Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Vážená redakce,

nepříjemné překvapení mne včera čekalo na serveru „Týden.cz" při čtení článku „Letenští bojují za stromořadí, odstartovali petici" od Kryštofa Kubína. Článek je zčásti založen na telefonických rozhovorech a e-mailové korespondenci, které se mnou vedl jiný redaktor Lukáš Werner, a to na obecnější téma úbytků či přírůstků zeleně vPraze vdůsledku výstavby dopravních investic, nikoliv o této konkrétní stavbě. On se sdotazem obrátil na mne, nikoliv že já jsem psala do redakce Týdne.

Informace, které jsem si kpřípravě korektní odpovědi vyžádala na orgánech města oceloměstské bilanci zastoupení zeleně vcelé Praze a jejím vývoji včase, vyústily vmé doporučení Vašemu redaktorovi, aby se obrátil na Odbor prostorových informací Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, podle kterého zeleně vPraze evidenčně neubývá - naopak přibývá, a to zejména vokrajových částech Prahy. Vbudoucnu, vsouvislosti snovým využitím některých ploch ve vnitřním městě, jako jsou např. železnicí opouštěné plochy kolejišť některých nádraží, prý přibude podle plánů urbanistů zeleň i ve vnitřním městě.

Tato slova však byla vevloženém rámečku kčlánku s názvem „Přibývá, nebo ubývá stromů" vložena do úst mně, jako mé tvrzení. Vkontextu skauzou kácení zdravých vzrostlých stromů na Letné to pak vyznělo, jako bych bagatelizovala problém úbytků zeleně aomlouvala i kácení zdravých vzrostlých stromů na konkrétní stavbě na Letné, přestože to při ohleduplném provádění stavby není nezbytné. Od takového vyznění se musím distancovat. Je mi samozřejmě jasné, že nová výsadba zeleně vrámci staveb souvisejících stunelem Blanka, byť plošným rozsahem přinese evidenčně do území její přírůstek, nebude ještě desítky let plnit všechny funkce stávající vzrostlé a zdravé, již plně funkční zeleně, jak vrámečku uvádí text přisouzený Zoře Kasikové zhnutí Arnika, a že je proto třeba chránit každý stávající strom, který ochránit při inteligentním provádění stavby lze. Článek uměle postavil můj názor do protikladu sjejím a spostojem dalších známých osobností, které se ve věci angažují, ačkoliv jsme vnázoru na potřebu zeleň vPraze chránit a rozšiřovat zajedno.

Žádám proto o zveřejnění tohoto mého stanoviska vcelém rozsahu buď jako tiskové opravy, nebo jako včlánku jmenovaného a ohrazujícího se člověka tak, aby byl navozený falešný dojem o mém benevolentním postoji ke kácení stromů ve městě napraven.

Ing. Eva Vavroušková

 

VPraze dne 24. června 2-->

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License