217 diváků z 10-ti škol a zařízení pro postižené děti. Na programu bylo 14 filmů zaměřených na vliv dopravy na naše prostředí, na bezpečnost v dopravě, a na přírodní hodnoty a jejich ochranu.

 

Těm odrostlým, dospělcům, jsme v loňské roce nabídly dvě přírodovědné exkurze.

První z nich představoval třetí ročník cyklovýšlapu do hradecké přírody za poklady Natury 2000. Odborné vedení zajišťovali botanička, entomolog a ornitolog.
Obdivovaným  nálezem byla na výsost fotogenická vážka čtyřskvrnná.

Druhá exkurze zamířila do přírodní rezervace a prameniště Zbytka u Dobrušky, do oblasti se zdroji pitné vody pro Hradec Králové a širé okolí. Kromě doktorů přes přírodu, tedy botanika, entomologa a ornitologů, tu tentokrát nechyběli doktoři a inženýři přes vodu. Neb právě v této lokalitě se střetávají zájmy ochrany přírody s požadavky na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Tento střet měl za následek až jakýsi válečný stav mezi některými ekology a jistými komunálními politiky. Krátce řečeno, dochází tu právě z důvodu ochrany zdejší flóry a fauny, která je na vysokém stavu podzemní vody závislá, k sezónnímu a množstevnímu omezení čerpání vody.

Pro přírodovědné labužníky zmíním ještě významný přírodní objev z říše bezobratlých, a sice vzácné nesytkÿ čenohlavé (Sesia melanocephala).

V říjnových komunálních volbách kandidovali i někteří naši členové. A to za zelenou platformu Změna pro Hradec. I když nebodovali, jejich seskupení vybojovalo nakonec v městském zastupitelstvu tři mandáty. Zde bych vyjádřil naději, že po letech napjatých vztahů mezi eko-NGOs a vedením krajského města se rýsuje období klidnější spolupráce.

Východočeská regionální pobočky STUŽ děkuje touto cestou za pestrou aktivitu na centrální úrovni, za obětavost těch, kteří nesou prapor a pochodeň organizace, a v neposlední řadě za podporu všech odnoží STUŽe, včetně té naší východočeské pobočky.

 

Miroslav Petr
předseda Východočeské regionální pobočky STUŽ

březen 2011