Seminář se koná v úterý 3. listopadu 2009 od 16. 00 hodin, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Pozvánka na diskusní seminář

 

Indikátory životního prostředí,

indikátory zdraví

a měřitelnost strategií

 

který se koná

v úterý 3. listopadu 2009 od 16. 00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

 

 

Indikátor je ukazatel, který charakterizuje stav nebo vývoj nějakého systému, stejně jako stav nebo vývoj  strategie, politiky nebo koncepce. Je využitelný k hodnocení strategických dokumentů v průběhu jejich naplňování a slouží tak k monitoringu, především pak ke zjišťování účinnosti přijatých opatření a hodnocení plnění cílů.

Indikátory mohou být hierarchicky seřazeny podle toho, co popisují. A protože považujeme strategie a politiky za dokumenty otevřené pro veřejnost, měly by být srozumitelné, dosažitelné, etc.

 

Panelisté:

 

MUDr. Eva Rychlíková, Česká inspekce ŽP, STUŽ,: Co je to indikátor

MUDr. Helena Kazmarová, Státní zdravotní ústav: Indikátory zdravotního stavu

RNDr. Jiří Bendl, CS, Ministerstvo ŽP: Indikátory udržitelného rozvoje a využití ve strategiích

RNDr.Jan Kovanda, PhD, Centrum UK pro ŽP: Jak lépe měřit udržitelnost., Indikátory a jejich strategické využití

 

Garantka a moderátorka semináře: MUDr Eva Rychlíková

 

 

 

VSTUP VOLNÝ

 

Seminář je pořádán za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva životního prostředí