Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Tisková zpráva Východočeské pobočky STUŽ ze dne 21. 9. 2009.

Probíhající výstavba koupaliště v Hradci Králové u Všesportovního stadionu má daleko větší dopad na městskou přírodu, než se předpokládalo.

Potvrzením této obavy je rychle se zhoršující stav cenného olšového stromořadí mezi vlastní stavbou a asfaltovou parkovací plochou, stromořadí, které má být podle projektu z větší části zachováno. Ekologové z neziskových organizací i odborníci na městskou zeleň z Technických služeb města Hradce Králové se shodují, že hlavní příčinou usychání těchto mimořádně vzrostlých stromů je zřejmě pokles hladiny spodní vody v důsledku stavebních prací.
Ing. Daniel Jeřábek, vedoucí správy městské zeleně, čištění města a správy hřbitovů, i jeho spolupracovník Josef Smetiprach připomínají ještě další negativní faktory, jako je pokročilé stáří stromů a jejich možné zasažení parazity. Každopádně, osud tohoto stromořadí se zdá zpečetěn.


„Ohrožená se jeví i hnízdní lokalita slavíka obecného (ohrožený ptačí druh) mezi budoucím koupalištěm a řekou Orlicí", domnívá se zkušený ornitolog Ivan Tláskal ze Společnosti pro trvale udržitelný život /STUŽ/, který tuto terénní schůzku uskutečněnou 17. září tohoto roku inicioval.

Starosti mu dělá rovněž osud převážně lipové aleje zpevňující povodňovou hráz mezi sportovním areálem Slávia a řekou Orlicí, kde další část společné prohlídky pokračovala. Upozornil pracovníky správy městské zeleně na zdejší výskyt mnoha druhů ptáků, kteří hnízdí v dutinách stromů (několik druhů sýkor, brhlík, žluna zelená), a dále žluvy hajní, a na v tomto roce zaznamenané hnízdění dokonce třech párů slavíka obecného.
„Naší prioritou je zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů", říká Ing. Daniel Jeřábek, „neboť stav stromů v této aleji je alarmující a vyžaduje celkovou rekonstrukci". Jinak řečeno vykácení.

Důraz ekologů na zachování bohatství městské přírody se tu tak střetává s pragmatickým přístupem městské správy. Ing. Adam Záruba z ČSOP „Orlice" proto navrhl jakýsi kompromis spočívající v postupné výměně stromů v tomto krásném koutu města. Padl i návrh na vykácení pouze těch stromů, které představují zvýšené nebezpečí v podobě vyvrácení, aby tak řada stromových dutin mohla zůstat pro ptačí obyvatele zachována.

I přes různé pohledy na problematiku městské přírody byla schůzka užitečná a obě strany, jak ekologové z obou neziskových organizací, tak i zástupci správy městské zeleně, se na závěr dohodli na dalších oboustranných konzultacích, které napomáhají k vzájemnému pochopení a vyjasnění případných nedorozumění.


Ivan Tláskal a Miroslav Petr
Společnost pro trvale udržitelný život /STUŽ/,
východočeská pobočka
Hradec Králové
tel. č.737 924 523

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License