úterý 1. června od 16 hod. Novotného lávka 5, místnost 319.

Pozvánka na diskusní seminář, který pořádá

 

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)

 

v úterý 1. června 2010 od 16. 00 hodin

Klub techniků, Novotného lávka 5, místnost č. 319

 

na téma

Péče o životní prostředí do roku 2020

aneb jak pokročila příprava

Státní politiky životního prostředí

 

 

Společnost pro trvale udržitelný život si Vás dovoluje pozvat na besedu o tématech, prioritách a cílech připravované Státní politiky životního prostředí. Budeme diskutovat i o širších společenských a hospodářských souvislostech politiky životního prostředí, připravované do r. 2020.

 

V panelu vystoupí:

 

Ing. Jiří Hradec, ředitel České informační agentury životního prostředí (CENIA)

Ing. arch. Martin Říha, Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)

Akad. arch. Martin Stránský, předseda výkonného výboru Centra evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině (CENELC) v ČR

Pavel Šremer, prom. biol., ředitel  odboru  politiky životního prostředí  MŽP

 

 

Moderátor: Pavel Šremer

 

 

 

Vstup volný

 

 

Seminář je pořádán za podpory hl. města Prahy a Ministerstva životního prostředí