Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Autoři Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj se bouří proti zásahům MŠMTEducation - převzato z Wikimedia Commons

Zástupci akademické sféry, neziskových a příspěvkových organizací, kteří od loňského roku spolupracovali s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, píší otevřený dopis ministru Josefu Dobešovi (plné znění zde). 

Upozorňují v něm na nekoncepčnost, neodbornost a nefunkčnost aktuální verze Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která je torzem původního dokumentu, na kterém spolupracovali. Signatáři dopisu, mezi kterými je řada osobností a profesionálů zabývajících se dlouhodobě vzděláváním pro udržitelný rozvoj, připomínají, že aktuální verze nesplňuje ani základní standardy pro tento typ dokumentů běžný v zahraničí a nepřináší žádný pokrok v této oblasti vzdělávacího systému. V těchto dnech přitom končí vnější připomínkovací řízení, během kterého se mohou k tomuto dokumentu vyjádřit resorty, kraje a řada státních a veřejných institucí.

Jak podotýká jedna z autorek původní verze Akčního plánu a signatářka otevřeného dopisu ministrovi Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze: Dokument je nyní nesystematickým souborem náhodných bodů, které zbyly po redukci původního textu – dohromady nepředstavují žádnou alespoň trochu ucelenou vizi rozvoje dané oblasti vzdělávání, která by vycházela ze stávající Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj přijaté vládou, ani základ pro tvorbu navazujícího Akčního plánu pro příští období.“

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) navazuje v České republice na dlouholetou tradici, která propojuje zájem o životní prostředí s ekonomickými a sociálními otázkami. Náš stát se na nejvyšší úrovni zavázal k celosvětové Dekádě vzdělávání pro udržitelný rozvoj i k dílčím mezinárodním dohodám, jejichž cílem je aktualizovat vzdělávání s ohledem na potřeby budoucích generací. Součástí tohoto procesu je Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 2008 – 2015, která má být doplněna o akční plán vyjadřující konkrétní aktivity pro léta 2010-2012. Bez akčního plánu jsou mezinárodní závazky jen papíry bez šance na uskutečnění cílů, které proklamují. Právě tento akční plán je nyní ohrožen zásahy MŠMT.

Obsahem původního akčního plánu bylo pět klíčových témat vzdělávání pro udržitelný rozvoj: rozvoj občanské angažovanosti, vztah k místu, udržitelná výroba a spotřeba a komplexní průřezové začlenění VUR do celkového systému vzdělávání. Jednotlivé aktivity na sebe logicky navazovaly. Původní návrh připravený týmem odborníků a připomínkovaný napříč všemi resorty, kraji a zástupci vysokých škol byl nyní během posledních měsíců bez udání důvodu upravován. Téma snižování sociálního napětí bylo zcela vyjmuto, z ostatních byly vyškrtnuty aktivity, které mělo v gesci MŠMT. Toto ministerstvo je přitom za vzdělávání pro udržitelný rozvoj zodpovědné.

Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy shrnuje: „Celkově působí dojmem nekoncepčního a velmi nedbale sestaveného dokumentu, který problematiku řeší čistě formálně a někde po zkrácení vůbec nedává smysl. Nedůvěryhodnost tohoto dokumentu zvyšuje falešné zaštiťování se autoritami – jak jmény původních autorů, kteří ovšem se současným zněním nesouhlasí, tak dokumenty, se kterými současné cíle nesouvisí.“

Autoři a recenzenti původního dokumentu proto nyní oslovují ministra školství v otevřeném dopisu, kde apelují na respektování etiky autorské práce, zlepšení komunikace s expertní skupinou a navrácení kvality tomuto významnému dokumentu. Připomínají, že základním principem vzdělávání pro udržitelný rozvoj je dialog, tím je tato oblast významným příspěvkem k pochopení a uplatnění demokratických principů ve společnosti. Právě demokratické zásady dialogu ovšem MŠMT v poslední době porušuje.

 

Praha, 25.11.2010

Kontaktní osoba:

PhDr. Jan Činčera, PhD., Technická univerzita v Liberci

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 777 591 707

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License