Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

který se koná v úterý 1. února 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Veřejným zájmem je trvalá udržitelnost života.

Úloha a vztahy státní správy a samosprávy při ochraně přírody, krajiny a nemovitých (registrovaných i neregistrovaných) památek.

který se koná

v úterý 1. února 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

*

 • Implementační plán Strategického rámce udržitelného rozvoje v RVUR, související aktivity.
 • Proč není trvalá udržitelnost života považována za veřejný zájem ? Hledání celostního řešení.
 • Proč není věcně příslušná legislativa podřízena zásadám integrované ochrany přírody, krajiny a architektury ?
 • Klady a zápory současného legislativního zakotvení jejich vztahu a kompetencí (viz např. ustanovení zákona o obcích o vztahu státní správy a samosprávy, neexistence zákona o státní službě, kompatibilita s legislativou EU, trendy vývoje, vymahatelnost, voluntarizmus a resortismus rozhodovací sféry, atd.). Strategické plány, územní plánování atd.
 • Je v praxi dostatečně uplatňován princip nezávislosti moci zákonodárné, výkonné a soudní - jako pilíře právního státu ?
 • Zákon o střetu zájmů. Účinnost etických kodexů státní správy a samosprávy.
 • Co je vlastně politická vůle, jak ji účinně měnit ?
 • Návrhy MMR, MPO a dalších institucí na některá zjednodušení ekologické legislativy.
 • Úloha MŽP a MK, jejich inspekcí a odvolacích orgánů, očekávání, možnosti, výsledky.
 • Jak čelit snaze o trivializaci zásad udržitelného způsobu života změnou legislativy, bagatelizováním nepříznivých dopadů na životní prostředí, nerespektováním principu předběžné opatrnosti a skutečné hodnoty ekosystémových služeb ? Aplikace zjednodušených tržních principů v rozhodovacích procesech.
 • Je žádoucí audit legislativy z hlediska respektování principu udržitelného způsobu života ?

 

Panelisté :

 

Prof. JUDr. Milan Damohorský, Dr.Sc., Právnická fakulta UK

Ing. Igor Hartmann, řed. odboru, Ministerstvo místního rozvoje

Pavel Šremer, prom. biol., STUŽ

Ing. Eva Tylová, místostarostka MČ Praha 12

Ing. Ondřej Velek, zastupitel MČ Praha 5

Garant : Ing. Jiří Fencl, CSc., STUŽ

VSTUP VOLNÝ


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License