Vážený pan

Jaroslav Foglar

t.č. Thomayerova nemocnice

Praha 4

 

Milý pane Foglare !

Blahopřejeme Vám k Vašemu vzácnému jubileu jako členové organizace, na jejímž vzniku máte velkou zásluhu.

Devadesáté narozeniny jsou vhodnou příležitostí, abychom Vám prozradili naše tajemství.

Společnost pro trvale udržitelný život založil v roce 1992 Josef Vavroušek, Váš věrný čtenář, skaut, horolezec, ekolog, první československý ministr životního prostředí. Také díky němu byly v letech 1990 až 1992 přijaty ekologické zákony, z nichž některé nám závidí celá Evropa.

My se dnes, omezenými silami nevládní organizace, snažíme o to, aby tyto zákony byly zachovány i dodržovány. Přitom šíříme myšlenku, že nestačí přírodu chránit. Chceme-li nejprve alespoň zastavit pokračující destrukci, a pak učinit kroky k obnovení harmonie mezi lidskou společností a přírodou, musíme nejprve změnit své hodnotové orientace. Musíme usilovat o harmonii mezi lidmi navzájem, musíme začít každý u sebe. Tak, jak nás to naučili Vaši románoví hrdinové.

Děkujeme Vám za tento neocenitelný přínos ekologickému hnutí i všem lidem naší země. Přejeme Vám zdraví, sílu, optimismus a mnoho tvůrčí energie.

Díky Vám, pane Foglare.

Za Společnost pro trvale udržitelný život: Pavel Šremer, prom. biolog, Ing. Eva Vavroušková, Ing. Ivan Dejmal, Ing. arch. Martin Říha, Ing. Igor Míchal, CSc.

Pavel Šremer, předseda STUŽ

V Praze, 3. 7. 1997